Bæredygtighed

Vi skaber værdi til dig

Vores formål er at skabe værdi og være til gavn for vores andelshavere og kunder ved at drive virksomhed inden for energi, fibernet og dermed også beslægtede områder, og samtidig bidrage aktivt til den bæredygtige og digitale udvikling. Det er et formål, som motiverer og driver os hver eneste dag, og vi har et højt ambitionsniveau. 

I Andel kerer vi os om samfundet og fremtiden, og som andelsejet koncern er værdiskabelse for os ikke kun et spørgsmål om profit. Det handler også om samfundsansvar og om at nære og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden. 

 

Samfundsansvar

Med koncernens størrelse følger et ansvar. Vi har viljen, og vores finansielle muskel giver os mulighed for at yde et betydende bidrag til et ansvarligt og bæredygtigt samfund inden for vores tre forretningsområder

  • Energiproduktion
  • Infrastruktur
  • Kundeløsninger

Det vil ikke kun være til glæde i vores egen levetid men også tjene de kommende generationer.

Energiproduktion

Vi bidrager til den grønne omstilling gennem energiproduktion fra vedvarende energikilder og udvikling og markedsmodning af storskala PtP-energilagerløsninger.

Infrastruktur

Gennem bæredygtig drift og pålidelig elforsyning sikrer vi et velfungerende samfund samt integrering af den grønne omstilling i forsyningsnettet. Vi kæmper for digital lighed og spiller en væsentlig rolle i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur for at sikre lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft.

Kundeløsninger

Vi udvikler og tilbyder integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger baseret på energioptimering og bæredygtig energi samt tager afgørende ansvar for fremme af overgangen til lavemmisionsbiler for at reducere transportsektorens klimabelastning

Bæredygtig vækst i regionen

Som en andelsejet energi- og fibernetkoncern skaber vi bæredygtig regional vækst og udvikling. Det gør vi gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger. Som når vi investerer visionært i fibernet, vindmøller, ladeinfrastruktur til elbiler og innovative energiløsninger.

Tilslutning til UN Global Compact

Andel har siden 2012 været frivilligt tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Tilslutningen kræver at vi udover lovgivningens krav rapporterer om fremskridt på vores bæredygtighedsrejse.

Andels bidrag til opfyldelse af verdensmålene

I Andel berører vi direkte eller indirekte stort set alle 17 verdensmål i vores daglige arbejde. Vi har valgt at fokusere særligt på syv af dem, hvor vi ser, at vi har størst mulighed for at skabe en positiv påvirkning gennem vores forretning samt, hvor vi har den største negative indvirkning på samfundet med vores virksomhedsdrift. 

Sammen med vores opbakning til UN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift udgør målene vores pejlemærke hen imod en struktureret og forretningsdrevet tilgang til samfundsansvar.

Bæredygtighedsrapporten for 2021

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.  

Tidligere bæredygtighedsrapporter

Lokale fællesskaber får en håndsrækning fra Andel

I Andel gør vi hver dag vores bedste for at skabe værdi for vores andelshavere og for det, vi skaber i fællesskab i vores region (Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne). Derfor uddeler vi to gange om året 10×10.000 kr. til foreninger og aktiviteter, som er med til at styrke det lokale fællesskab og udviklingen i regionen med initiativer, der er i overensstemmelse med vores værdier og ståsted som andelsejet virksomhed.

Mere vedvarende energi til Roskilde Festival

Energipartnerskabet mellem Roskilde Festival og Andel betyder, at Roskilde Festival bliver mere klimavenlig. De to partnere deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi. Udfasning af fossile brændsler og en langt større produktion af vedvarende energi er afgørende for, at klimakrisen afværges, og der fortsat vil være gode livsbetingelser for de kommende generationer.