Søg
Close this search box.

Bestyrelser i selskaber

Radius Elnet A/S

Knud Pedersen

Bestyrelsesformand

Distributions- og reguleringsdirektør, Andel

Kirstine Bergenholtz

Næstformand

HR-direktør, Andel

Jon Balsby

Bestyrelsesmedlem

Chefjurist, advokat, Andel

Claes Graff

Bestyrelsesmedlem

Funktionschef, Andel

Hanne Christensen

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO, FORCE Technology

Erfaring i strategisk transformation og vækst (inkl. M&A) som topleder og i bestyrelse på globalt plan indenfor sektorerne energi, vand og miljøteknologi. Særlige kompetencer indenfor bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering.

Andre ledelseshverv

 • Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand
 • Bestyrelsesmedlem i Blade Test Centre, Aalborg
 • Bestyrelsesmedlem i LORC, Foundation Lindø Offshore Renewables Centre, Odense
 • Bestyrelsesmedlem i Danish Export Association
Søren Eriksen

Eksternt bestyrelsesmedlem

Adm. direktør for Viegand Maagøe A/S

Arbejder til daglig med grøn omstilling. Har desuden baggrund som direktør i store regulerede og teknisk orienterede virksomheder som TDC og DSB. Kernekompetencer: grøn omstilling, økonomi, strategi, regulering og ledelse.

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesformand for Everfuel A/S
Bestyrelsesformand for Windspace A/S.

Pelle Dragsted

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Forfatter og Rådmand i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Viden indenfor erhvervspolitik, bæredygtighed og andelsvirksomhed

Andre ledelseserhverv

 • Næstformand i Frederiksberg Boligfond
 • Formand for Klima, Plan og Boligudvalget i Frederiksberg kommune
 • Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse
Brian Vad Mathiesen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Anders Jørn Jensen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Direktør i Miljøpunkt Nørrebro

Erfaring med

 • Innovation og aktivisme i praksis
 • Ledelse i direktion og bestyrelse
 • Grøn omstilling og klimatilpasning
 • Strategisk kommunikation
 • Udvikling og strategi på tværs af sektorer og fag
 • Politikudvikling

Andre ledelseserhverv

 • Bestyrelsesmedlem i HOFORs vand- og spildevandsselskaber
 • Bestyrelsesmedlem i Radius Elnet

Cerius A/S

Knud Pedersen

Bestyrelsesformand

Distributions- og reguleringsdirektør, Andel

Kirstine Bergenholtz

Næstformand

HR-direktør, Andel

Jon Balsby

Bestyrelsesmedlem

Chefjurist, advokat, Andel

Claes Graff

Bestyrelsesmedlem

Funktionschef, Andel

Hanne Christensen

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO, FORCE Technology

Erfaring i strategisk transformation og vækst (inkl. M&A) som topleder og i bestyrelse på globalt plan indenfor sektorerne energi, vand og miljøteknologi. Særlige kompetencer indenfor bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering.

Andre ledelseshverv

 • Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand
 • Bestyrelsesmedlem i Blade Test Centre, Aalborg
 • Bestyrelsesmedlem i LORC, Foundation Lindø Offshore Renewables Centre, Odense
 • Bestyrelsesmedlem i Danish Export Association
Søren Eriksen

Eksternt bestyrelsesmedlem

Adm. direktør for Viegand Maagøe A/S

Arbejder til daglig med grøn omstilling. Har desuden baggrund som direktør i store regulerede og teknisk orienterede virksomheder som TDC og DSB. Kernekompetencer: grøn omstilling, økonomi, strategi, regulering og ledelse.

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesformand for Everfuel A/S
Bestyrelsesformand for Windspace A/S.

Nexel A/S

Ole Hillebrandt

Bestyrelsesformand

Økonomidirektør, Andel

Henrik Wej Petersen

Bestyrelsesmedlem

CEO for Andel Lumen

Tove Feld

Eksternt bestyrelsesmedlem

Prof. Bestyrelsesmedlem, Stifter af Visionary Growth

International ledelses erfaring med grøn transformation, innovation, strategi og organisationsudvikling, porteføljestyring samt fusioner fra mange år som topleder i energi og infrastrukturbranchen.

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem YARA International ASA, Stiesdal A/S, Venterra Group Plc, Force Technology, Ceko Sensors Aps og The Renewables Infrastructure Group (TRIG).

Medlem af DTUs Repræsentantskab.

Steen Brødbæk

Eksternt bestyrelsesmedlem

Adm. direktør

Omfattende international ledelseserfaring indenfor energisektoren med udgangspunkt i ingeniør-, teknik- og produktionsvirksomheder med levering af skræddersyede systemer og løsninger. Stærke kompetencer indenfor strategi, forandringsledelse. Kommerciel profil med betydelig erfaring med opbygning af kunderelationer og virksomhedsopkøb.

Tidligere ansættelser som adm. direktør i Arvid Nilsson A/S og Invensys APV A/S samt ledelsesposter i ABB.

Andre ledelseserhverv

Formand for bestyrelsen i Carl Ras A/S og medlem af bestyrelserne i Arkil Holding A/S, DI Energi og Green Power Denmark. Uddannet stærkstrømsingeniør.

Thomas Kjær Lundberg

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Poul Dreyer

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Energi Danmark

Jesper Hjulmand

Bestyrelsesformand

Adm. direktør, Andel

Jacob Vittrup

Bestyrelsesmedlem

Adm. Direktør NRGi

Ledelseserfaring indenfor økonomi- og virksomhedsledelse fra børsnoterede tekniske virksomheder med internationale kunderelationer og forsyningskæder.

Ledelseserfaring fra demokratisk ejet forsyningsvirksomhed med aktiviteter indenfor energi, infrastruktur og det byggede miljø.

Bestyrelsesformand for:
NRGi Holding A/S
Kuben Management A/S
NRGi Elhandel A/S
NRGi Renewables A/S
ELCON A/S

Næstformand for:
Fibia P/S
Energi Danmark A/S

Bestyrelsesmedlem i Green Power Denmark

Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri – Energi

Morten Bryder Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Koncernøkonomidirektør (CFO), NRGi a.m.b.a.

Ledelseserfaring på direktørniveau inden for strategiudvikling, økonomi og IT, og herunder risikostyring og finansiering.
Omfattende erfaring med opkøb af virksomheder, langsigtede investeringer i infrastruktur samt udbygningen af produktion af vedvarende energi i Danmark.

Bestyrelsesposter

 • Fibia P/S
 • Clever A/S
 • NRGi Renewables A/S
 • Kuben Management A/S
Ole Hillebrandt

Bestyrelsesmedlem

Økonomidirektør, Andel

Jens Otto Veile

Bestyrelsesmedlem

Anne Broeng

Bestyrelsesmedlem

Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Clever

Jesper Lange

Bestyrelsesformand

Stabsdirektør, Andel

Morten Bryder Petersen

Bestyrelsesmedlem

Koncernøkonomidirektør (CFO), NRGi a.m.b.a.

Ledelseserfaring på direktørniveau inden for strategiudvikling, økonomi og IT, og herunder risikostyring og finansiering.
Omfattende erfaring med opkøb af virksomheder, langsigtede investeringer i infrastruktur samt udbygningen af produktion af vedvarende energi i Danmark.

Bestyrelsesposter

 • Energi Danmark A/S
 • Fibia P/S
 • NRGi Renewables A/S
 • Kuben Management A/S
Rikke Harbo Trikker

Bestyrelsesmedlem

Kommunikationsdirektør, Andel

Klaus Rud Sejling

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO & Investor, DANX Carousel Group

Global executive erfaring indenfor operation, salg & marketing, strategi & investeringer – samt CEO for global virksomhed

Andre ledelseserhverv

Investor i en række virksomheder – herunder Bestyrelsesformand i Calculo Invest

Fibia

Jesper Hjulmand

Bestyrelsesformand

Adm. direktør, Andel

Jacob Vittrup

Næstformand

Adm. Direktør NRGi

Ledelseserfaring indenfor økonomi- og virksomhedsledelse fra børsnoterede tekniske virksomheder med internationale kunderelationer og forsyningskæder.

Ledelseserfaring fra demokratisk ejet forsyningsvirksomhed med aktiviteter indenfor energi, infrastruktur og det byggede miljø.

Bestyrelsesformand for:
NRGi Holding A/S
Kuben Management A/S
NRGi Elhandel A/S
NRGi Renewables A/S
ELCON A/S

Næstformand for:
Fibia P/S
Energi Danmark A/S

Bestyrelsesmedlem i Green Power Denmark

Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri – Energi

Ole Hillebrandt

Bestyrelsesmedlem

Økonomidirektør, Andel

Morten Bryder Petersen

Bestyrelsesmedlem

Koncernøkonomidirektør (CFO), NRGi a.m.b.a.

Ledelseserfaring på direktørniveau inden for strategiudvikling, økonomi og IT, og herunder risikostyring og finansiering.
Omfattende erfaring med opkøb af virksomheder, langsigtede investeringer i infrastruktur samt udbygningen af produktion af vedvarende energi i Danmark.

Bestyrelsesposter

 • Energi Danmark A/S
 • Clever A/S
 • NRGi Renewables A/S
 • Kuben Management A/S
Jesper Theil Eriksen

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO, Templafy

Ledelse af IT og infrastruktur virksomheder

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem i Fibia, CrediWire, Certainly og WDP

Ole Lindstrøm Simonsen

Eksternt bestyrelsesmedlem

Direktør

Uddannet cand merc fra AUC med specialer i udenrigshandel, regnskabsvæsen og finansiering.
Fra 1999 frem til 2013 økonomidirektør og fra 2001 administrerende direktør for Stofa A/S.
Har siden 2013 udelukkende været professionel bestyrelsesmedlem og konsulent.
Har mindre ejerandele i flere virksomheder.
Spidskompetencer er økonomi, ledelse og forretningsforståelse. Speciale indenfor finansiering, byggeri og digitale tjenester.

Andre ledelseserhverv

 • Ejer og direktør af Holdinganpartsselskabet af 1. juli 2013
 • Bestyrelsesformand for Morten Friis A/S, Advisory Board formand for Jysk Palle Import
 • Bestyrelsesformand BGI Akademiet
 • En række poster indenfor frivilligt arbejde.

Andel Energi

Jesper Hjulmand

Bestyrelsesformand

Adm. direktør, Andel

Jesper Lange

Bestyrelsesmedlem

Stabsdirektør, Andel

Rikke Harbo Trikker

Bestyrelsesmedlem

Kommunikationsdirektør, Andel

Jens Visholm

Eksternt bestyrelsesmedlem

Signe Trock Hilstrøm

Eksternt bestyrelsesmedlem

Professionelt bestyrelsesmedlem og Rådgiver indenfor Digital Forretning, Strategi, Salg og Markedsføring.

Stor erfaring med Digital Strategi, Salg og Markedsføring, gennem en række ledende positioner i dansk erhvervsliv.
Har en baggrund i Strategi og Økonomi.

Andre ledelseserhverv

 • Bestyrelsesmedlem & Rådgiver, Flügger Group A/S
 • Bestyrelsesmedlem & Rådgiver, Junckers Industrier A/S
 • Bestyrelsesmedlem & Rådgiver, Bahne Sørensen A/S
 • Bestyrelsesmedlem & Rådgiver, PWT Group A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Stibo Group A/S
 • Bestyrelsesmedlem, SameSystem A/S
  Jury formand, Danish Ecommerce Awards
Jeanette Fangel Løgstrup

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO i Expon og professionelt bestyrelsesmedlem

Ledelseserfaring på bestyrelses- og topledelsesniveau fra bl.a. den finansielle sektor, strategiudvikling, ESG og bæredygtighed, corporate governance, HR og organisationsudvikling, marketing og kommunikation, digitalisering.

Andre ledelseserhverv

 • Bestyrelsesmedlem i JP Politikens Hus, Combineering, Danske Invest, ATP Invest, Scandinavian Film Funds, Fonden for Entreprenørskab.
 • Medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit

Rødsand 2

Ole Hillebrandt

Bestyrelsesformand

Økonomidirektør, Andel

Henrik Wej Petersen

Bestyrelsesmedlem

CEO for Andel Lumen

Søren Klarskov

Bestyrelsesmedlem

Funktionschef, Andel

Torben Glar Nielsen

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO/eget konsulentfirma
Tidligere CTO – Dir medlem – i Energinet

Bestyrelseserfaring

 • Strategiarbejde
 • Virksomheds ledelse
 • Vedvarende energi
 • Energisystemer
 • Sikkerhedskultur
 • Bæredygtighed

Andre ledelseserhverv

 • Bestyrelsesformand Fonden for Nyt Energimuseum
 • Bestyrelsesmedlem Hybrid Greentech
 • Medlem af Axel Future Advisory Board
Enrico Schäfer

Bestyrelsesmedlem

Head of Offshore Wind Operations Europe

Omfattende vindindustrierfaring, efter at have designet, vækstet og harmoniseret europæiske offshore-vindaktiviteter og drevet en større integration efter fusionen

Internationalt uddannet, med tyske og spanske diplomer inden for maskinteknik samt en M.B.A. fra London Business School.

Andel Lumen

Ole Hillebrandt

Bestyrelsesformand

Økonomidirektør, Andel

Anders Vikkelsø

Bestyrelsesmedlem

CEO for Nexel

Jane Wiis

Eksternt bestyrelsesmedlem

CEO i DBC DIGITAL A/S

Lang erfaring i topledelse primært i den kommunale sektor. Særlig viden om og erfaring med ledelse af digitaliseringsprocesser og IT- og infrastrukturvirksomhed.

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem i EG A/S

Jens Nyhus

Eksternt bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S


Bred ledelsesmæssig erfaring med betydelig implementerings- og eksekveringskraft. Erfaring som bygherre, byudvikler, projektudvikling og entreprenør, ligeledes fra offentlig privat samarbejde mellem samt fra rådgivende ingeniørvirksomhed. Bestyrelseserfaring fra selskaber i bygge og ejendomsbranchen.

Andre ledelseserhverv

Bestyrelsesmedlem DSB Ejendomsudvikling A/S
Medlem af DI byggepolitiske udvalg

Watts

Jesper Hjulmand

Bestyrelsesformand

Adm. direktør, Andel

Lotte Tange

Bestyrelsesmedlem

Teknologidirektør, Andel

Casper Kirketerp-Møller

Bestyrelsesmedlem

CEO – Clever

Erfaring med opbygning af virksomheder, M&A, strategi, diverse organisationsmodeller og bestyrelseserfaring fra en række virksomheder og organisationer

Andre ledelseserhverv

 • Bestyrelsesformand Dansk Emobilitet
 • Managing Director – Powered by E.ON Drive og Clever