Søg
Close this search box.

Det er svært at få en grønnere fremtid, hvis vi ikke vil give plads til den

Andel er klar til at investere flere milliarder i projekter, der kan fremme den grønne omstilling. Men vi mangler plads. Lige nu sætter lokale protester landet over nemlig en stopper for flere vindmølleparker.

Derfor har vi brug for din opbakning

1
ud af
7

danskere er ikke villige til at acceptere, at opsætningen af vindmøller, kan påvirke udsigt og naturområder i deres kommune. Kilde: Norstat, analyse lavet for Andel september 2022.

2,2%

af henholdsvis Danmarks samlede hav- og landbrugsareal – det er alt, hvad Danmarks 2030-ambition for udbygning af vedvarende energi vil fylde. Kilde: Green Power Denmark

16

vindmøller skal sættes op hver måned de næste 7 år for at opnå Danmarks 2030-ambition for udbygning af vedvarende energi, henholdsvis 8 på land og 8 på havet. Kilde Green Power Denmark

Tak for jeres støtte!

Hele 11.885 har vist jeres støtte til vindmøller i jeres område. Dermed har I hjulpet os med at gøre opmærksom på det tavse flertal og rykke ved opfattelsen af, at vi alle skal være villige til at afgive plads, hvis vi gerne vil have en grønnere fremtid.

[sj_groenfremtid_userinput]

har allerede vist deres støtte.

En grøn fremtid kræver plads – og din støtte

Som Danmarks ledende energikoncern er vi klar med en milliardinvestering i projekter, der kan fremme vedvarende energi og den grønne omstilling. Desværre har borgerprotester landet over gentagende gange sat en stopper for vindmølleparker. Det sker, selvom vi mere end nogensinde før har brug for at frigøre os fra fossil energi.

Vi leder derfor efter steder, hvor vi kan give plads til vindmøller og en grønnere fremtid. Det er ikke meget plads, der er brug for, når man ser på det store billede. Faktisk kræver det kun henholdsvis 2,2% af vores samlede hav- og landbrugsareal at løse Danmarks 2030-ambition for udbygning af vedvarende energi.

Afspil video

Oplev din udsigt med vindmøller

Stadig nysgerrig?

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål

Det er vigtigere end nogensinde før, at Danmark frigør sig fra fossil energi, ikke mindst i lyset af den udenrigspolitiske situation og de meget høje energipriser. Men opførelse af vindmøller vækker følelser, og der er mange eksempler på, at borgerprotester fører til, at planlagte vindmølleparker bliver udskudt eller aflyst. Andel ønsker med kampagnen at sætte fokus på, hvor lidt af Danmarks areal der egentlig skal til for at løse Danmarks 2030-ambition om en grønnere fremtid med mere vedvarende energi.

Atomkraft blev skrevet ud af den danske energiforsyning tilbage i 1985, og igennem årene er det i stedet besluttet at arbejde for, at Danmark skulle være selvforsynende med ved hjælp af vedvarende energikilder. Den udvikling har også medført, at Danmarks er førende inden for havvindmøller, og det har skabt en kæmpe eksport og titusindvis af arbejdspladser.

De senere år er en del danskere dog blevet mere positivt stemt overfor atomkraft. Men A-kraft har i dag en række udfordringer:

  • A-kraft producerer højradioaktivt affald, som skal opbevares på et sikkert sted i tusinder af år, før det er ufarligt.
  • Modsat den populære opfattelse, så er A-kraft er en markant dyrere energikilde end eksempelvis vind- og solenergi.
  • Det tager meget lang tid at bygge et atomkraftværk i de lande, som vi normalt sammenligner os med.
  • Det en udgift for samfundet at etablere atomkraft, mens vedvarende energi kan opføres uden støtte.
  • Atomkraft vil ikke bidrage til at mindske vores afhængighed af Rusland. 20% af den uran, der anvendes i den europæiske atomindustri, kommer fra Rusland. Yderligere 23% kommer fra russisk-ejede firmaer i Kazakhstan.

Nye, mere sikre og billigere former for atomkraft kan komme på markedet engang i fremtiden. Men det er desværre fortsat en teknologi, som er på udviklingsstadiet. Det er ikke et produkt, som kan købes på de globale markeder og installeres i morgen – ligesom vindmøller og solceller er det.

Et bredt flertal i Folketinget er derfor enige om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm – og det er vi klar til at bakke op om.

Vi vil investere milliarder i omstillingen til vedvarende energi og nye teknologier, der kan reducere CO2-udledningen. Vi ønsker helt konkret at opføre flere havvindmølleparker, vi har nye investeringer på vej i solceller, vi arbejder på at kunne opbevare grøn energi på lager, og vi er med i et konsortium, der arbejder på en ny, stor Energiø i Nordsøen.

Vi oplever, at mange danskere gerne vil bidrage til omstillingen til vedvarende energi, men at der også er mange, som har svært ved, at det ændrer deres udsigt og påvirker deres hverdag. Hvis vi i Danmark vil erstatte fossil energi med vedvarende energi, så kræver det, at der kommer mange flere produktionsanlæg i landskabet og på havene omkring os.

For Andel er det ikke enten-eller. Vi er både engageret i store, statslige udbud som f.eks. Energiøen i Nordsøen og i parker, der opføres tættere på land. De kystnære parker kan opføres hurtigere end de statslige udbud langt fra kysten. Derudover er vinden kraftigst og mest stabil i kystområder, og det er derfor optimalt både at opstille vindmøller ved kysten og ude på havet.

Boksene i vores kampagne skal illustrere, at det samlet set kun er en lille del af Danmarks areal og vores udsigt, der skal bruges, for at skabe plads til mere vedvarende energi. De illustrerer ikke konkrete projekter.

Vi håber at kunne vise en stor folkelig opbakning til at opføre vindmøller også selvom det betyder, at produktionen af vedvarende energi bliver mere synlig i landskabet. Kampagnen og støtten skal bruges til at sætte fokus på ja-sigerne, der ofte ikke fylder så meget i debatten.

Andel har søgt om tilladelse til at starte forundersøgelser på havvindmølleparker flere steder i landet, blandt andet ud for Odsherred og Grenaa. Vi viser et hav- eller et landareal for at visualisere, at det kun er en lille del af Danmarks areal, som er i spil. Der er derfor ikke nødvendigvis konkrete planer om at opføre vindmøller i det konkrete område.