Energiproduktion

5,01%

er vores ejerandel af Ørsted.

98,8%

var oppetiden på Andels havvindmøller i 2019.

200.000

danske husstandes elforbrug dækkes hvert år af Andels havvindmøller i Rødsand 2.

Andels havvindmøllepark

Rødsand 2

Gennem havvindmølleparken Rødsand 2 Offshore Windfarm AB bidrager Andel med produktion af vindenergi, og parken producerer energi svarende til 200.000 husstandes årlige energiforbrug.

I Andel arbejder vi på at fremme en bæredygtig fremtid – gennem målrettede strategiske investeringer i vedvarende energikilder.

Delejerskab

Ørsted

Gennem en ejerandel på 5,01% i Ørsted A/S er Andel-koncernen engageret i udviklingen af bæredygtig energiproduktion og havvindkraft i det meste af verden.

Ejerskabet har rødder tilbage i koncernens medejerskab af energiproduktion i Danmark gennem 100 år. Andel ønsker at være til stede i hele værdikæden fra produktion til slutkundesalg.

Vi skaber velfærd og vækst

Som andelsselskab kæmper vi for CO2-reduktion og digitale muligheder i regionen og samfundet. Andel er energi i fællesskab – og du kan være med.

Andel er en koncern med formål

Vi skaber energi til at leve livet, når vi investerer visionært i vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler, fibernet og smarte energiløsninger. Vi vil være hinandens bedste forbindelse.