Søg
Close this search box.

Udviklingsprojekter

Andel vil producere mere vedvarende energi, og investere i løsninger, der kan bidrage til at skabe en grønnere fremtid for alle. Vi engagerer os derfor bl.a. i udviklingen og finansieringen af fremtidens energiø, power-to-X, og har flere projekter indenfor vedvarende energi i gang. Vi engagerer os også i projekter, der kan gøre fremtidens energiforbrug smartere og lettere, gennem bl.a. REEL.

Energiø

VindØ i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere – i første omgang 400 mio. kr. – og drive verdens første energiø i Nordsøen. Energiøen – kaldet VindØ – kan på sigt være base for op til 10 GW havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker.

Det er målet at etablere øen inden udgangen af 2030. Den kunstige ø skal opføres i Nordsøen omkring 100 km fra kysten, hvor havvindmøllerne kan få de optimale forhold til at producere grøn energi.

Power-to-X

Power-to-X-anlæg booster produktionen af dansk biogas

Andel har investeret i et Power-to-X-anlæg, som skal booste produktionen af dansk biogas. Produktion af biogas er vigtigere end nogensinde for, at vi kan frigøre os fra fossil naturgas og import af energi fra Rusland.

Andel opfører sammen med Nature Energy det nye anlæg i Glansager på Als og udvider dermed gasproduktionen.

Reel

Grøn omstilling og lokale arbejdspladser på Lolland

Andel tager del i et samarbejde, der bl.a. har fokus på at skabe bedre balance mellem energiproduktion og energiforbrug med grønne løsninger.

Projektet hedder REn Energi Lolland – REEL – og Andel deltager som partner sammen med Lolland Kommune, European Energy, HOFOR og Københavns Kommune.

På Lolland bliver der i perioder produceret meget mere grøn strøm, end der kan bruges lokalt, og derfor er Lolland et velegnet sted at afprøve forskellige løsninger, som kan skabe en bedre balance mellem udbud og forbrug.

Projektet går ud på at flytte noget af forbruget derhen, hvor vinden blæser eller at gemme overskudsenergien til senere brug i form af energilagring.

Det samlede projekt afprøver nogle af de metoder, der på længere sigt skal hjælpe den grønne omstilling, men projektet sigter også mod at bidrage til udvikling og arbejdspladser i nærområdet.

Fermhub Zealand

Industriel biofermentering

Industriel biofermentering benyttes bl.a. til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer via fermentering med mikroorganismer som f.eks. alger, gær, svampe og bakterier i lukkede, sterile systemer.

Andel har investeret 10 millioner kroner i virksomheden Fermhub Zealand til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering.

Faciliteterne til arbejdet med biofermentering samles ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, der således bliver et vestsjællandsk samlingspunkt for et lovende vækstmiljø.

Energilager

Energilagring

Den grønne omstilling af energisystemet fra fossil til vedvarende energi skaber øget behov for at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Der er derfor brug for at være på forkant med nye energiteknologier, og Andel har været engageret i udviklingen af energilagring i sten og arbejder nu med Power-to-X og produktion af brint. En stor brintproduktion kan hjælpe med at opretholde balancen mellem produktion og forbrug af energi i takt med at brugen af vedvarende energikilder øges.