Bestyrelsen

Jens Stenbæk

Bestyrelsesformand

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Fhv. Formand for Region Sjælland

Indtrådt i bestyrelsen i 2012

Ledelseserfaring på bestyrelsesniveau inden for økonomi, strategiudvikling, risikostyring, forhandling og fusioner indenfor offentlige og private (landbrug, forsyning, og den finansielle sektor) organisationer.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, Professionshøjskolen ABSALON
Næstformand, Ejerforbrugerforum, Dansk Energi
Næstformand, Danske Professionshøjskolers Forening
Bestyrelsesmedlem, Friplejehjem Fjordstjernen A/S

Bart Gyldenløve Roetink

Næstformand

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Erhvervschef, Møns Bank
HD(F)

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Erfaring med daglig ledelse, forretningsudvikling, regnskaber og virksomhedsøkonomi fra mange års arbejde i den finansielle sektor. Desuden indsigt i værdiansættelse af virksomheder, opkøb og fusioner.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø

Trine Engel

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Enhedsleder, Vej & Park, Albertslund kommune.

Indtrådt i bestyrelsen i 2020

Erfaring med daglig ledelse, styring af projektporteføljer, proces- og ressourceoptimering, samt strategiudvikling i større tekniske organisationer.
Derudover erfaring med investeringsplanlægning og risikostyret drift af kritisk infrastruktur, samt faglig indsigt i produktion og distribution af energi.

Andre ledelseshverv

Medlem af revisions- og risikoudvalget i Andel A.m.b.a.

Kjetil Engel Kræmer

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Digital Officer – Head of IoT, Topdanmark

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Erfaring med højteknologisk udvikling af elektronik og software løsninger, innovation og forretningsudvikling. Desuden erfaring med forbrugsmåling, fibernet, virksomhedsøkonomi og opkøb samt generel ledelse.

Andre ledelseshverv

Medlem af Revisions- og Risikoudvalget i Andel A.m.b.a.

Anja Edelslund Birkebæk

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Medejer af Familieskab ApS – Indehaver af Edelslundhus

Indtrådt i bestyrelsen i 2022

Helle Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2025

Kommunikationsrådgiver
HD(A)

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring med iværksætteri og selvstændig virksomhed, samt ledelses- og bestyrelseserfaring fra såvel aktieselskaber som medlemsejede virksomheder. Desuden erfaring inden for koncernkommunikation, digitalisering, salg og marketing.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsessuppleant, Sjællandske Medier A/S
Repræsentantskabsmedlem, Forenet Kredit
Repræsentantskabsmedlem, Realdania
Repræsentantskabsmedlem, Dansk Markedsføring
Landsrådsmedlem, Coop a.m.b.a.

Lone Askjær Hass

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Selvstændig virksomhedsrådgiver

Indtrådt i bestyrelsen i 2023  

Ledelseserfaring på bestyrelses- og direktionsniveau fra store komplekse virksomheder. Solid forståelse af virksomhedsøkonomi og stor erfaring med strategieksekvering, organisationsudvikling, kommunikation, branding og integration i forbindelse med opkøb. 

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesleder, Northern Industries A/S
Bestyrelsesleder, Scantago A/S
Vicebestyrelsesleder, Bestyrelseskvinder

Svend Carlo Vedel Müller

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Account manager/sales manager, AAB A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2011

Erfaring med organisationsudvikling, daglig ledelse og energiforsyning
fra ledende stillinger i energiforsyningsbranchen. Tovholder for oprettelse
af andelsselskabet Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Andre ledelseshverv

Bestyrelsesformand, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab
Formand for Bevillingsudvalget i Andel A.m.b.a.

Niels Nicolaisen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2024

Contract Control Manager, Saint-Gobain Distribution Denmark
Cand. Oecon.

Indtrådt i bestyrelsen i 2013

Erfaring fra økonomifunktioner i større og mellemstore virksomheder bl.a. som regnskabschef med ledelses- og udviklingsansvar.

Andre ledelseshverv

Formand for Revisions- og Risikoudvalget i Andel A.m.b.A.
Byrådsmedlem i Odsherred kommune

Flemming Hardsner

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

It Systemplanlægger

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Andre ledelseshverv

Medlem af Bevillingsudvalget i Andel A.m.b.a.

Poul Dreyer

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Nuværende valgperiode udløber i 2026

Nettekniker

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Andre ledelseshverv

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Nexel
Næstformand i FSU i Andel (Fællessamarbejdsudvalg) 
Bestyrelsesmedlem i Servicegruppen i 3F BJMF
Bestyrelsesmedlem i 3F BJMF

Revisions- og risikoudvalget

Revisions- og risikoudvalget understøtter bestyrelsen og ledelsen i arbejdet med revision, årsrapport og risikohåndtering. Gennem ledelsesdialog og indsigt om forhold relateret til revision, rapportering og risikohåndtering, bidrager udvalget til bestyrelsens behandling af disse temaer. Revisions- og risikoudvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges af bestyrelsen. Repræsentanter fra ledelsen deltager fast i udvalgets fire årlige møder.

Niels Nicolaisen
Udvalgsformanmd, medlem af bestyrelsen
Jacob Tetzlaff
Medlem af bestyrelsen
Trine Engel
Medlem af bestyrelsen
Fra ledelsen deltager:
Jesper Hjulmand
Administrerende direktør, Andel
Jesper Lange
Stabsdirektør, Andel
Ole Hillebrandt
Økonomidirektør, Andel

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget bistår bestyrelsens arbejde med udmøntning af Andels kollektive samfundsbidrag. Bidragene skal gå til større initiativer, der kan fremme grøn omstilling, vækst og beskæftigelse i regionen og videnudvikling af fremtidens energisystem og som ligger i tråd med Andels DNA og pionérånd. Bevillingsudvalget kvalificerer og indstiller initiativer til bestyrelsens godkendelse og følger op på initiativernes effekt. Bevillingsudvalget udpeges af bestyrelsen og er sammensat af to bestyrelsesmedlemmer, fire repræsentantskabsmedlemmer og ét medlem fra Andels ledelse, og mødes fire gange om året.

Svend Müller
Udvalgsformand, medlem af bestyrelsen
Flemming Hardsner
Medlem af bestyrelsen
Nicolai Zarganis
Strategichef, Andel
Jens Ole M.V. Pedersen
Repræsentantskabsmedlem, Køge
Bine Siefert
Repræsentantskabsmedlem, Odsherred
Annette Kjølby
Repræsentantskabsmedlem, Ringsted
Joy Mogensen
Repræsentantskabsmedlem, Roskilde

Nominerings- og vederlagsudvalget

Nominerings- og vederlagsudvalget udgøres af bestyrelsens formandskab og har til opgave i dialog med direktionen at nominere medlemmer til koncernens bestyrelser, bestyrelsens udvalg og koncerndirektion, og anden bemanding af øvrige stabs- og selskabsdirektørposter i koncernen. Endvidere er det udvalgets opgave at ajourføre og udvikle rammerne for Andel-koncernens tildeling af honorarer og løn, herunder sikre transparens omkring rammer og proces overfor den samlede bestyrelse.

Jens Stenbæk
Udvalgsformand, formand for bestyrelsen
Bart Gyldenløve Roetink
Næstformand for bestyrelsen
Følg andel: