Søg
Close this search box.

Vi kæmper for en grønnere fremtid for alle

Som Danmarks ledende energikoncern står vi frem til 2035 klar til at investere over 90 milliarder i en grønnere fremtid for alle. Det gør vi gennem projekter, der kan fremme vedvarende energi og den grønne omstilling af vores samfund.

Er det så slemt at være nabo til vindmøller, som du tror?

I fremtiden kommer flere af os til at være nabo til vindmøller. 

Desværre er der mange fordomme om, hvordan det er at bo tæt på dem, og ofte er disse fordomme med til at få stoppet opførelsen af nye vindmøller og store dele af den grønne omstilling. Men faktisk oplever 93% af dem, der bor nær vindmøller, ingen eller få gener*. Du behøver dog ikke tage vores ord for gode varer. Vi har nemlig spurgt danskere, der allerede er vindmøllenaboer om, hvordan det er at være nabo til en grønnere fremtid. Du kan se hvad de synes i filmen her.

Afspil video

Det er Andels ambition, at vi i de kommende år vil indtage en central rolle i forhold til den grønne omstilling og være med til at skabe bedre betingelser for de kommende generationer.

Vi sætter handling bag vores ambitioner

2030-legatet

Den grønne omstilling har brug for flere hænder. Derfor uddeler Andel 2030-legatet i Region Sjælland for unge på 16-25 år, der er i gang med udvalgte tekniske erhvervsuddannelser. Vi vil med legatet bifalde dem, der kan gøre en forskel i den grønne omstilling. Legatet er til dig, der uddanner dig til at bygge fremtidens grønne løsninger.

Afspil video

Explainers

Hvor meget af vores areal vil det kræve, at Danmark bliver fri for fossile brændsler og udelukkende kører på vedvarende energi? Og hvorfor kan vi ikke bare stille alle vindmøllerne langt ud på havet? Det er gode spørgsmål, som kan være komplicerede at svare entydigt på. Derfor har vi lavet nogle korte explainerfilm, hvor du kan få lidt mere viden om emnerne.

Er der emner du godt kunne tænke dig at blive klogere på i forbindelse med vedvarende energi? Så skriv en mail til os på kommunikation@andel.dk. Skriv ‘explainer’ i emnefeltet. Vi udvikler løbende film, der forsøger at give svar på relevante spørgsmål omkring vedvarende energi.

Vi vil gå foran

Som andelsselskab er vi er drevet af ambitiøse formål, hvor ansvarlighed og samfundssind er omdrejningspunktet. Vi går foran med aktiviteter, som skaber udvikling i regionen og for andelshavere, kunder og samarbejdspartnere. 

Stadig nysgerrig?

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål

Atomkraft blev skrevet ud af den danske energiforsyning tilbage i 1985, og igennem årene blev det i stedet besluttet at arbejde for, at gøre Danmark  selvforsynende ved hjælp af vedvarende energikilder. Den udvikling har medført, at Danmark er førende inden for havvindmøller med eksport og titusindvis af arbejdspladser i slipstrømmen.

De senere år er en del danskere imidlertid blevet mere positivt stemt over for atomkraft. Dog involverer a-kraft også i dag en række udfordringer:

  • A-kraft producerer højradioaktivt affald, som skal opbevares et sikkert sted i tusinder af år, før det er ufarligt.
  • Modsat den populære opfattelse, er a-kraft samlet set en markant dyrere energikilde, end eksempelvis vind- og solenergi.
  • Det tager mange år at bygge og idriftsætte et atomkraftværk i de lande, som vi normalt sammenligner os med.
  • Det en udgift for samfundet at etablere atomkraft, mens vedvarende energi kan opføres uden støtte.
  • Atomkraft vil ikke nødvendigvis bidrage til at mindske vores afhængighed af Rusland. 20% af den uran, der anvendes i den europæiske atomindustri, kommer nemlig fra Rusland. Yderligere 23% kommer fra russisk-ejede firmaer i Kazakhstan.

Nye, mere sikre og billigere former for atomkraft vil sandsynligvis kunne realiseres i fremtiden. Teknologien er desværre fortsat i dag på udviklingsstadiet. Det er ikke et produkt, som kan købes på de globale markeder og installeres i den nære fremtid – sådan som vindmøller og solceller kan.

Et bredt flertal i Folketinget er derfor enige om, at Danmark i 2030 skal firedoble produktionen af sol- og vindenergi på land samt skabe mulighed for en femdobling af havvindmøllestrømmen – og det er vi klar til at bakke op om.

Vi vil investere 90 milliarder frem mod 2035 i omstillingen til vedvarende energi og nye teknologier, der kan reducere CO2-udledningen. Vi ønsker helt konkret at opføre flere havvindmølleparker, vi har nye investeringer i solceller på vej, vi arbejder på at kunne opbevare grøn energi på lager, og vi er med i et konsortium, der arbejder på en ny, stor Energiø i Nordsøen.

Vi oplever, at mange danskere gerne vil bidrage til omstillingen til vedvarende energi, men at der også er mange, som har svært ved at acceptere, at deres udsigt og hverdag påvirkes. Hvis vi i Danmark vil erstatte fossil energi med vedvarende energi, kræver det, at vi opsætter flere produktionsanlæg i landskabet og på havene omkring os.

For Andel er fremtiden ikke et enten-eller. Vi er både engageret i store, statslige udbud på havet som energiøen i Nordsøen og i parker, der opføres tættere på land. De kystnære parker kan opføres hurtigere end de statslige udbud langt fra kysten. Derudover er vinden kraftigst og mest stabil i kystområder, og det er derfor optimalt både at opstille vindmøller ved kysten og ude på havet.