Søg
Close this search box.

Repræsentantskabet

I Andel sidder repræsentantskabet for bordenden og varetager andelshavernes interesser, når vi former selskabets fremtid. Repræsentanterne er valgt af andelshaverne i en demokratisk valgproces.

Rolle og indflydelse

Andels repræsentantskabs vigtigste opgave er at repræsentere vores andelshavere, når vi udvikler vores fælles virksomhed. Repræsentanterne følger og drøfter løbende udviklingen i virksomheden, energisystemet og den grønne omstilling af vores samfund. Det er desuden repræsentanterne, der vælger Andels bestyrelse – og som repræsentant, har du selv mulighed for at stille op til valg i Andels bestyrelse.

Repræsentanter vælges for fire år

Når du er blevet valgt ind i repræsentantskabet, er det for en periode på fire år. I den tid forventes det blandt andet, at du deltager i de fire årlige møder:

  • Forår: Her afholder vi det ordinære møde, hvor årsregnskab skal godkendes, og andre relevante punkter bliver behandlet.
  • Efterår: Her afholder vi et orienteringsmøde, hvor virksomhedens mål og planer, energimarkedet og forventninger til fremtiden drøftes.
  • Derudover afholdes der regionale dialogmøder, samt et fælles dialogmøde, hvor aktuelle emner tages op til debat

Hvordan vælges repræsentanterne?

Repræsentanterne bliver valgt hvert fjerde år ved en demokratisk afstemning blandt andelshaverne i 15 valgområder.

Du er andelshaver, hvis du bor, har sommerhus eller erhverv på Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland eller Lolland-Falster og øerne og får din strøm leveret via Cerius’ elnet, der er et elnetselskab i Andel-koncernen.

Som andelshaver kan du stemme og stille op til valg i repræsentantskabet.

Engagement mellem møderne

Som repræsentant i Andel får du adgang til et lukket online forum, hvor du altid kan læse de seneste nyheder fra virksomheden. Her har du også mulighed for at debattere aktuelle emner med øvrige repræsentanter. Du har også altid mulighed for at kontakte virksomhedens repræsentanter og bestyrelsen.

Når du deltager i repræsentantskabsmøder, får du udbetalt et mødehonorar på 2.000 kroner samt kørselsgodtgørelse. Derudover modtager du et årligt honorar på 6.000 kroner.

Vedtægter

Selskabets formål er at skabe værdi og være til gavn for andelshaverne ved at drive virksomhed inden for energi, fibernet og dermed beslægtede områder.

Værdiskabelsespolitik

Værdiskabelsespolitikken tjener to formål. Den beskriver Andels ambition over for andelshaverne, og den fungerer som dialogværktøj for repræsentantskab, bestyrelse og ledelse om mål og ambitioner.