Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Andel Holding A/S

Gældende fra den 1. maj 2024

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Andel (”Andel”, ’’vi’’ eller ’’os’’) behandler dine persondata.

Når vi modtager persondata om dig, er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine persondata på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som forklarer dig om vores håndtering af dine persondata.

Denne privatlivspolitik gælder for dig, hvis du er andelshaver, deltager i arrangementer eller kampagner, ansøger om legat, indstiller eller bliver indstillet til en pris, eller hvis du kommunikerer med os via vores websider eller sociale medier.

Udover privatlivspolitikken gælder vores cookiepolitik, som du kan finde her Cookiepolitik | Andel

 

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

Andel Holding A/S

Cvr-nr. 25784413

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

 

Vores kontaktoplysninger er:

Mail: kommunikation@andel.dk

Telefon: 70 29 29 00

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Kampagner, konkurrencer, underskriftsindsamling el. lign.

2.1.1 Formål

Hvis du deltager i en kampagne eller konkurrence arrangeret af os (fx underskriftsindsamling, indsendelse af billeder, reservation af overnatning), behandler vi dine persondata for at kunne udøve kampagneaktiviteten, herunder kreditere dig for dit bidrag, kunne registrere din deltagelse, udtrække en vinder, sende præmie til vinderen eller give kampagnen størst mulig indflydelse på de forhold, som kampagnen vedrører.

 

2.1.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

– Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, lokation og eventuelle øvrige oplysninger, som du selv oplyser.

 

2.1.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Dig selv

– Sociale medier

– Samarbejdspartnere der varetager konkurrencerne

 

2.1.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– GDPR artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at arrangere, afholde og udøve kampagneaktivitet/konkurrencen samt øve indflydelse på de forhold som aktiviteten fx underskriftsindsamlingen vedrører. Vi anser desuden behandlingen for også at være i din interesse, da du har deltaget i kampagnen.

 

2.1.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser)

– Ministerier, styrelser, kommunalbestyrelser, statslige, kommunale eller regionale institutioner, Folketinget, kommissioner, udvalg eller andre, som efter vores vurdering kan have indflydelse på de forhold, som underskriftsindsamlingen vedrører.

– Samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføring.

– Sociale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram)

 

2.1.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i pkt. 2.1.1.  Data om vindere af konkurrencer opbevares op til 1 år og leads fra sociale medier opbevares i op til 90 dage.

 

2.2 Markedsføring af Andel (nyhedsmails m.v.)

2.2.1 Formål

Vi bruger dine persondata til at sende nyhedsmails samt anden lignende elektronisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring. Det kan f.eks. være udbrede andelshaverkendskabet, om donationer, Andels indsats for den grønne og digitale omstilling eller anden information, der er relevant for dig som andelshaver.

Dit samtykke til at modtage markedsføring kan f.eks. være indhentet i forlængelse af kampagner. Du kan altid framelde dig nyhedsmails og anden elektronisk markedsføring.

Vi kan også benytte dine oplysninger til brug for markedsføring via almindelig post.

 

2.2.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

– Navn, adresse, e-mail.

 

2.2.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Dig selv

– Medlemmer af din husstand

 

2.2.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– Dit samtykke til brug for målrettet og personaliseret markedsføring, jf. GDPR artikel 6.1.a

– GDPR artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne behandle oplysninger til brug for målrettet og personaliseret markedsføring, samt at kunne dokumentere dit samtykke til markedsføring

 

2.2.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser)

– Samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføring

 

2.2.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Som hovedregel opbevarer vi dine persondata op til 3 år efter du har været i dialog med os om Andel eller indtil du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage.

Informationer om markedsføringsmateriale, vi har sendt, opbevarer vi som udgangspunkt op til 2 år efter registrering.

Dokumentation for, at der er afgivet et markedsføringssamtykke, opbevares i op til 2 år efter, at samtykket er trukket tilbage.

 

2.3. Donation, pris til ildsjæle og årets forkæmper o.lign.

2.3.1. Formål

Når du indstiller en forening eller et initiativ, behandler vi dine persondata som indstiller og foreningen/initiativets data som mulig modtager. Du kan indstille til pris og søge om donation via en formular på hjemmesiden. Den indstillede vil blive oplyst om behandling af deres persondata ved henvisning til denne privatlivspolitik.

Hvis du søger donation, behandler Andel de personoplysninger, som du selv har oplyst i formularen til at vurdere, om du er berettiget til donation og evt. efterfølgende til at kontakte dig for at tildele donationen.

Hvis du indstiller en forening eller et initiativ, behandler Andel oplysningerne for at vurdere om foreningen/initiativet opfylder kriterier for donationen/prisen, i forbindelse med selve udvælgelsen og evt. efterfølgende for at kontakte modtager af donationen/prisen.

I forbindelse med uddeling af donationen/prisen modtager Andel yderligere persondata for at kunne udbetale donationen eller prisen.

 

2.3.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

– Navn på forening eller aktivitet, navn på kontaktperson, kontaktpersons telefonnummer og e-mail, adresse på forening eller aktivitet, kommune

– Indstillers navn, telefonnummer, e-mail, navn på indstillede

– Ved uddeling af donation/pris behandles persondata såsom bankoplysninger og adresse.

– Fotografier eller video af modtager.

 

2.3.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Ansøger/indstiller

– Sociale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram)

 

2.3.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– GDPR artikel 6.1.f, hvor vores hvor vores legitime interesse er at uddele donationer eller priser for en indsats.

 

2.3.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Selskaber der er koncernforbundet med Andel med henblik på administrative forhold (du kan finde vores selskaber i koncernens årsrapport på andel.dk)

Andel deler ikke personoplysninger med henblik på behandling som led i andre forretningsprocesser eller behandlinger og deles ikke med tredjeparter udenfor virksomheden

 

2.3.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 

2.4. Ansøgning om samt tildeling og administration af 2030-legat

2.4.1. Formål

Når du ansøger om legatet, er det en forudsætning, at du opfylder betingelserne for at komme i betragtning til at modtage dette. For at kunne foretage denne vurdering skal vi derfor bruge en række oplysninger om dig.

Hvis du bliver tildelt et legat, er det nødvendigt at behandle en række oplysninger om dig for at udbetale legatet til dig.

 

2.4.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig ved ansøgning om 2030-legatet:

– Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, uddannelsessted, uddannelsesretning, , dato for studiestart.

Ved tildeling af 2030-legatet behandler vi følgende kategorier af persondata om dig:

– Navn, adresse, e-mail, uddannelsessted, uddannelsesretning, CPR-nummer, bankkontonummer og dato for studiestart.

 

2.4.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Dig selv

– Din uddannelsesinstitution (i.e. den erhvervsskole, hvor du studerer/er optaget (enten CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, EUC Sjælland, Nordvestsjællands Erhvervs- & Gymnasieuddannelser S/I, Roskilde Tekniske Skole eller Zealand Business College)

 

2.4.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– GDPR art. 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen mellem dig og Andel, og idet behandlingen er nødvendig for at gennemføre forudgående foranstaltninger forud for denne aftale ved at vurdere indkomne ansøgninger.

– Det er desuden nødvendigt at behandle dine oplysninger for at opfylde Andels pligt til at indberette oplysninger til de relevante offentlige myndigheder, herunder SKAT, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

– Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3, idet vi behandler dit CPR-nr., når vi (i) foretager den lovpligtige indberetning af legatudbetalingen til SKAT og (ii) udbetaler legatet til din NemKonto.

 

2.4.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Din uddannelsesinstitution for at verificere, om du opfylder legatbetingelserne.

– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed i forbindelse med      behandlingen af legatansøgningen (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).

– Offentlige myndigheder (hvor dette er pålagt i henhold til eks. lov eller retskendelse).

 

2.4.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Persondata om ansøgere, som ikke får tildelt legat fordi de ikke opfylder legatansøgningsbetingelserne, slettes umiddelbart efter konstateringen af manglende opfyldelse af legatansøgningsbetingelserne, idet persondata dog kan blive opbevaret i anonymiseret form til statistiske formål.

Andel er forpligtet til at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, indberetning til skat, legatevaluering i forhold til frafald/gennemførelse.

 

2.5. Din kommunikation med Andel

2.5.1. Formål

Når du kontakter Koncernkommunikation med henvendelser eller generelle forespørgsler, behandler vi dine persondata for at kunne håndtere din forespørgsel.

 

2.5.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

– Navn, e-mail, adresse, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som du sender til os.

 

2.5.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Dig selv

– Medlemmer i din husstand, hvis de sender oplysninger om dig til os

– Fuldmagt, hvis den bliver vedlagt for at varetage din interesser

 

2.5.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– GDPR artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne behandle oplysninger til brug for besvarelse af din forespørgsel.

 

2.5.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Selskaber der er koncernforbundet med Andel med henblik på administrative forhold eller som er rette modtager af henvendelsen (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i koncernens årsrapport på andel.dk).

 

2.5.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 

2.6. Administration og forbedring af digitale tjenester

2.6.1 Formål

For at sikre, at vores digitale tjenester fungerer optimalt og for at give dig den bedste oplevelse, når du benytter vores digitale tjenester, behandler vi persondata om dig for at kunne udvikle og optimere vores digitale tjenester.

Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

 

2.6.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

– Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold du ser m.v.)

 

2.6.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

– Dig selv

– Sociale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube) og Google Ads

 

2.6.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

– Dit samtykke til behandlingen af dine persondata til brug for udvikling og optimering af vores tjenester, jf. GDPR artikel 6.1.a

  • GDPR artikel 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne behandle oplysninger til brug for at forbedre vores digitale tjenester.

 

2.6.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser)

– Sociale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube) og Google Ads

 

2.6.6 Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt persondata op til 14 måneder efter registrering eller så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Cookiedata indsamles og opbevares i øvrigt i overensstemmelse med vores cookiepolitik, som du kan finde på andel.dk/cookiepolitik.

 

3. Persondata om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive persondata om andre personer, herunder personer som er omfattet af din husstand. Hvis du afgiver persondata om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give oplysningerne til os. Du skal derfor henvise dem til denne privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

 

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Når Andel behandler dine persondata via en databehandler, kan dine persondata undtagelsesvist blive behandlet i lande uden for EU/EØS. I så fald vil data blive overført på grundlag af GDPR artikel 46 om fornødne garantier, herunder EU-Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

– Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata

– Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset

– Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor

– Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

– Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

– Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR artikel 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation

– Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en e-mail på kommunikation@andel.dk eller ringe til os på 70 29 29 00.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

6. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked, hvis det er nødvendigt.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.