Søg
Close this search box.

Direktionen

Jesper Hjulmand

CEO

Jesper Lange

Stabsdirektør
Executive Vice President

Knud Pedersen

Distributions- og reguleringsdirektør
Executive Vice President

Ole Hillebrandt

Økonomidirektør
Executive Vice President

Lotte Tange

Teknologidirektør
Senior Vice President

Mikkel Heino Simonsen

Transformation- og Projektdirektør
Senior Vice President

Kirstine Bergenholtz

HR-direktør
Senior Vice President

Rikke Harbo Trikker

Kommunikationsdirektør
Senior Vice President

Ledelse i selskaber

Henrik Wej Petersen

Direktør for Andel Lumen

Jens Fossar Madsen

Direktør for Radius og Cerius

Anders Vikkelsø

Direktør for Nexel

Casper Kirketerp-Møller

Direktør for Clever

Casper Holst-Christensen

Direktør for Fibia

Per Madsen

Direktør for Watts

Marlene Holmgaard Fris

Direktør for Andel Energi

Louise Hahn

Direktør for Energi Danmark