Kom til borgermøde og deltag i den grønne debat

Andel inviterer til borgermøde om en havvindmøllepark nord for Klintebjerg
fredag den 16. september kl. 18.30-21.00.

Visualiseringer

Se visualiseringer af den mulige havvindmøllepark nord for Klintebjerg

Feedback

Giv os gerne feedback efter mødet i forhold til, hvad du mener var godt eller kan gøres bedre.

På borgermødet får du mulighed for at stille spørgsmål og dele dine overvejelser, bekymringer eller ideer til, hvordan vi i fællesskab bidrager til den grønne omstilling, der aldrig har været mere aktuel end nu. På mødet vil du kunne se visualiseringer af en potentiel havvindmøllepark, der vil kunne forsyne 570.000 husstande med grøn strøm årligt.

Andel opfordrer alle interesserede borgere, bolig- og sommerhusejere med engagement i den grønne omstilling til at deltage i dialogen ved fremmøde eller online.

Grøn omstilling kræver fælles opbakning

Vi skal sikre, at vi bliver selvforsynende med grøn energi samtidigt med, at vi skal værne om miljø og fritidsliv – i Odsherred såvel som i resten af Danmark.

I juni blev der indgået en bred politisk aftale, som skal sikre en femdobling af den grønne strøm til havs inden 2030. Udfordringen er, at flere vindmølleprojekter droppes hvert år, som følge af folkelig modstand. Andel ønsker at gå foran og sikre, at energiproduktion også i fremtiden kan være forankret i et dansk, andelsejet selskab. Gennem en åben dialog om havvindmølleparker vil vi bidrage til, at du som borger både bliver hørt og grundigt informeret.

En kommende havvindmøllepark ved Klintebjerg kan forsyne 570.000 husstande med grøn strøm årligt – muligvis allerede fra 2028.

En havvindmøllepark i Klintebjerg vil placere Odsherred på landkortet som en kommune, der tager aktiv del i den grønne omstilling. Parken kan blive et grønt og fremsynet vartegn for kommunen og vil samtidig skabe midlertidige og permanente arbejdspladser i området.

Forundersøgelse skal sikre en bæredygtig løsning

En havvindmøllepark vil kunne påvirke lokalmiljøet, og derfor er en grundig forundersøgelse vigtig. Andel har ansøgt om at tilladelse til at foretage undersøgelsen, der giver mulighed for at få gennemført uvildige miljøvurderinger, indgå i dialog med lokale politikere, borgere m.fl. og afklare, hvordan vi designer og opfører en eventuel kommende park med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Målet er at finde den mest bæredygtige og velfunderede løsning.

På borgermødet vil du få indblik i – og kunne stille spørgsmål til forundersøgelsen.

En forundersøgelse inkluderer uvildige miljøvurderinger, visualiseringer, støjmodelleringer, undersøgelser af havbunden samt analyser af vind- og bølgeforhold.

Hvad er næste skridt?

Energistyrelsen har sendt Andels ansøgning om tilladelse til en forundersøgelse af en havvindmøllepark nord for Klintebjerg i myndighedshøring frem til og med den 26. september. Herefter afgør Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, om der kan blive givet en forundersøgelsestilladelse. Forundersøgelsen skal være afsluttet et år efter tilladelsen er givet og resulterer i en miljøkonsekvensrapport. Der er desuden myndighedsprocesser i forbindelse med tilladelse til etablering og udnyttelse af energien. Det kræver nemlig tre tilladelser.

Fakta om den skitserede havvindmøllepark, Klintebjerg