Privatlivspolitik

Dataansvarlige

De juridiske enheder, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Andel Holding A/S
CVR- nr. 25784413
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Baggrund

I denne privatlivspolitik kan du læse om hvordan Andel behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside andel.dk.

Denne privatlivspolitik har til opgave at informere dig om behandling af dine personoplysninger, herunder indsamling, anvendelse og beskyttelse. Andel behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondataretlige regler.

Når der i denne politik skrives Andel, gælder betegnelsen for Andel A.m.b.A og Andel Holding A/S. Når du via Andel ansøger om en donation, indstiller en ildsjæl eller opretter en jobagent, er den dataansvarlige Andel Holding A/S.

Hvornår bliver dine personoplysninger indsamlet

Andel indsamler dine personoplysninger, når du gør brug af tjenester på Andels hjemmeside, så som oprettelse af jobagent, ansøger om en donation eller indstiller en ildsjæl. Behandlingsgrundlaget sker ud fra dit samtykke, legitim interesse eller i ønsket om at indgå en aftale med Andel.

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis navn, adresse, e-mail.

Underskriftsindsamlinger 

Hvis du deltager i en underskriftsindsamling organiseret af Andel, behandler Andel personoplysninger om dig, som du selv har oplyst i underskriftsindsamlingsformularen. Det kan være dit navn, adresse, by, telefonnummer, e-mailadresse. Formålet med behandlingen er at give underskriftsindsamlingen størst mulig indflydelse på de forhold, som underskriftsindsamlingen vedrører. Det betyder, at Andel selv kan behandle oplysningerne til dette formål, og at Andel kan videregive oplysningerne om dig til andre, hvis Andel vurderer, at det er nødvendigt ud fra dette formål. Det kan fx være til ministerier, styrelser, kommunalbestyrelser, statslige, kommunale eller regionale institutioner, Folketinget, kommissioner, udvalg eller andre, som efter Andels vurdering kan have indflydelse på de forhold, som underskriftsindsamlingen vedrører.

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for, at Andel kan forfølge sin legitime interesse i at øve indflydelse på de forhold, som underskriftsindsamlingen vedrører. Vi anser desuden behandlingen for ligeledes at være i din interesse, da du har deltaget i underskriftsindsamlingen. Andel behandler oplysninger om dig, så længe Andel anser det for at være nødvendigt til formålet med underskriftsindsamlingen.

Kampagner

Hvis du deltager i Andels kampagner (f.eks. indsender billeder af vindmøller, reserverer overnatning), behandler Andel dine personoplysninger for at kunne udøve kampagneaktiviteten, herunder kreditere dig for dit bidrag eller deltagelse i forbindelse med kampagnen. Vi behandler dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, lokation og oplysninger, som du selv ellers indgiver.  Andel indsamler dine personoplysninger fra dig selv.

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor Andels legitime interesse er at arrangere og udøve kampagneaktiviteten. Vi anser desuden behandlingen for ligeledes at være i din interesse, da du har deltaget i kampagnen.

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører eller på de sociale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram) for at kreditere dig. Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Andel opbevarer personoplysninger modtaget i forbindelse med kampagne i op til 12 måneder. 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Andel indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde fastsatte formål, herunder at kunne kontakte dig efter aftalt forhold, fx når du har ansøgt om en donation.

Vi ønsker at give dig den bedst mulige service og indsamler derfor personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside andel.dk, for at få et større kendskab til dig som kunde, med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier. Andel behandler personoplysninger til markedsføringsrelaterede aktiviteter, når du har afgivet udtrykkeligt samtykke hertil.

Hvilke personoplysninger behandler Andel

De personoplysninger Andel behandler om dig kan være navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

Når du besøger andel.dk, behandler Andel oplysninger om din færden.

Videregivelse af personoplysninger

Andel kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger. Dine personoplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for Andel koncernen, dog ikke Fibia P/S og CLEVER A/S. Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige, hvis der foreligger hjemmel i lov, domstolsafgørelse, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed, eller hvis du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har afgivet specifikt samtykke hertil.

Behandling hos databehandlere

Andel overlader i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere. Brugen af databehandlere kan være i forbindelse med eksterne leverandører som Andel samarbejder med for at støtte sin virksomhed, for eksempel leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting og finansielle ydelser.

Når vi overlader dine personoplysninger til Andels databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver indhentet årlige audits, og dine personoplysninger bliver behandlet efter instruks fra Andel. Dine personoplysninger bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve, således at Andels høje sikkerhedsmæssige niveau bibeholdes og persondatarettens krav efterleves.

Samtykke

Når vi behandler dine personoplysninger i henhold til samtykke, behandler vi dine personoplysninger med det i samtykket angivne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Såfremt du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling, Andel har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandling. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Periode for opbevaring

Andel opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at kunne opfylde formålet, eller indtil du beder Andel om at slette eller du tilbagekalder et samtykke, dog i en længere periode, hvis Andel er forpligtiget hertil i medfør af lovgivning.

Sletning af dine personoplysninger vil medføre at Andel ikke længere vil kunne levere tjenesteydelser eller opretholde et aftaleforhold til dig.

Cookies

Andel anvender cookies og andre teknologier til funktionalitet, analyse og markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside andel.dk og du afgiver samtykke til, at der må bruges cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. En cookie er en passiv fil, og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie er anonym og indeholder ingen personoplysninger.

Sikkerhed

For at sikre dine personoplysninger bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender Andel en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer, herunder men ikke udtømmende, adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse mv.

Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt, med hensyn til de personoplysninger der bliver behandlet i Andel.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan rekvireres ved at henvende dig til Andel på kommunikation@andel.dk.

Sletning af dine personoplysninger vil kunne medføre, at du ikke længere vil blive kontaktet af Andel efter aftalt forhold, fx hvis du har søgt en donation.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af personoplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 1300 København K
Tlf. 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Kundetype*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.