Søg
Close this search box.

Energilagring

Den grønne omstilling af energisystemet fra fossil til vedvarende energi skaber øget behov for at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Der er derfor brug for at være på forkant med nye energiteknologier, og Andel har været engageret i udviklingen af energilagring i sten og arbejder nu med Power-to-X og produktion af brint. En stor brintproduktion kan hjælpe med at opretholde balancen mellem produktion og forbrug af energi i takt med at brugen af vedvarende energikilder øges.

Andel og Power-to-X

Andels første konkrete Power-to-X initiativ er en investering på 50 millioner kroner i et elektrolyseanlæg i Glansager på Als. Anlægget producerer brint med overskudsstrøm fra vindmøller og øger derved produktionen af biogas og reducerer CO2-udledningen fra Nature Energys biogasanlæg.

Det sker i en proces, hvor der populært sagt sættes strøm til vand i elektrolyseanlægget. Her dannes brint og ilt, og brinten tilsættes Nature Energys metaniseringsanlæg, hvor brinten går i forbindelse med opfanget CO2. Derved dannes der metangas, som har samme kvalitet, som den naturgas, der udvindes fra undergrunden.

Elektrolyseanlægget kan drives fleksibelt, så det aktiveres, når der er overskud af strøm fra vind og sol og slukkes, når der er brug for strømmen andre steder.

Elektrolyseanlæg til 50 millioner kr.

Om baggrunden for investeringen siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Andel:

”Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, verden står over for. Det er tvingende nødvendigt, at vi alle engagerer os yderligere, så vi får reduceret CO2-udledningen. Med krigen i Ukraine truer fossil energi ikke kun vores klima, men også vores frihed. Et vigtigt våben er den grønne omstilling – og netop vores indsats og bidrag i den sammenhæng spiller en afgørende rolle. Vores nye partnerskab med Nature Energy er et eksempel på, hvordan vi via sektorkobling kan angribe en af de udfordringer, verden står over for”.

Energilagring i sten - GridScale

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter er elektricitet blevet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov.

I GridScale projektet arbejdede Andel og Stiesdal Storage Technologies videre med energilagring i sten. Her er et nyt lagringssystem markedsmodnet og industrialiseret baseret på en teknologi, der er dimensioneret til at kunne levere lagret elektricitet over en periode på 1-10 dage. Teknologien supplerer energilagring med litium-batterier, som kun kan levere lagret elektricitet omkostningseffektivt i 4-6 timer. For nuværende er der desværre ikke efterspørgsel på energilagring af denne varighed. Det er medvirkende til, at opførelsen af et demonstrationslager i Rødby er blevet indstillet og at Andel ikke længere arbejder med Energilagring i sten.