Repræsentantskabet

Repræsentantskabet

Rolle og indflydelse

Andels repræsentantskabs vigtigste opgave er at repræsentere vores 400.000 andelshavere, når vi udvikler vores fælles virksomhed. Repræsentanterne følger og drøfter løbende udviklingen i virksomheden, energisystemet og den grønne omstilling af vores samfund. Det er desuden repræsentanterne, der vælger Andels bestyrelse – og som repræsentant, har du selv mulighed for at stille op til valg i Andels bestyrelse.
Om at være medlem

Repræsentanter vælges for fire år

Når du er blevet valgt ind i repræsentantskabet, er det for en periode på fire år. I den tid forventes det blandt andet, at du deltager i de fire årlige møder:

  • Forår: Her afholder vi det ordinære møde, hvor årsregnskab skal godkendes, og andre relevante punkter bliver behandlet.
  • Efterår: Her afholder vi et orienteringsmøde, hvor virksomhedens mål og planer, energimarkedet og forventninger til fremtiden drøftes.
  • Derudover afholdes der regionale dialogmøder, samt et fælles dialogmøde, hvor aktuelle emner tages op til debat
Valg

Hvordan vælges repræsentanterne?

Repræsentanterne bliver valgt hvert fjerde år ved en demokratisk afstemning blandt andelshaverne i 15 valgområder. Du er andelshaver, hvis du har sommerhus eller hus i Cerius’ forsyningsområde. Som andelshaver kan du stemme og stille op til valg i repræsentantskabet.
Din rolle

Engagement mellem møderne

Som repræsentant i Andel får du adgang til et lukket online forum, hvor du altid kan læse de seneste nyheder fra virksomheden. Her har du også mulighed for at debattere aktuelle emner med øvrige repræsentanter. Du har også altid mulighed for at kontakte virksomhedens repræsentanter og bestyrelsen.

Når du deltager i repræsentantskabsmøder, får du udbetalt et mødehonorar på 2.000 kroner samt kørselsgodtgørelse. Derudover modtager du et årligt honorar på 6.000 kroner.

Følg andel: