Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark Vindmoeller

Koncernen

2,8 mio.

kundeforhold er i fokus, når vi skaber værdi i hverdagen.

1.700

kolleger tager ansvar for at skabe en fælles fremtid.

400.000

sjællandske andelshavere er medejere af alt det, vi skaber i fællesskab.

Koncernen

En koncern med formål

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern. Vi er også et andelsselskab og en koncern med datterselskaber.

Andel er sat i verden for at skabe værdi for vores kunder og andelshavere. Vi skaber velfærd og vækst regionalt og i samfundet med vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger. Vi skaber energi til at leve livet.

Andel går til markedet i eget navn og gennem datterselskaber i forskellige segmenter inden for energisektoren – herunder Cerius og Radius elnet, Clever, Energi Danmark, Fibia og SEAS-NVE. Andel er ejet af ca. 400.000 sjællandske andelshavere og har 2,8 millioner kundeforhold fordelt over hele landet. Andel beskæftiger ca. 1700 kolleger og har hovedsæde i Svinninge samt primære lokationer i Ballerup, Haslev og Virum.

Soen Paa Skuldre Af Far
Kvinder Ved Stranden Kigger Paa Mobil
Vision og mission

Andels vision og mission

Vores vision er båret af, at vi tror på fællesskabet, og at vi vil være hinandens bedste forbindelse. Det betyder, at vi ønsker at være tæt forbundet med vores andelshavere og kunder, vores samarbejdspartnere og vores kolleger i hverdagen. Som den bedste forbindelse er vores vigtigste opgave at skabe værdi, og det gør vi gennem en stærk position i markedet, høj kvalitet, stort samfundsbidrag og solid indtjening.

Vores mission er, at vi vil skabe energi til at leve livet i skolen, på jobbet, i fritidslivet og derhjemme. Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores kunder og samfundet omkring os. Og vi skal gøre det på en ansvarlig måde. Andel er en energi- og fibernetkoncern med ambitioner og med hjerte for denne opgave.

Formål

Andels formål - og vores løfte til dig

Vi vil skabe energi til at leve livet ved at være en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør, der skaber vækst, beskæftigelse og uddannelse i regionen, når vi:

  • Tilbyder vores andelshavere lynhurtigt internet.
  • Gør det let at køre elbil ved at sikre landsdækkende ladeløsninger.
  • Udvikler integrerede og visionære energiløsninger til vores kunder.
  • Sikrer strøm i stikkontakten
  • Giver mulighed for at følge og tilpasse energiforbrug i appen Watts.
  • Tilbyder natur- og biogas som en del af løsningen i den grønne omstilling.
  • Videreudvikler andel som en attraktiv arbejdsplads.
  • Støtter lokale og frivillige fællesskaber.
Kvinde I Vindue Storby

Selskabsstruktur

Andel - en koncern med andel i energien

Se selskabsstrukturen
Vores fire forretningsområder

Andel skaber energi til dig - fra produktion til salg

Seneste årsrapport

Årsrapport

2020 har på mange måder været et skelsættende år for Andel-koncernen. Med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning har Andel styrket kerneforretningen og fundamentet for fortsat udvikling.

Læs årsrapporten for 2020