Udviklingsprojekter

Andel vil producere mere vedvarende energi, og investere i løsninger, der kan bidrage til at skabe en grønnere fremtid for alle. Vi engagerer os derfor bl.a. i udviklingen og finansieringen af fremtidens energiø, power-to-X, og har flere projekter indenfor vedvarende energi i gang. Vi engagerer os også i projekter, der kan gøre fremtidens energiforbrug smartere og lettere, gennem bl.a. REEL.

Energiø

VindØ i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere – i første omgang 400 mio. kr. – og drive verdens første energiø i Nordsøen. Energiøen – kaldet VindØ – kan på sigt være base for op til 10 GW havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker.

Det er målet at etablere øen inden udgangen af 2030. Den kunstige ø skal opføres i Nordsøen omkring 100 km fra kysten, hvor havvindmøllerne kan få de optimale forhold til at producere grøn energi.

Power-to-X

Power-to-X-anlæg booster produktionen af dansk biogas

Andel har investeret i et Power-to-X-anlæg, som skal booste produktionen af dansk biogas. Produktion af biogas er vigtigere end nogensinde for, at vi kan frigøre os fra fossil naturgas og import af energi fra Rusland.

Andel opfører sammen med Nature Energy det nye anlæg i Glansager på Als og udvider dermed gasproduktionen.

Reel

Grøn omstilling og lokale arbejdspladser på Lolland

Andel tager del i et samarbejde, der bl.a. har fokus på at skabe bedre balance mellem energiproduktion og energiforbrug med grønne løsninger.

Projektet hedder REn Energi Lolland – REEL – og Andel deltager som partner sammen med Lolland Kommune, European Energy, HOFOR og Københavns Kommune.

På Lolland bliver der i perioder produceret meget mere grøn strøm, end der kan bruges lokalt, og derfor er Lolland et velegnet sted at afprøve forskellige løsninger, som kan skabe en bedre balance mellem udbud og forbrug.

Projektet går ud på at flytte noget af forbruget derhen, hvor vinden blæser eller at gemme overskudsenergien til senere brug i form af energilagring.

Det samlede projekt afprøver nogle af de metoder, der på længere sigt skal hjælpe den grønne omstilling, men projektet sigter også mod at bidrage til udvikling og arbejdspladser i nærområdet.

Fermhub Zealand

Industriel biofermentering

Industriel biofermentering benyttes bl.a. til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer via fermentering med mikroorganismer som f.eks. alger, gær, svampe og bakterier i lukkede, sterile systemer.

Andel har investeret 10 millioner kroner i virksomheden Fermhub Zealand til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering.

Faciliteterne til arbejdet med biofermentering samles ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, der således bliver et vestsjællandsk samlingspunkt for et lovende vækstmiljø.

Energilager

Vi gemmer energien i varme sten

Vinden blæser desværre ikke altid, men det skal ikke forhindre os i at levere vedvarende energi. Derfor arbejder vi også på et spændende projekt, hvor vi lagrer overskudsenergi i sten. Når vinden ikke blæser, vil vi nemlig på den måde have grøn energi på lager, så Danmark kan køre på grøn energi altid – hele tiden.

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter bliver elektricitet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov for den.

Energilageret er en vigtig brik i den grønne omstilling

Med den politiske målsætning om en 100% fossilfri energiforsyning i Danmark i 2050 og en stigende andel af vedvarende energi i det danske elsystem, er en af de store udfordringer i tiden at kunne gemme energien fra vind og sol, så den kan bruges på mere vind- og solfattige dage.

Følg andel: