Bestyrelser i selskaber

Bestyrelser i selskaber

 • Formand: Knud Pedersen, Distributions- og reguleringsdirektør Andel
 • Claes Graff, Funktionschef Andel
 • Jon Balsby, Chefjurist Andel
 • Hanne Christensen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Søren Eriksen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Pelle Dragsted, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
 • Vagn Kjær-Hansen, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
 • Anders Jørn Jensen, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
 • Formand: Knud Pedersen, Distributions- og reguleringsdirektør Andel
 • Claes Graff, Funktionschef Andel
 • Jon Balsby, Chefjurist Andel
 • Hanne Christensen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Søren Eriksen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Formand: Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
 • Henrik Wej Petersen, Entreprisedirektør Andel
 • Tove Feld, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Steen Brødbæk, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Thomas Kjær Lundberg, Medarbejdervalgt
 • Poul Dreyer, Medarbejdervalgt
 • Formand, Jesper Hjulmand, adm. direktør Andel
 • Næstformand, Jacob Vittrup, adm. direktør NRGi
 • Morten Bryder Pedersen, Økonomidirektør NRGi
 • Ole Hillebrandt Jensen, Økonomidirektør Andel
 • Jens Otto Veile, Direktør
 • Jesper Lange, Stabsdirektør Andel (formand)
 • Morten Bryder Petersen, NRGi
 • Rikke Harbo Trikker, Kommunikationsdirektør Andel
 • Klaus Rud Sejling, Eksternt bestyrelsesmedlem
 • Anders Ibsen, Eksternt bestyrelsesmedlem
 • Formand: Jesper Hjulmand, CEO Andel
 • Næstformand: Jacob Vittrup, NRGi
 • Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
 • Morten Bryder Petersen, NRGi
 • Jesper Theil Eriksen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Ole Lindstrøm Simonsen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Formand: Jesper Hjulmand, CEO Andel
 • Jesper Lange, Stabsdirektør Andel
 • Lotte Tange, Teknologidirektør Andel
 • Jens Visholm, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Signe Trock Hilstrøm, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Jeanette Fangel Løgstrup, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Formand: Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
 • Henrik Wej Petersen, Entreprisedirektør Andel
 • Søren Klarskov, Funktionschef Andel
 • Torben Glar Nielsen, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Thomas Michel, RWE
 • Formand: Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
 • Anders Vikkelsø, Direktør for Nexel A/S
 • Jane Wiis, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Jens Nyhus, Ekstern bestyrelsesmedlem
 • Formand: Jesper Hjulmand, CEO Andel
 • Lotte Tange, Teknologidirektør Andel
 • Casper Kirketerp-Møller, Direktør for Clever A/S
 • Formand: Lars Petterson, adm. direktør Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Michael Nielsen, Sparekassen Sjælland-Fyn
 • Ole Hillebrandt, Økonomidirektør Andel
 • Nicolai Zarganis, Funktionschef Andel
Selskabsstruktur

Andels selskabsstruktur