Mand Smiler Bag Planter

Andel støtter dit crowdfundingprojekt

Crowdfunding

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en måde, hvorpå man kan rejse penge til et projekt ved at indsamle både store og små bidrag. Det gør du bl.a. ved at spørge dit netværk, om de vil støtte med et beløb, de selv bestemmer ud fra devisen om, at ”mange bække små gør en stor å”.

Crowdfunding

Sådan fungerer det i praksis

  • Hjemmesiden vistøtter.dk er en underside til den eksisterende crowdfundingportal booomerang.dk.
  • Alle kan via vistøtter.dk rejse penge til at realisere gode idéer og projekter gennem økonomisk støtte fra enkeltpersoner i egne og i nye netværk – eneste krav er, at disse enten er med til at fremme den lokale udvikling i regionen, eller at de fremmer digitaliseringen og den grønne omstilling til vedvarende energi på landsplan.
  • Alle indkomne projekter screenes og kvalitetstestes, inden de bliver igangsat og lagt på vistøtter.dk
  • Når en crowdfundingkampagne sættes i gang, vurderer Andel, om denne skal udvælges til at modtage støtte.
Drenge Tager Billeder Paa Fodboldbane

Søg støtte

Vil du gerne oprette et projekt?

Vil du oprette et crowdfundingprojekt og dermed komme i betragtning til støtte fra Andel, så skal du gøre følgende:

Se om dit projekt opfylder ansøgningsbetingelserne

Hvis dit projekt opfylder betingelserne, kan du oprette dit projekt på vistøtter.dk

Gå til vistøtter.dk

Spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til vores donationsprogram, crowdfunding eller vores Ildsjælepris, er du velkommen til at skrive til os på kommunikation@andel.dk.