Seas Nve Pionaergaarden 39

Direktionen

Jesper Hjulmand
Jesper Hjulmand

CEO

Executive Vice Presidents (EVP)

Ole Hillebrandt
Ole Hillebrandt

Økonomidirektør

Jesper Lange
Jesper Lange

Stabsdirektør

Knud Pedersen
Knud Pedersen

Distributions- og reguleringsdirektør

Senior Vice Presidents i gruppeledelsen (SVP)

Charlotte Døssing Pommer
Charlotte Døssing Pommer

HR-direktør

Lotte Tange
Lotte Tange

Teknologidirektør

Mikkel Heino Simonsen
Mikkel Heino Simonsen

PMI-direktør

Ledelse i selskaber

Henrik Wej Petersen
Henrik Wej Petersen

Direktør for Andel Lumen

Jens Fossar Madsen
Jens Fossar Madsen

Direktør for Radius og Cerius

Anders Vikkelsø
Anders Vikkelsø

Direktør for Nexel A/S

Casper Kirketerp-Møller
Casper Kirketerp-Møller

Direktør for Clever A/S

Ole Christian Vestergaard
Ole Christian Vestergaard

Direktør for SEAS-NVE Strømmen/Energi

Casper Holst-Christensen
Casper Holst-Christensen

Direktør for Fibia P/S