Kvinder Paa Strandtur

Vi prioriterer miljøet

Miljøet

Miljøbevidsthed

For at leve op til ovenstående vil vi:

  • Sikre at ledelsen holder fokus på miljøsammenhængene, herunder stille de nødvendige økonomiske, personelle og materielle ressourcer til rådighed.
  • Løbende kortlægge vores miljøforhold, herunder miljøbelastninger, samt opsætte reduktionsmål for disse.
  • Systematisk arbejde med vores miljøforhold og opsatte miljømål i den daglige drift.
  • Arbejde aktivt for løbende at minimere miljøbelastningen i det omgivende samfund fra vores anlæg og øvrige produktionsprocesser.
  • Beskrive og dokumentere vores miljøindsatser, gennem et struktureret miljøledelsessystem.
  • Stille krav til vores samarbejdspartnere om, at de skal kunne dokumentere eget miljøarbejde.
Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark Vindmoeller
Mand Smiler Bag Planter
Rollemodel

Andel skal være en rollemodel i branchen

Vi skal være en klar rollemodel i branchen som en bæredygtig og ansvarlig virksomhed med udvidet fokus på CO2-udslip, ressourceforbrug og miljøforurening. Andel er tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Risici

Miljørisici

Andel har stor fokus på miljøforhold og kontrollerer løbende miljøpåvirkningen af aktiviteter og korrigerer efter behov.