Udviklingsprojekter

Energilager

Energilagring i sten

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter bliver elektricitet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov.

Andel investerer nu 75 mio. kr. i et partnerskab med Stiesdal Storage Technologies, hvor parterne sammen skal markedsmodne og industrialisere et nyt lagringssystem; GridScale.

Rødby på Lolland kan se frem til at blive hjemsted for det nye energilager. Det er en ideel lokation i arbejdet med at fjerne én af barriererne for den grønne omstilling. 

Grøn teknologi

Grøn teknologi i partnerskab med IBM

Et partnerskab mellem Andel og IBM Danmark vil bidrage til Danmarks grønne omstilling ved at optimere energisystemet og reducere den samlede CO2-udledning.

Partnerskabet mellem Andel og IBM har resulteret i Flex Platformen, der giver en række store energiforbrugere – stat, kommuner, regioner og virksomheder – adgang til løbende at justere deres el- og varmeforbrug. Flex Platform gør det i første omgang muligt for de store energiforbrugere at stille deres elforbrugende anlæg såsom ventilationssystemer, køle-og fryse-anlæg, pumper mv. til rådighed for energisystemet.

Den nye IT-løsning spås Danmark at kunne blive lokomotiv for udvikling og udbredelse af grønne teknologier med fokus på forbrugsfleksibilitet – et marked med internationalt potentiale.

Energiø

Vindø i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere og drive verdens første energiø – kaldet VindØ – i Nordsøen. Med finansieringen på – i første omgang – op til 400 mio. kr. fra Andel, PensionDanmark og PFA kan energiøen finansieres helt uden statslige midler. Partnerne tegner tilsammen et meget stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere.

VindØ kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker.

Det er målet at etablere øen inden udgangen af 2030. Den kunstige ø skal opføres i Nordsøen omkring 100 km fra kysten, hvor havvindmøllerne kan få de optimale forhold for at kunne producere grøn energi.

Balance i elnettet

Grøn omstilling og lokale arbejdspladser på Lolland

Andel tager del i et samarbejde, der blandt andet har fokus på at skabe bedre balance mellem grøn energiproduktion og grønt energiforbrug.

Projektet hedder Ren Energi Lolland – REEL – og Andel deltager som partner sammen med Lolland Kommune, HOFOR og Københavns Kommune.

På Lolland bliver der i perioder produceret meget mere grøn strøm, end der kan bruges lokalt, og derfor er Lolland et velegnet sted at afprøve forskellige modeller, som kan skabe en bedre balance mellem udbud og forbrug.

Projektet går ud på at afprøve løsninger til at flytte noget af forbruget derhen, hvor vinden blæser eller at gemme overskudsenergien til senere brug i form af energilagring.

Det samlede projekt betyder ikke bare afprøvning af nogle af de metoder, der på længere sigt skal hjælpe den grønne omstilling, men også udvikling og arbejdspladser i nærområdet.