Koncernen

Andel kæmper for CO2-reduktion og digitale muligheder, når vi investerer i fibernet, vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler og smarte energiløsninger.

2,8 mio.

kundeforhold er i fokus, når vi skaber værdi i hverdagen.

1.990

kolleger tager ansvar for at skabe en fælles fremtid.

400.000

sjællandske andelshavere er medejere af alt det, vi skaber i fællesskab.

Koncernen

En koncern med formål

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern. Vi er også et andelsselskab og en koncern med datterselskaber.

Andel er sat i verden for at skabe værdi for vores kunder og andelshavere. Vi skaber velfærd og vækst regionalt og i samfundet med vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger. Vi skaber energi til at leve livet.

Andel går til markedet i eget navn og gennem datterselskaber i forskellige segmenter inden for energisektoren – herunder Cerius og Radius elnet, Clever, Energi Danmark, Fibia og Andel Energi. Andel er ejet af ca. 400.000 sjællandske andelshavere og har 2,8 millioner kundeforhold fordelt over hele landet. Andel beskæftiger ca. 1700 kolleger og har hovedsæde i Svinninge samt primære lokationer i Ballerup, Haslev og Virum.

Vision og mission

Andels vision og mission

Vores vision er båret af, at vi tror på fællesskabet, og at vi vil være hinandens bedste forbindelse. Det betyder, at vi ønsker at være tæt forbundet med vores andelshavere og kunder, vores samarbejdspartnere og vores kolleger i hverdagen. Som den bedste forbindelse er vores vigtigste opgave at skabe værdi, og det gør vi gennem en stærk position i markedet, høj kvalitet, stort samfundsbidrag og solid indtjening.

Vores mission er, at vi vil skabe energi til at leve livet i skolen, på jobbet, i fritidslivet og derhjemme. Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores kunder og samfundet omkring os. Og vi skal gøre det på en ansvarlig måde. Andel er en energi- og fibernetkoncern med ambitioner og med hjerte for denne opgave.

Andel-koncernen
Vores styrke forpligter

Andel er det største danske energi- og fibernetkoncern i ét samlet østdansk energisystem. Den styrkeposition skal bruges til at drive energisystemet i en grønnere retning. Det gør vi, når vi investerer visionært i vindmøller, fibernet, ladeinfrastruktur til elbiler og innovative energiløsninger.

Energiproduktion

Bæredygtig energiproduktion

Gennem havvindmølleparken Rødsand 2 bidrager Andel med produktion af vindenergi, og parken producerer energi svarende til 200.000 husstandes årlige energiforbrug. Gennem en ejerandel på 5,01% i Ørsted er Andel engageret i udvikling af bæredygtig energiproduktion og havvindkraft i det meste af verden.

Infrastruktur

Vi leverer 40% af strømmen i Danmark

En velfungerende infrastruktur er afgørende for vækst og hverdagsliv. Formålet er at drive, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov, uden at det går ud over den høje oppetid. Samtidig er formålet at bekæmpe digital ulighed ved at udrulle fibernet i både land og by og installere ladestandere i hele landet, så det bliver lettere at køre elbil.

Kundeløsninger

Kundernes førstevalg

Gennem Andel Energi og Energi Danmark udbyder Andel salg af el samt natur- og biogas til private og erhvervskunder. Målet er at være kundernes førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger.

Årsrapport

Vi opnåede i 2021 fornuftige resultater i Andel, strategisk og økonomisk. Dét på trods af, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor eksterne faktorer har påvirket og udfordret Andel, energibranchen og vores samfund generelt – særligt den ekstreme volatilitet på energimarkederne og den fortsatte COVID-19 pandemi har skabt udfordrende betingelser.