Andel i infrastrukturen

Infrastrukturen

Vi er hinandens bedste forbindelse

Danmark er et moderne samfund. Et samfund, vi er stolte af. Et samfund med velfærd og tryghed hvor tingene fungerer. Men det kommer ikke af sig selv.

Andel er et andelsselskab, der bygger og tror på, at det bedste samfund er et samfund med lige muligheder for alle. For at lade bilen og gå online. En velfungerende vital infrastruktur skaber sammenhæng og sammenhold. Et stærkt sammenhold kræver stærke forbindelser. Vi er afhængige af at være forbundet med hinanden – elektrisk og digitalt – og vi er hinandens bedste forbindelse.

I Andel sikrer vi, at infrastrukturen er på danske forbrugerejede hænder.

Fibernet

Vi kæmper for digital lighed

Andel tilbyder alle andelshavere fibernet inden 2023. Det gør vi, fordi den digitale udvikling er afgørende for vækst og hverdagsliv i vores region.

Sjælland er en af de regioner, hvor færrest har adgang til højhastighedsinternet. Med udrulning af fibernet i regionen, vil Andel styrke digitaliseringen af området væsentligt.

Elnettet

Vi arbejder for et grønt elnet

Andels netselskaber arbejder for at sikre et elnet, der kan håndtere øget forbrug og mere vedvarende energi.

Vores netselskaber benytter Asset Management til at samle viden om vores tekniske anlæg i elnettet samt tekniske data fra de fjernaflæste målere hjemme hos dig som forbruger. Det giver et stærkt beslutningsgrundlag for at vedligeholde og investere effektivt i elnettet – til gavn for dig og for vores fælles fremtiden.