Kvinde Venter Paa Opladning Af Elbil

Vores holdning til energi er vedvarende

Energi er livsnerven i vores samfund, og derfor har vi altid haft fokus på produktion og distribution af energi. Det betyder også, at vi udbygger elnettet, så det kan håndtere meget mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens øgede elforbrug.

”Det er Andels ambition, at vi i de kommende år vil indtage en central rolle i forhold til den grønne omstilling og være med til at skabe bedre betingelser for de kommende generationer.”
Jesper Hjulmand, CEO, Andel

Vi sætter handling bag vores ambitioner:

Vi producerer mere vedvarende energi

Andel vil producere mere vedvarende energi, og vi engagerer os bl.a. i udviklingen og finansieringen af fremtidens energiø, og i opførelsen af Danmarks hidtil største havvindmøllepark, Thor, i Nordsøen. Vi er på rette vej, men vi er ikke i mål. Vi har brug for meget mere vedvarende energi og muligheder for at lagre energien. I overgangsperioden er naturgassen et alternativ dér, hvor den vedvarende energi ikke rækker.

Vi vil sikre, at det bliver let at køre elbil

Andel investerer løbende i datterselskabet Clever for at accelerere udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler. Inden 2025 vil Clever have etableret over 10.000 offentlige ladepunkter. Det skal være let at køre elbil.

Vi vil skabe fremtidens energiløsninger som den ledende energileverandør

Andel er Danmarks ledende energileverandør på privatmarkedet. Og vi ønsker at bruge vores styrkeposition til at udvikle integrerede og visionære energiløsninger. Et eksempel er den såkaldte Flex Platform, hvor Andel i partnerskab med IBM Danmark giver store energiforbrugere – stat, kommuner, regioner og virksomheder – mulighed for at stille deres elforbrugende anlæg såsom ventilationssystemer, køle-og fryse-anlæg, pumper mv. til rådighed for energisystemet. Det giver fleksibilitet, når el- og varmeforbruget i disse anlæg kan tilpasses i forhold til, når der er meget eller lidt vedvarende energi i energisystemet.

Vi moderniserer elnettet og klargør det til fremtidens elforbrug

Andel varetager hovedparten af det sjællandske elnet, og det giver os mulighed for at tage et endnu større ansvar for fremtidens elsystem, der skal levere grøn energi til alle. Andel deltager aktivt i konsolideringen i energisektoren med henblik på at reducere omkostninger og styrke mulighederne for en øget elektrificering af samfundet.

Drenge Gaar Med Fodbold

Vi arbejder for en grøn fremtid for alle

Derfor investerer vi i ladestandere og produktion af grøn energi til alle.

Se mere