Bæredygtighed

I Andel kerer vi os om samfundet og fremtiden, og som andelsejet koncern er værdiskabelse for os ikke kun et spørgsmål om profit. Det handler også om samfundsansvar og om at nære og bidrage til fællesskabet til glæde og gavn for helheden. 

Med koncernens størrelse følger et ansvar. Vi har viljen, og vores finansielle muskel giver os mulighed for at yde et betydende bidrag til et ansvarligt og bæredygtigt samfund. Det vil ikke kun være til glæde i vores egen levetid, men også tjene de kommende generationer.

Klik dig ind, og læs mere om, hvordan vi i Andel arbejder aktivt med bæredygtig værdiskabelse og samfundsansvarlig virksomhedsdrift inden for vores forskellige forretningsområder.

Tilslutning til UN Global Compact

Andel har siden 2012 været frivilligt tilsluttet UN Global Compact, som er et strategisk initiativ for virksomheder, der har forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelle principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Tilslutningen kræver at vi udover lovgivningens krav rapporterer om fremskridt på vores bæredygtighedsrejse.

Andels bidrag til opfyldelse af verdensmålene

I Andel berører vi direkte eller indirekte stort set alle 17 verdensmål i vores daglige arbejde. Vi har valgt at fokusere særligt på syv af dem, hvor vi ser, at vi har størst mulighed for at skabe en positiv påvirkning gennem vores forretning samt, hvor vi har den største negative indvirkning på samfundet med vores virksomhedsdrift. 

Sammen med vores opbakning til UN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift udgør målene vores pejlemærke hen imod en struktureret og forretningsdrevet tilgang til samfundsansvar.

Bæredygtighedsrelaterede milepæle 2022

 • Vi har offentliggjort en investeringsplan på 90 mia. kr. frem mod 2035, som skal bidrage til accelerering af den grønne omstilling i Danmark
 • Vi har fået mere end 1,2 mio. nye brugere på vores energi-apps, som har hjulpet vores kunder med overblik og energibesparelser i en krisetid 
 • Vi har gennem Clever A/S etableret mere end 72.000 ladepunkter, hvoraf 4.500 er offentligt tilgængelige 
 • Vi har realiseret CO2e-reduktioner på 32% for scope 1 og 2, ekskl. nettab (baseline 2017) på rejsen mod delmål om 40% reduktion i 2025, 95% reduktion i 2030 og CO2e-neutralitet i 2050 
 • Vi har sat et 35% reduktionsmål i 2030 for scope 3-udledninger fra vores leverandørkæde (upstream, kategori 1 + 2) 
 • Vi har navigeret med agilitet og rettidig justering af værdikæder under energi- og forsyningskrisen som følge af COVID-19 og krigen i Ukraine. 
 • Vi har forøget antallet af elever, lærlinge og graduates med 27 personer, så Andel ved årets udgang i alt havde 59 medarbejdere på uddannelseskontrakt 
 • Vi har udarbejdet politik for samvær, herunder hvordan vi undgår krænkende adfærd 
 • Vi har haft mere end 170 ledere på lederudviklingsforløbet “Bæredygtig ledelse” 
 • Vi har etableret 2030-legatet, som skal motivere flere unge i Region Sjælland til at tage en erhvervsuddannelse. 
 • Vi har kaskaderet vores nye koncernbæredygtighedsstrategi ud til vores datterselskaber 
 • Vores repræsentantskab har vedtaget en værdiskabelsespolitik for, hvordan Andel skal skabe værdi for andelshavere, kunder og det omkringliggende samfund 
 • Vi har udfærdiget en politik for dataetik og fortsat det videre arbejde med etablering af et dataetisk råd 
 • Vores medarbejdere har gennemført flere e-learningskurser om it-sikkerhed, phishing m.m. over året som led i vores fokus på cybersikkerhed 
 • Vi har sammenfattet koncernens skattemæssige tilgang i en samfundsansvarlig skattepolitik. 

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Tidligere bæredygtighedsrapporter

Andel er klar med 90 mia. til grøn omstilling og øget forsyningssikkerhed

Energi- og fibernetkoncernen Andel sætter fart på sine investeringer frem mod 2035. Et tocifret milliardbeløb er afsat til øget investeringer i basisforretningen og produktion af vedvarende energi. Investeringer, der skal sikre, at Danmark bliver uafhængig af russisk naturgas og øger forsyningssikkerheden nationalt.

Mere vedvarende energi til Roskilde Festival

Energipartnerskabet mellem Roskilde Festival og Andel betyder, at Roskilde Festival bliver mere klimavenlig. De to partnere deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi. Udfasning af fossile brændsler og en langt større produktion af vedvarende energi er afgørende for, at klimakrisen afværges, og der fortsat vil være gode livsbetingelser for de kommende generationer. 

Følg andel: