Bæredygtighed

Samfundsansvar

Vi skaber værdi til dig

Andel har fire strategiske hjørneflag, der kridter banen op for den værdiskabelse, der kommer dig til gode som andelshaver eller kunde:

  • Vi driver et effektivt og kundeorienteret energiselskab
  • Vi bringer vores kunder ind i en digital og bæredygtig fremtid
  • Vi er en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør
  • Vi forvalter og forrenter andelsselskabets værdier optimalt

Andels ambition er at spille en betydelig rolle i den grønne omstilling af energiproduktionen i Danmark, at drive det mest effektive og fremtidsparate elnet, at sikre at alle andelshavere har adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023, at sikre at det bliver let at køre elbil, at være den ledende energileverandør og sikre fremtidens energiløsninger.

Områder

Samfundsansvar

Andelkoncernen arbejder inden for nedenstående tre forretningsområder, der alle har et samfunds- og forretningsmæssigt sigte.

 

En del af Andel

Bæredygtig vækst i regionen

Som en andelsejet energi- og fibernetkoncern skaber vi bæredygtig regional vækst og udvikling. Det gør vi gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger. Som når vi investerer visionært i fibernet, vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler og innovative energiløsninger.

Rollemodel

Andel skal være en rollemodel i branchen

Andel skal være en klar rollemodel i branchen som en bæredygtig og ansvarlig virksomhed med udvidet fokus på CO2-udslip, ressourceforbrug og miljøforurening. Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Seneste rapport

Bæredygtighedsrapporten for 2021

Andel investerer i aktiviteter, der understøtter den grønne omstilling, og som skaber udvikling i regionen og for andelshavere, kunder og samarbejdspartnere. En grønnere fremtid kræver reduktion af vores samlede CO2-udledning. Vi arbejder inden for flere af FN’s verdensmål, særligt Bæredygtig energi, Klimaindsats og Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Flere ladepunkter til flere elbiler på vejene

Verdensmål 13 handler om at forhindre den globale opvarmning. Andel understøtter bl.a. Verdensmål 13 ved at fremme overgangen til lavemmissionsbiler gennem datterselskabet, Clevers udbredelse af ladenetværk til elbiler. Inden udgangen af 2025 vil Clever have etableret over 10.000 ladepunkter til elbiler.

Vi baner vejen for mere klimavenlig gas i elnettet

Som et af de første netselskaber i Europa tester Andels netselskab, Cerius en ny og mere klimavenlig gasart til brug på hovedstationer, elnettets vigtige bindeled mellem producent og forbruger. Testanlægget, der ligger i Haslev er idriftsat og er et eksempel på tiltag, der skal understøtte Andel-koncernens CO2-mål om 70% reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

Tidligere bæredygtighedsrapporter