Bestyrelsen

Bart Gyldenløve Roetink

Bestyrelsesformand

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Erhvervschef
HD(F)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Erfaring med daglig ledelse, forretningsudvikling, regnskaber og virksomhedsøkonomi fra mange års arbejde i den finansielle sektor. Desuden indsigt i værdiansættelse af virksomheder, opkøb og fusioner.

Andre ledelseshverv

Medlem af repræsentantskabet for Foreningen Business Lolland-Falster

Lone Hass

Næstformand

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Selvstændig virksomhedsrådgiver

Indtrådt i bestyrelsen i 2023  

Ledelseserfaring på bestyrelses- og direktionsniveau fra store komplekse virksomheder. Solid forståelse af virksomhedsøkonomi og stor erfaring med strategieksekvering, organisationsudvikling, kommunikation, branding og integration i forbindelse med opkøb. 

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesleder, Northern Industries A/S
Bestyrelsesleder, Scantago A/S
Vicebestyrelsesleder, Bestyrelseskvinder

Trine Engel

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Energiplanlægger i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2020

Erfaring med daglig ledelse, styring af projektporteføljer, proces- og ressourceoptimering, samt strategiudvikling i større tekniske organisationer.
Derudover erfaring med investeringsplanlægning og risikostyret drift af kritisk infrastruktur, samt faglig indsigt i produktion og distribution af energi.

Andre ledelseshverv

Medlem af revisions- og risikoudvalget i Andel A.m.b.a.

Kjetil Engel Kræmer

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Digital Officer – Head of IoT, Topdanmark

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Erfaring med højteknologisk udvikling af elektronik og software løsninger, innovation og forretningsudvikling. Desuden erfaring med forbrugsmåling, fibernet, virksomhedsøkonomi og opkøb samt generel ledelse.

Andre ledelseshverv

Medlem af Revisions- og Risikoudvalget i Andel A.m.b.a.

Anja Edelslund Birkebæk

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Medejer af Familieskab ApS – Indehaver af Edelslundhus

Indtrådt i bestyrelsen i 2022

Helle Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Kommunikationsrådgiver
HD(A)

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring med iværksætteri og selvstændig virksomhed, samt ledelses- og bestyrelseserfaring fra såvel aktieselskaber som medlemsejede virksomheder. Desuden erfaring inden for koncernkommunikation, digitalisering, salg og marketing.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsessuppleant, Sjællandske Medier A/S
Repræsentantskabsmedlem, Forenet Kredit
Repræsentantskabsmedlem, Realdania
Repræsentantskabsmedlem, Dansk Markedsføring
Landsrådsmedlem, Coop a.m.b.a.

Svend Carlo Vedel Müller

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Account manager/sales manager, AAB A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2011

Erfaring med organisationsudvikling, daglig ledelse og energiforsyning
fra ledende stillinger i energiforsyningsbranchen. Tovholder for oprettelse
af andelsselskabet Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab
Formand for Bevillingsudvalget i Andel A.m.b.a.

Niels Nicolaisen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Contract Control Manager, Saint-Gobain Distribution Denmark
Cand. Oecon.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring fra økonomifunktioner i større og mellemstore virksomheder bl.a. som regnskabschef med ledelses- og udviklingsansvar.

Andre ledelseshverv

Formand for Revisions- og Risikoudvalget i Andel A.m.b.A.
Byrådsmedlem i Odsherred kommune

Ulrik Theophil Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Hardsner

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

It Systemplanlægger

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Andre ledelseshverv

Medlem af Bevillingsudvalget i Andel A.m.b.a.

Poul Dreyer

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Nettekniker

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Andre ledelseshverv

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Nexel
Næstformand i FSU i Andel (Fællessamarbejdsudvalg) 
Bestyrelsesmedlem i Servicegruppen i 3F BJMF
Bestyrelsesmedlem i 3F BJMF

Bæredygtigheds-, revisions- og risikoudvalg

Formålet med Bæredygtigheds-, revisions- og risikoudvalget er at understøtte bestyrelsen og ledelsen i arbejdet med bæredygtighed, revision, årsrapport og risikohåndtering. Formålet er endvidere at arbejde dybere ind i håndteringen af dette emneområde, end det er muligt på bestyrelsens møder. Det formelle ansvar ligger entydigt i bestyrelsen i Andel A.m.b.a.

Niels Nicolaisen
Udvalgsformand, medlem af bestyrelsen
Kjetil Kræmer
Medlem af bestyrelsen
Trine Engel
Medlem af bestyrelsen
Fra ledelsen deltager:
Jesper Hjulmand
Administrerende direktør, Andel
Jesper Lange
Stabsdirektør, Andel
Ole Hillebrandt
Økonomidirektør, Andel

Bevillingsudvalget

Med afsæt i de ejerstrategiske målsætninger for Andel A.m.b.a. er der etableret en pulje til Andels kollektive samfundsbidrag, som skal skabe værdi for andelshaverne ved at understøtte bæredygtig uddannelse, vækst og beskæftigelse i regionen og samfundets omstilling til en bæredygtig og digital fremtid. Puljen suppleres løbende af repræsentantskabet. Til at bistå sig med udmøntningen af puljen har bestyrelsen nedsat et mødeforberedende Bevillingsudvalg, der beskriver rammerne for udvalgets rolle og ansvar.

Svend Müller
Udvalgsformand, medlem af bestyrelsen
Flemming Hardsner
Medlem af bestyrelsen
Nicolai Zarganis
Strategichef, Andel
Søren Nørgaard Mainert
Repræsentantskabsmedlem, Holbæk
Bine Siefert
Repræsentantskabsmedlem, Odsherred
Annette Kjølby
Repræsentantskabsmedlem, Ringsted
Joy Mogensen
Repræsentantskabsmedlem, Roskilde

Nominerings- og vederlagsudvalget

Formålet med Nominerings- og vederlagsudvalget er at nominere medlemmer til koncernens bestyrelser, bestyrelsens udvalg og koncerndirektion. Udvalget drøfter derudover bemanding af øvrige stabs- og selskabsdirektørposter i koncernen. Begge dele sker i dialog med direktionen. Endvidere tilser og udvikle udvalget rammerne for Andel-koncernens tildeling af honorarer og vederlag i overensstemmelse med koncernvederlagspolitikken – og sikrer transparens omkring rammer og proces ind mod den samlede bestyrelse.

Bart Gyldenløve Roetink
Formand for bestyrelsen
Helle Lundsgaard
Medlem af bestyrelsen
Lone Askjær Hass
Medlem af bestyrelsen

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.