Betingelser for ansøgning af donation

For at komme i betragtning til en donation skal det projekt, der søges om tilskud til, ligge i Cerius' forsyningsområde. 

Søger du om en donation til et projekt, der ligger uden for Cerius' forsyningsområde, kan vi desværre ikke støtte det.

  • Dit lokale fællesskab, forening eller projekt skal komme fællesskabet i region Sjælland til gode. Vi støtter således ikke formål, der kun kommer én enkeltperson til gode.
  • Du kan ikke søge donation til projekter udenfor Cerius' forsyningsområde.
  • For at ansøge skal du være min. 18 år.
  • Andel Holding A/S giver ikke støtte til politiske partier eller foreninger samt religiøse formål.
  • Donationen skal bruges til det formål, der søges til, og det forventes, at du udfylder ansøgningsskemaet sandfærdigt.
  • Ansatte eller bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer i Andel eller i et af vores datterselskaber kan ikke søge på vegne af den ansøgende klub, forening eller arrangement.