Vi kæmper for produktion af grøn energi til alle

Andels havvindmøllepark

Vores holdning til energi er vedvarende

Vi vil være Danmarks største andelsejede producent af vedvarende energi, og allerede nu leverer vores havvindmøllepark Rødsand 2 Offshore Windfarm AB strøm svarende til det årlige forbrug for 200.000 husstande. Det kæmper vi for at kunne levere endnu mere af. 

I 2020 leverede vindmølleparken en vindproduktion på 811 GWh som følge af et godt vindår. Trods en succesfuld vedligeholdelseskampagne på vindmøllerne har parken kunnet fastholde en høj oppetid på 98%.

I Andel arbejder vi på at skabe en grøn fremtid til alle - gennem målrettede strategiske investeringer i vedvarende energikilder. 

Havvindmoelle Baad
Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark Vindmoeller
Energiø

Vindø i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere og drive den kommende energiø – kaldet VindØ – i Nordsøen.

VindØ kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker. Regeringens ambition om en energi-ø i Nordsøen vil således kunne finansieres helt uden statslige midler. Andel er sammen med PensionDanmark og PFA klar til at finansiere VindØ i Nordsøen – i første omgang med op til 400 mio. kr. til at udvikle projektet. Partnerne tegner tilsammen et meget stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere.

Se mere på vindø.dk
Havvindmoelle Baad2

Danmarks største havvindmøllepark

Andel er en del af et prækvalificeret konsortium, der er med i opløbet om at opføre Danmarks hidtil største havvindmøllepark, Thor i Nordsøen på 800-1.000 MW. Andel kæmper for at producere grøn energi til alle, og buddet er derfor et led i den ambition.

Fakta om Thor havvindmøllepark:

  • Med Energiaftalen besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Thor er den første af disse parker, og det er forventningen, at den nettilsluttesmellem 2024 og 2027.  
  • Thor placeres i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. 
  • Parken vil kunne levere strøm til omkring 800.000 danske husstande og forventes at kunne skabe cirka 8.000 jobs i anlægsfasen.
Energilager

Energilagring i sten

Vinden blæser desværre ikke altid, men det skal ikke forhindre os i at levere vedvarende energi. Derfor er vi lige nu i gang med et spændende projekt med energilagring i sten. Så når vinden ikke blæser, vil vil vi have grøn energi på lager, så Danmark kan køre på grøn energi altid – hele tiden.

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter bliver elektricitet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov.

Andel investerer nu 75 mio. kr. i et partnerskab med Stiesdal Storage Technologies, hvor parterne sammen skal markedsmodne og industrialisere et nyt lagringssystem; GridScale.

Læs mere om projektet
Kvinder Sidder Paa Stranden Ved Baal
Kvinde Oplader Elbil
Elbiler

Flere ladestandere. Den tanke kan vi ikke parkere

Hvis vi vil gå en grønnere fremtid i møde, kan vi ikke lade som ingenting. Derfor sætter vi ladestandere op i hele landet gennem vores datterselskab, Clever, der inden 2025 etablerer mere end 10.000 offentlige ladepunkter i hele Danmark - inklusiv et stigende antal ultrahurtige ladestationer.

Det er ambitionen at gøre det let at vælge at køre elbil ved at nedbryde beslutningsbarriererne. Hjemmeladeboks, installationsarbejde, adgang til ladepunkter i byer og ved trafikale knudepunkter indgår som en samlet løsning i tæt samarbejde med bilimportører og bilforhandlere i hele Danmark og med en fast månedlig betaling, der gør det enkelt at vurdere kørselsøkonomien i et skift fra fossilt brændstof til elektricitet. Clever er i fuld gang med at etablere lynladestationer, og forventer inden for de kommende fem år at installere mere end 800 offentlige lynladepunkter til elbilerne – blandt andet ved Danmarks største lynladestation, der efter planen åbner ved Odense i første halvdel af 2022.

Læs mere på clever.dk
Kvinde Med Aebler

Vi er Andel

At løfte i flok. Det har vi et navn for.

Som andelsselskab mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi og med lige muligheder for alle. Derfor investerer vi målrettet i fibernet, ladestandere og vedvarende energi. Det er tanken bag vores navn.

Andel skaber en meget tydelig og direkte reference til vores ejerform, andelsselskabet. Det signalerer, at kunder, andelshavere, alle kolleger og samarbejdspartnere er en del af et fællesskab – af noget større. Andel fortæller, hvordan vi i fællesskab skaber en særlig energi – energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt.

Læs mere
Drenge Gaar Med Fodbold

Andel – grøn fremtid til alle

Vi vil være Danmarks største andelsejede producent af vedvarende energi, og allerede nu leverer vores havvindmøller strøm svarende til det årlige forbrug for 200.000 husstande. Det kæmper vi for at kunne levere endnu mere af gennem målrettede strategiske investeringer i vedvarende energikilder. Det er tanken bag vores navn. Andel. Grøn fremtid til alle.

Far Og Soen

Koncern

Andel er en koncern med formål

Mere om koncernen

Vi skaber velfærd og vækst regionalt og i samfundet med vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Ledige stillinger

Vil du være en del af Andel?

I Andel er vi i færd med at skabe en ny fælles kultur i forbindelse med vores transformation til at blive en ny og stærkere energi- og fibernetkoncern i Danmark med 2,8 millioner kundeforhold. Der er mange, der regner med os. Og vi er derfor afhængige af at være hinandens bedste forbindelse.

Kunne du tænke dig at blive vores nye kollega?

Se ledige stillinger
Kvinde Online Moede Udenfor