Vi kæmper for produktion af grøn energi til alle

Vores holdning

Grøn fremtid til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi og med lige muligheder for alle. Derfor sætter vi ladestandere op i hele landet gennem vores datterselskab Clever og kæmper for, at der skal være mere grøn energi til alle.

Allerede nu leverer vores havvindmøller strøm svarende 200.000 husstandes årlige forbrug – og det vil vi gerne kunne levere endnu mere af. Og når vinden ikke blæser, arbejder vi faktisk også på at have grøn energi på lager, så Danmark kan køre på vedvarende energi altid – hele tiden.

Det er det, vi mener, når vi siger grøn fremtid til alle.

Læs mere om vores grønne holdning
Drenge Gaar Med Fodbold
Havvindmoelle Baad2

Andels havvindmøllepark

Grøn strøm svarende til 200.000 husstandes årlige forbrug

Andel er Danmarks ledende andelsejede producent af vedvarende energi, og vores havvindmøllepark Rødsand 2 Offshore Windfarm AB leverer strøm svarende til det årlige forbrug for 200.000 husstande. Det kæmper vi for at kunne levere endnu mere af. 

Helt tilbage i 2013 købte vi 80% af havvindmølleparken Rødsand 2, som er placeret 9 km ud fra kysten ved Rødby og dækker et område på 34 km2. Her er opsat 90 (2,3 MW) havvindmøller, der er 115 meter høje og står på 8 meter dybt vand. Samlet leverer havvindmøllerne strøm svarende til 200.000 husstandes årlige forbrug. Parkens vindproduktion erstatter fossile brændsler og nedbringer dermed udledningen af CO2 med omkring 273.000 tons årligt. Havvindmølleparken fastholder en høj oppetid på omkring 98%.

Andel ejer desuden 5,01% af aktierne i Ørsted og er herigennem engageret i at udvide kapaciteten af vedvarende energi på globalt plan.

VIEW 6 1024X576
Energiø

Vindø i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere - i første omgang 400 mio. kr. - og drive verdens første energiø i Nordsøen. Energiøen - kaldet VindØ - kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker.

Det er målet at etablere øen inden udgangen af 2030. Den kunstige ø skal opføres i Nordsøen omkring 100 km fra kysten, hvor havvindmøllerne kan få de optimale forhold til at kunne producere grøn energi.

Se mere om Vindø
Familie Paa Badebro

Danmarks største havvindmøllepark

Andel er en del af et prækvalificeret konsortium, der er med i opløbet om at opføre Danmarks hidtil største havvindmøllepark, Thor i Nordsøen på 800-1.000 MW. Andel kæmper for at producere grøn energi til alle, og buddet er derfor et led i den ambition.

Fakta om Thor havvindmøllepark:

  • Med Energiaftalen besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Thor er den første af disse parker, og det er forventningen, at den nettilsluttesmellem 2024 og 2027.  
  • Thor placeres i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. 
  • Parken vil kunne levere strøm til omkring 800.000 danske husstande og forventes at kunne skabe cirka 8.000 jobs i anlægsfasen.
Energilager

Vi gemmer energien i varme sten

Vinden blæser desværre ikke altid, men det skal ikke forhindre os i at levere vedvarende energi. Derfor er vi lige nu i gang med et spændende projekt med energilagring i sten. Når vinden ikke blæser, vil vi nemlig gerne kunne have grøn energi på lager, så Danmark kan køre på grøn energi altid – hele tiden.

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter bliver elektricitet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov.

Energilageret er en vigtig brik i den grønne omstilling

Med den politiske målsætning om en 100% fossilfri energiforsyning i Danmark i 2050 og en stigende andel af vedvarende energi i det danske elsystem, er en af de store udfordringer i tiden at kunne gemme energien fra vind og sol, så den kan bruges på mere vind- og solfattige dage.

Læs mere om projektet
Kvinder Sidder Paa Stranden Ved Baal
Kvinde Lader Elbil Op
Elbiler

Flere ladestandere. Den tanke kan vi ikke parkere

Hvis vi vil gå en grønnere fremtid i møde, kan vi ikke lade som ingenting. Derfor sætter vi ladestandere op i hele landet gennem vores datterselskab, Clever, der inden 2025 etablerer mere end 10.000 offentlige ladepunkter i hele Danmark - inklusiv et stigende antal ultrahurtige ladestationer.

”At holde prisen på elbilerne og strømmen til opladning nede er to helt afgørende politiske forudsætninger for, at elbilerne bliver en succes, og vi får omstillet den danske bilpark. Men det er også helt afgørende, at infrastrukturen er foran elbilerne. Clever er klar til at løfte en stor del af opgaven med at etablere den nødvendige ladeinfrastruktur, og med investeringen fra vores ejere styrkes Clevers mulighed for at investere ambitiøst i den åbne danske infrastruktur. Vi handler forud for efterspørgslen, og det er en god nyhed for eksisterende og kommende elbilister.” CEO hos Clever, Casper Kirketerp-Møller.

Clever er i fuld gang med at etablere lynladestationer, og forventer inden for de kommende fem år at installere mere end 800 offentlige lynladepunkter til elbilerne – blandt andet ved Danmarks største lynladestation, der efter planen åbner ved Odense i første halvdel af 2022.

Det er ambitionen at gøre det let at vælge at køre elbil ved at nedbryde barriererne for beslutningen. Hjemmeladeboks, installationsarbejde, adgang til ladepunkter i byer og ved trafikale knudepunkter indgår som en samlet løsning i tæt samarbejde med bilimportører og bilforhandlere i hele Danmark og med en fast månedlig betaling, der gør det enkelt at vurdere kørselsøkonomien i et skift fra fossilt brændstof til elektricitet.

Læs mere på clever.dk
Grøn fremtid

Vi vil gå foran

En grønnere fremtid kræver reduktion af vores samlede CO2-udledning, og en af de vigtigste opgaver er at omstille vores samfund til vedvarende energi. Andel investerer i aktiviteter, der understøtter den grønne omstilling – som eksempelvis ladeinfrastruktur til elbiler og vedvarende energi.

Som andelsselskab er vi er drevet af ambitiøse formål, hvor ansvarlighed og aktivt samfundssind er omdrejningspunktet samt aktiviteter som skaber udvikling i regionen og for andelshavere, kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder inden for flere af FN’s verdensmål, særligt: Vedvarende energi, Klimaindsats og Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Læs mere om Andels samfundsansvar
Far Og Dreng Paa Cykel I Graesset
Kvinde Med Aebler

Vi er Andel

At løfte i flok. Det har vi et navn for.

Som andelsselskab mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi og med lige muligheder for alle. Derfor investerer vi målrettet i fibernet, ladestandere og vedvarende energi. Det er tanken bag vores navn.

Andel skaber en meget tydelig og direkte reference til vores ejerform, andelsselskabet. Det signalerer, at kunder, andelshavere, alle kolleger og samarbejdspartnere er en del af et fællesskab – af noget større. Andel fortæller, hvordan vi i fællesskab skaber en særlig energi – energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt.

Læs mere
Ledige stillinger

Vil du være en del af Andel?

I Andel arbejder vi for at skabe et grønnere samfund med lige muligheder for alle. Som Danmarks ledende andelsejede energi- og fibernetkoncern med 2,8 mio. kundeforhold har vi et stort ansvar, og vi ønsker at gå forrest.

Vil du med på rejsen?

Se ledige stillinger
Kvinde Online Moede Udenfor