Energiproduktion

5,01%

er vores ejerandel af Ørsted.

98,8%

var oppetiden på Andels havvindmøller i 2019.

200.000

danske husstandes elforbrug dækkes hvert år af Andels havvindmøller i Rødsand 2.

Rødsand 2

Gennem havvindmølleparken Rødsand 2 Offshore Windfarm AB bidrager Andel med produktion af vindenergi, og parken producerer energi svarende til 200.000 husstandes årlige energiforbrug.

I Andel arbejder vi på at fremme en bæredygtig fremtid – gennem målrettede strategiske investeringer i vedvarende energikilder.

Ørsted

Gennem en ejerandel på 5,01% i Ørsted A/S er Andel-koncernen engageret i udviklingen af bæredygtig energiproduktion og havvindkraft i det meste af verden.

Ejerskabet har rødder tilbage i koncernens medejerskab af energiproduktion i Danmark gennem 100 år. Andel ønsker at være til stede i hele værdikæden fra produktion til slutkundesalg.

Tryggevælde Solpark

Andel købte Tryggevælde Solpark af European Energy i december 2022, der forsat varetager driften. Solparken er beliggende i nærheden af Faxe og dækker et areal svarende til ca. 100 fodboldbaner. Solparken producerer ca. 60.000 MWh om året. Det svarer i runde tal til 15.000 husstandes årlige elforbrug.

Følg andel: