Havvindmøllepark
nord for Klintebjerg

Andel har ansøgt om tilladelse til at lave forundersøgelser ift. opførelse af en kommende havvindmøllepark, som vil kunne levere grøn strøm til ca. 570.000 husstande årligt.

Forundersøgelse skal sikre en bæredygtig løsning

En havvindmøllepark vil kunne påvirke lokalmiljøet, og derfor er en grundig forundersøgelse vigtig. Andel har ansøgt om at tilladelse til at foretage undersøgelsen, der giver mulighed for at få gennemført miljøvurderinger, indgå i dialog med lokale politikere, borgere m.fl. og afklare, hvordan vi designer og opfører en eventuel kommende park med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Målet er at finde den mest bæredygtige og velfunderede løsning.

En forundersøgelse inkluderer bl.a. uvildige miljøvurderinger, visualiseringer, støjmodelleringer, undersøgelser af havbunden samt analyser af vind- og bølgeforhold.

Hvad er næste skridt?

Den 6. februar 2023 stillede Energistyrelsen sagsbehandlingen af ansøgninger om havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under Åben-Dør-Ordningen i bero indtil nærmere afklaring af EU-retslige spørgsmål. Andel har to ansøgninger om forundersøgelser af havvindmølleparker i hhv. behandling efter myndighedshøring og i myndighedshøring. Det betyder, at der ikke sker yderligere behandling af Andels ansøgninger for nu.

Borgermøde i Odsherred Kommune

Borgermødet blev afholdt september 2022

På borgermødet fortalte Andel om sine planer for en mulig havvindmøllepark, der vil kunne dække ca. 570.000 husstandes årlige forbrug med grøn strøm. Foreløbig er der alene søgt om tilladelse til en forundersøgelse, der blandt andet giver mulighed for at få gennemført uvildige miljøvurderinger, indgå i dialog med lokale politikere, borgere m.fl. Der var stor interesse blandt mødedeltagerne, der spurgte ind til støj, påvirkning af miljøet, møllernes synlighed og projektets betydning for den grønne omstilling. 

Fakta om den skitserede havvindmøllepark, Klintebjerg

Grøn omstilling kræver fælles opbakning

Vi skal sikre, at vi bliver selvforsynende med grøn energi samtidigt med, at vi skal værne om miljø og fritidsliv – i Odsherred såvel som i resten af Danmark.

I juni blev der indgået en bred politisk aftale, som skal sikre en femdobling af den grønne strøm til havs inden 2030. Udfordringen er, at flere vindmølleprojekter droppes hvert år, som følge af folkelig modstand. Andel ønsker at gå foran og sikre, at energiproduktion også i fremtiden kan være forankret i et dansk, andelsejet selskab. Gennem en åben dialog om havvindmølleparker vil vi bidrage til, at du som borger både bliver hørt og grundigt informeret.

En kommende havvindmøllepark ved Klintebjerg kan forsyne ca. 570.000 husstande med grøn strøm årligt – muligvis allerede fra 2028.

En havvindmøllepark i Klintebjerg vil placere Odsherred på landkortet som en kommune, der tager aktiv del i den grønne omstilling. Parken kan blive et grønt og fremsynet vartegn for kommunen og vil samtidig skabe midlertidige og permanente arbejdspladser i området.