Rødsand 2

Gennem havvindmølleparken Rødsand 2 Offshore Windfarm AB bidrager Andel med produktion af vindenergi. Parken producerer energi svarende til 200.000 husstandes årlige energiforbrug. Vi kæmper for at kunne levere endnu mere vedvarende energi.

90

havvindmøller snurrer på Rødsand 2

2,3 MW

er effekten på hver vindmølle

200.000

husstandes årlige forbrug kan dækkes af strømmen fra Rødsand 2

Andels havvindmøllepark

Grøn strøm fra havvindmøller

I 2013 købte Andel 80% af havvindmølleparken Rødsand 2, som er placeret ni km ud fra kysten ved Rødby og dækker et område på 34 km2. Her er opsat 90 (2,3 MW) havvindmøller, der er 115 meter høje og står på otte meter dybt vand. 

Samlet leverer havvindmøllerne strøm svarende til 200.000 husstandes årlige forbrug. Parkens vindproduktion erstatter fossile brændsler og nedbringer dermed udledningen af CO2 med omkring 273.000 tons årligt.

Havvindmølleparken har en høj oppetid på omkring 98%.

Grøn omstilling

En grønnere fremtid

I Andel arbejder vi på at fremme en bæredygtig fremtid – gennem målrettede strategiske investeringer i vedvarende energikilder. Som Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern er vi klar til at investere flere milliarder i projekter, der kan fremme vedvarende energi og den grønne omstilling. Desværre har borgerprotester landet over gentagende gange sat en stopper for flere vindmølleparker. Det sker, selvom vi mere end nogensinde før har brug for at frigøre os fra fossil energi.

Vi leder derfor efter steder, hvor der kan blive plads til vindmøller og en grønnere fremtid. Det er ikke meget plads, der er brug for, når man ser på det store billede. Faktisk kræver det kun henholdsvis 2,2% af vores samlede hav- og landbrugsareal at løse Danmarks 2030-ambition for udbygning af mere vedvarende energi.

Nyheder

Aktuelt fra Andel

Ledige stillinger

Bliv en del af Andel

Som en del af Andel er du med til at skabe værdi for vores andelshavere, kunder, samfundet generelt og dine kolleger. Det giver energi og mening at arbejde med et stærkt formål, at skabe energi til at leve livet.