Havvindmoelle Baad

Vindø

Vindø i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere og drive verdens første energiø – kaldet VindØ – i Nordsøen. Med finansieringen på – i første omgang – op til 400 mio. kr. fra Andel, PensionDanmark og PFA kan energiøen finansieres helt uden statslige midler. Partnerne tegner tilsammen et meget stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere.

VindØ kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker. Det er målet at etablere øen inden udgangen af 2030. Den kunstige ø skal opføres i Nordsøen omkring 100 km fra kysten, hvor havvindmøllerne kan få de optimale forhold for at kunne producere grøn energi.

 

VIEW 6 1024X576

Vindø

Se hvordan øen bliver til

Afspil

Den kunstige ø vil blive bygget i den danske del af Nordsøen, omkring 100 km fra land. Her eksisterer optimale betingelser for at generere ren, grøn energi ved hjælp af vindmøller.

En række innovative energiløsninger vil blive installeret på øen, der udnytter dens særlige forhold optimalt. Nogle systemer vil blive begravet under sandoverfladen på øen og beskytte dem mod hårdt vejr og efterlader værdifuld jord til et miljøvenligt miljø.

Kvinde I Vindue Storby
Vedvarende energi

Vi har brug for grøn energi i stor skala

I juni 2020 indgik regeringen og en række aftalepartier en klimaaftale, som har til formål at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien med henblik på at reducere drivhusgasser på mere end 3 millioner ton CO2 i 2030.

Aftalen omfatter opførelsen af verdens to første energiøer. De skal sikre, at Danmark i de kommende år kan elektrificere store dele af samfundet og samtidig bidrage til at det øgede forbrug af elektricitet kommer fra vedvarende energikilder.

"Vi vil gerne være med til at rykke på den grønne omstilling, og det må man sige, at det her projekt gør. Så det er en mulighed, vi er nødt til at forfølge." Bestyrelsesformand, Jens Stenbæk.

På sigt er det hensigten, at energiøerne skal kunne tilkoble teknologier såsom stor-skala energilagring eller omdanne den grønne strøm til grønne brændstoffer (Power-to-X). Der kan også blive tale om at eksportere energi til omkringliggende lande og dermed bidrage til den grønne omstilling i Europa.

Grøn transformation

Vindmøllerne skal ud på havet

I takt med at stadig større dele af samfundet elektrificeres, bliver der brug for at udvide produktionen af vedvarende energi. Vi ønsker at bidrage til, at det sker med så få gener for den danske natur som muligt. Derfor mener vi, at produktionen af vindenergi ske til havs, hvor vindpotentialet er størst. Andel er derfor en del af et stærkt partnerskab med PensionDanmark, PFA og Nykredit, der bakker op om regeringens vision om energiøer. Partnerskabet er klar til at udvikle og finansiere Vindø og arbejde proaktivt på at sikre regeringens målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030.

Læs mere
Havvindmoelle Baad