Bestyrelsen

Jens Stenbæk

Bestyrelsesformand

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Fhv. Formand for Region Sjælland

Indtrådt i bestyrelsen i 2012

Ledelseserfaring på bestyrelsesniveau inden for økonomi, strategiudvikling, risikostyring, forhandling og fusioner indenfor offentlige og private (landbrug, forsyning, og den finansielle sektor) organisationer.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, Professionshøjskolen ABSALON
Næstformand, Ejerforbrugerforum, Dansk Energi
Næstformand, Danske Professionshøjskolers Forening
Bestyrelsesmedlem, Friplejehjem Fjordstjernen A/S

Bart Gyldenløve Roetink

Næstformand

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Erhvervschef, Møns Bank
HD(F)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Erfaring med daglig ledelse, forretningsudvikling, regnskaber og virksomhedsøkonomi fra mange års arbejde i den finansielle sektor. Desuden indsigt i værdiansættelse af virksomheder, opkøb og fusioner.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø

Trine Engel

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Enhedsleder, Vej & Park, Albertslund kommune.

Indtrådt i bestyrelsen i 2020

Erfaring med daglig ledelse, styring af projektporteføljer, proces- og ressourceoptimering, samt strategiudvikling i større tekniske organisationer.
Derudover erfaring med investeringsplanlægning og risikostyret drift af kritisk infrastruktur, samt faglig indsigt i produktion og distribution af energi.

Kjetil Engel Kræmer

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

Digital Officer – Head of IoT, Topdanmark

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Erfaring med højteknologisk udvikling af elektronik og software løsninger, innovation og forretningsudvikling. Desuden erfaring med forbrugsmåling, fibernet, virksomhedsøkonomi og opkøb samt generel ledelse.

Anja Edelslund Birkebæk

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Medejer af Familieskab ApS – Indehaver af Edelslundhus

Indtrådt i bestyrelsen i 2022

Helle Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Kommunikationsrådgiver
HD(A)

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring med iværksætteri og selvstændig virksomhed, samt ledelses- og bestyrelseserfaring fra såvel aktieselskaber som medlemsejede virksomheder. Desuden erfaring inden for koncernkommunikation, digitalisering, salg og marketing.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsessuppleant, Sjællandske Medier A/S
Repræsentantskabsmedlem, Forenet Kredit
Repræsentantskabsmedlem, Realdania
Repræsentantskabsmedlem, Dansk Markedsføring
Landsrådsmedlem, Coop a.m.b.a.

Jacob Tetzlaff

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

Fhv. koncerndirektør Danish Agro

Indtrådt i bestyrelsen i 2004

Erfaring med virksomhedsøkonomi, organisationsudvikling samt fusioner og opkøb fra ledende stillinger i grovvarebranchen.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, GrainIT
Bestyrelsesmedlem, Dianalund tennisklub
Bestyrelsesmedlem, i Ejendomsselskabet Møllergården

Svend Carlo Vedel Müller

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

Account manager/sales manager, AAB A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2011

Erfaring med organisationsudvikling, daglig ledelse og energiforsyning
fra ledende stillinger i energiforsyningsbranchen. Tovholder for oprettelse
af andelsselskabet Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab

Niels Nicolaisen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Contract Control Manager, Saint-Gobain Distribution Denmark
Cand. Oecon.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring fra økonomifunktioner i større og mellemstore virksomheder bl.a. som regnskabschef med ledelses- og udviklingsansvar.

Andre ledelseshverv

Formand for Revisions- og Risikoudvalget i Andel A.m.b.A.
Byrådsmedlem i Odsherred kommune

Flemming Hardsner

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

It Systemplanlægger

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Kirsten Juul

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

HR Konsulent

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Anne Pontoppidan Thyssen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2023

Kommunikationschef
Cand. Scient. Soc.

Indtrådt i bestyrelsen i 2017