Bæredygtighed

I Andel kerer vi os om samfundet og fremtiden, og som andelsejet koncern er værdiskabelse for os ikke kun et spørgsmål om profit. Det handler også om samfundsansvar og om at nære og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden. 

Med koncernens størrelse følger et ansvar. Vi har viljen, og vores finansielle muskel giver os mulighed for at yde et betydende bidrag til et ansvarligt og bæredygtigt samfund. Det vil ikke kun være til glæde i vores egen levetid, men også tjene de kommende generationer.

Klik dig ind, og læs mere om, hvordan vi i Andel arbejder aktivt med bæredygtig værdiskabelse og samfundsansvarlig virksomhedsdrift inden for vores forskellige forretningsområder.

Tilslutning til UN Global Compact

Andel har siden 2012 været frivilligt tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Tilslutningen kræver at vi udover lovgivningens krav rapporterer om fremskridt på vores bæredygtighedsrejse.

Andels bidrag til opfyldelse af verdensmålene

I Andel berører vi direkte eller indirekte stort set alle 17 verdensmål i vores daglige arbejde. Vi har valgt at fokusere særligt på syv af dem, hvor vi ser, at vi har størst mulighed for at skabe en positiv påvirkning gennem vores forretning samt, hvor vi har den største negative indvirkning på samfundet med vores virksomhedsdrift. 

Sammen med vores opbakning til UN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift udgør målene vores pejlemærke hen imod en struktureret og forretningsdrevet tilgang til samfundsansvar.

Bæredygtighedsrelaterede milepæle 2023

​• Vi har indgået nyt strategisk partnerskab om bud på havvindmølleparkerne Hesselø og Kriegers Flak II som led i vores invsteringsplan på 90 mia. kr. frem mod 2035

​• Vi er gået sammen med energiselskabet Better Energy om at opføre op til 15 nye solcelleparker frem mod 2028

​• Vi indviede PtX-anlæg i Glansager i november

​• Vi har investeret 0,9 mia. kr. i udbygning af ladeinfrastruktur gennem Clever i 2023 og allokeret yderligere 1 mia. kr. hertil i 2024. Selskabet havde ved årets udgang etableret over 8.000 offentlige og knap 22.000 semi-offentlige ladepunkter til elbiler (adgang inden for begrænset tidsrum)

​• Vi har udarbejdet proces for bæredygtig due diligence ved investering i solcelleparker

​• Vi har skabt stor og nødvendig samfundsdebat gennem landsdækkende kampagne, NIMBY, om behovet for at give plads til en grønnere fremtid

• Vi har indfriet målet om, at alle relevante 100%-ejede selskaber er miljøcertificerede (ISO 14001).

​• Vi har indfriet vores 2025-mål om mere end 70 elever, lærlinge og graduates

​• Vi har udbetalt samlet 1,3 mio. kr. i uddannelseslegater til unge i Region Sjælland

​• Vi har gennemført 3-dages kulturforløb for knap 1.800 medarbejdere og udrullet vores nye kulturelle pejlemærker

​• Vi har realiseret vores mål om 1 Gbit/s fibernet tilbudt til alle andelshavere inden 2024

• Vi har udvidet vores barselsregler og tilbyder nu begge forældre, uanset køn, op til 24 ugers orlov med løn efter fødsel eller adoption.

​• Vi har tilføjet bæredygtighedsområdet flere ressourcer i hele koncernen

​• Vi har etableret et dataetisk råd, hvor alle koncernens datterselskaber er tilbudt plads

​• Vi har skærpet vores Supplier Code of Conduct og været i dialog med udvalgte store leverandører mhp. nedbringelse af negative ESG-påvirkninger

​• Vi har udarbejdet forskrift for acceptabel brug og god digital adfærd i Andel, som er med til at sikre Andels systemer og informationer

​• Vi har gennemført cyberangrebsøvelse og finpudset vores beredskab.

90 mia. kr. til grøn omstilling

​Vi har øremærket 90 mia. kr. frem mod 2035 til accelerering af den grønne omstilling og øget forsyningssikkerhed. Heraf skal 45 mia. kr. udvide eksisterende forretning, mens de øvrige 45 mia. kr. skal investeres i nye forretningsområder

Eksisterende forretning - 45. mia. kr.
Digitale og grønne kundeløsninger
Infrastruktur - elnet og fibernet
Ladeinfrastuktur
Nye forretningsområder - 45. mia. kr.
Vedvarende energiløsninger – bl.a. vind, sol og Power-to-X
Nye teknologier og forretningsmodeller
Nye former for infrastruktur - fx Energiø

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.  

Tidligere bæredygtighedsrapporter

Better Energy og Andel fælles om milliardinvestering i nye energiparker

Energiselskabet Better Energy og energi- og fibernetkoncernen Andel går sammen om historisk stor fælles milliardinvestering i den grønne omstilling. Investeringen skal sikre tilførsel af vedvarende energi gennem nye energiparker i Danmark. Partnerskabet forventer at opføre 15 parker, og de fire første forventes tilsluttet til elnettet allerede i år og næste år.

Mere vedvarende energi til Roskilde Festival

Energipartnerskabet mellem Roskilde Festival og Andel betyder, at Roskilde Festival bliver mere klimavenlig. De to partnere deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi. Udfasning af fossile brændsler og en langt større produktion af vedvarende energi er afgørende for, at klimakrisen afværges, og der fortsat vil være gode livsbetingelser for de kommende generationer. 

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.