400 millioner kroner i ekstraordinær rabat

Andels folkevalgte repræsentantskab har besluttet, at der i 2021 gives en ekstraordinær rabat på 400 millioner kroner i alt til alle andelshavere. Pengene kommer familier, virksomheder og offentlige institutioner til gavn i en svær tid.

Rabatten

Sådan får du rabatten

Rabatten bliver givet ved, at elnetselskabet Cerius, der ejer og driver elnettet, sætter prisen for at få transporteret strømmen, altså tariffen, til 0 kroner fra den 1. februar og resten af året. Pr. juni er der samlet set givet 175 millioner kroner i rabat.

Se, hvor meget du sparer
For en familie på fire personer i et hus kan rabatten nærme sig små 1.000 kroner, mens rabatten for dig i en mindre lejlighed bliver cirka 500 kroner. For butikker, børnehaver, gartnerier, landbrug og andre virksomheder varierer besparelsen fra et par tusinde kroner og op til 50.000 kroner i år, afhængigt af hvor stort strømforbruget er.

Du får rabatten helt automatisk og skal ikke selv gøre noget. Men du skal fortsat betale for den strøm, du bruger, og de afgifter og øvrige omkostninger, som du kan se på din elregning.

Hvis du har spørgsmål til din elregning, så skal du kontakte din elleverandør.

Alle andelshavere sparer penge via elregningen i 2021

Andelshaver?
Er jeg andelshav­er?

Du er andelshaver Andel, når du bor, har sommerhus eller driver virksomhed i netselskabet Cerius’ forsyningsområde i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne. I alt 400.000 andelshavere kan se frem til at få rabat.

“Når de 400 millioner kroner bliver brugt på dét, der skaber værdi for os hver især, bidrager de til vækst og udvikling både lokalt og regionalt.”

Jesper Hjulmand , CEO

Værdi for dig

Værdi for dig som andelshaver

Andel er dit andelsselskab – ejet af dig og knap 400.000 andre andelshavere, som bor, har virksomhed eller sommerhus i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, på Lolland-Falster og øerne.

Det er selskaberne i Andel-koncernen, der sørger for strømmen i din bolig, så du kan tænde lys og lade elbilen op. Vi sørger også for, at du har en god internetforbindelse, og vi producerer al den vindmøllestrøm til dig, vi kan. Ja, faktisk er vi en stor del af din hverdag, selvom du måske sjældent tænker over det, og i 2021 vil du mærke det på en helt ny måde.

Spørgsmål & svar

Fordi Andels repræsentantskab i august 2020 vedtog at give andelshaverne en ekstraordinær rabat på i alt 400 millioner kroner.
Man er andelshaver, når man bor, har sommerhus eller virksomhed i Cerius’ forsyningsområde. Repræsentantskabet er repræsentanter for alle andelshaverne.

Den ekstraordinære rabat kommer til udbetaling fra Cerius via en rabat på den individuelle nettarif via elregningen. Tariffen bliver derfor 0 øre i perioden.

Den ekstraordinære rabat effektueres fra den 1. februar 2021 og året ud. Abonnementet berøres ikke, ligesom strømforbrug og afgifter stadig skal betales.

Du får rabatten helt automatisk, så du behøver ikke at gøre noget.

Det afhænger af, hvor stort et elforbrug, du har.

Tariffen, som er en del af elprisen, bliver 0 øre fra den 1. februar og resten af 2021 for alle i området. Den er den del af din elpris, som dækker transport af strøm gennem elnettet.

Tariffen udgør ca. 10 % af din samlede elregning. Du skal stadig betale for strømforbrug og afgifter. Se eksempler på https://cerius.dk/om-cerius/rabat/.

Hvis du har spørgsmål til din elregning, så skal du kontakte din elleverandør, hvor du køber din strøm.