Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark Vindmoeller

CSR

Samfundsansvar

Vi skaber værdi til dig

Andel har fire strategiske hjørneflag, der kridter banen op for den værdiskabelse, der kommer dig til gode som andelshaver eller kunde:

  • Vi driver et effektivt og kundeorienteret energiselskab
  • Vi bringer vores kunder ind i en digital og bæredygtig fremtid
  • Vi er en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør
  • Vi forvalter og forrenter andelsselskabets værdier optimalt

Andels ambition er at spille en betydelig rolle i den grønne omstilling af energiproduktionen i Danmark, at drive det mest effektive og fremtidsparate elnet, at sikre at alle andelshavere har adgang til hurtigt internet inden udgangen af 2023, at sikre at det bliver let at køre elbil, at være den ledende energileverandør og sikre fremtidens energiløsninger.

Læs fremskridtsrapport 2020
Kvinder Ved Stranden Kigger Paa Mobil
Far Og Dreng Paa Cykel I Graesset
Områder

Samfundsansvar

Andelkoncernen arbejder inden for nedenstående fire forretningsområder, der alle har et samfunds- og forretningsmæssigt sigte.

Energiproduktion
Andel er en del af den grønne omstilling gennem energiproduktion fra vedvarende energikilder.

Energidistribution
Opgaven inden for energidistribution er at drifte, vedligeholde og udbygge et elnet, der leverer en høj oppetid, kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov.

Fiberinfrastruktur
Andel spiller en væsentlig rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur for at sikre lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft.

Energisalg og løsninger
Integrerede og fremtidssikrede kundeløsninger i Andel er fokuseret på energioptimering og fremme af biler med en lavere udledning af CO2. Energiløsningerne skal forberede elnettet på fremtidens energibehov, hvor vi får mere decentral produktion i form af vindmølleparker og solcelleanlæg og øget elektrificering.

En del af Andel

Bæredygtig vækst i regionen

Som en andelsejet energi- og fibernetkoncern skaber vi bæredygtig regional vækst og udvikling. Det gør vi gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger. Som når vi investerer visionært i fibernet, vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler og innovative energiløsninger.

Drenge Spiller Fodbold Ved Metro

Seneste rapport

CSR-rapport 2020

Andel investerer i aktiviteter, der understøtter den grønne omstilling, og som skaber udvikling i regionen og for andelshavere, kunder og samarbejdspartnere. En grønnere fremtid kræver reduktion af vores samlede CO2-udledning. Vi arbejder inden for flere af FN's verdensmål, særligt Bæredygtig energi, Klimaindsats og Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Læs rapporten
Verdensmål 13

Flere ladepunkter til flere elbiler på vejene

Verdensmål 13 handler om at forhindre den globale opvarmning. Andel understøtter bl.a. Verdensmål 13 ved at fremme overgangen til lavemmissionsbiler gennem datterselskabet, Clevers udbredelse af ladenetværk til elbiler. Inden udgangen af 2025 vil Clever have etableret over 10.000 ladepunkter til elbiler.

Læs mere hos Clever
Kvinde Venter Paa Opladning Af Elbil
Verdensmål 13

Vi baner vejen for mere klimavenlig gas i elnettet

Som et af de første netselskaber i Europa tester Andels netselskab, Cerius en ny og mere klimavenlig gasart til brug på hovedstationer, elnettets vigtige bindeled mellem producent og forbruger. Testanlægget, der ligger i Haslev er idriftsat og er et eksempel på tiltag, der skal understøtte Andel-koncernens CO2-mål om 70% reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

Læs mere hos Cerius
Kvinde Med Ipad Ved Planter