Vi arbejder for dig

Andel kæmper for CO2-reduktion og digitale muligheder, når vi investerer i fibernet, vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler og smarte energiløsninger.

2,8 mio.

kundeforhold er i fokus, når vi skaber værdi i hverdagen.

1.990

kolleger tager ansvar for at skabe en fælles fremtid.

400.000

sjællandske andelshavere er medejere af alt det, vi skaber i fællesskab.

Energiproduktion

Bæredygtig energiproduktion

Gennem havvindmølleparken Rødsand 2 bidrager Andel med produktion af vindenergi, og parken producerer energi svarende til 200.000 husstandes årlige energiforbrug. Gennem en ejerandel på 5,01% i Ørsted er Andel engageret i udvikling af bæredygtig energiproduktion og havvindkraft i det meste af verden.

Infrastruktur

Vi leverer 40% af strømmen i Danmark

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Formålet er at drive, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov, uden at det går ud over den høje oppetid. Samtidig er formålet at bekæmpe digital ulighed ved at udrulle fibernet i både land og by og installere ladestandere i hele landet, så det bliver lettere at køre elbil.

Kundeløsninger

Kundernes førstevalg

Gennem Andel Energi og Energi Danmark udbyder Andel salg af el samt natur- og biogas til private og erhvervskunder. Målet er at være kundernes førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger.

Andel-koncernen
Vores styrke forpligter

Andel er det største danske energi- og fibernetkoncern i ét samlet østdansk energisystem. Den styrkeposition skal bruges til at drive energisystemet i en grønnere retning. Det gør vi, når vi investerer visionært i vindmøller, fibernet, ladeinfrastruktur til elbiler og innovative energiløsninger.