Antikorruption

Vores tilgang til antikorruption og forretningsetik er afgørende for vores adfærd og for hvordan, vi driver vores forretning. Den indeholder perspektiver på såvel ansvar, muligheder og risici relateret til vores strategiske mål, ejerløfter og daglige virke.

Etisk og ansvarlig virksomhedsdrift

Vi skal handle med integritet og gøre det rigtige – også når ingen kigger. Selvom det er vigtigt at opnå forretningsmæssig succes og realisere Andels fastlagte mål, må det aldrig ske på bekostning af vores integritet og dét, at vi udøver vores forretning på en etisk og samfundsansvarlig måde.

Andel følger anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner, som er et sæt fælles standarder og spilleregler, der bl.a. har fokus på styrkelse af det aktive ejerskab, strategisk værdiskabelse, transparens og kompetencer i den øverste ledelse.

Læs mere i vores særskilte rapportering på anbefalingerne for god selskabsledelse her

I Andel har vi nul tolerance over for bestikkelse og korruption. Korruption er en samfundsskadelig og konkurrenceforvridende aktivitet, der hindrer en bæredygtig udvikling baseret på frie markedskræfter. Derfor har Andel formuleret politikker og retningslinjer for antikorruption, som alle medarbejdere er underlagt.

Forsvarlig databehandling

Med mange andelshavere og 2,8 mio. kundeforhold behandler Andel-koncernen store mængder data. Vi er vores ansvar bevidst, og vi ønsker at kunne betrygge andelshavere, kunder og øvrige interessenter med, at vi driver en digital ansvarlig virksomhed med forsvarlig databehandling.

I takt med den digitale udvikling og den stigende mængde data vi behandler, har vi i Andel formuleret en politik for dataetik. Politikken favner hele koncernen, og alle medarbejdere samt datadrevne processer er omfattet af retningslinjerne. Politikken tager afsæt i alle former for behandling af koncernens interne såvel som eksterne datapunkter.

Du kan læse vores redegørelse af politikken for dataetik her

Andel har stort fokus på beskyttelse af personoplysninger, når vi håndterer data om medarbejdere, kunder og leverandører. Vores indsats tager udgangspunkt i tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal forhindre brud på datasikkerheden og øge forståelsen for persondatabeskyttelse hos alle medarbejdere for at sikre de registreredes rettigheder. I 2022 var alle medarbejdere forpligtiget til at tage et kursus i GDPR. 

Forsyningsindustrien, herunder strømforsyningen, vurderes til at være særligt udsat for cyberkriminalitet. Andel bliver dagligt mødt af internettets kriminelle, der gør forsøg på hacking, phising, mm. af virksomhedens data og systemer. Andel prioriterer IT-sikkerhed højt og arbejder kontinuerligt på at beskytte vores systemer og informationer.

Forretningsetik

Forretningsetik handler om værdier og integritet, om at overholde gældende krav og minimere risici i udøvelsen af vores forretning. Det handler altså ikke bare om at gøre det lovlige, men også om at gøre det rigtige i enhver given situation.

Indkøb til Andel skal foretages i henhold til gældende love og regulativer, nationale såvel som internationale og inden for rammerne af vores indkøbspolitik. Andel forventer således, at virksomhedens leverandører og disses eventuelle underleverandører lever op til gældende love og internationale konventioner omkring social ansvarlighed, klima og miljø, arbejdsmiljø samt antikorruption, hvilket på forlangende skal kunne dokumenteres.

I Andel ønsker vi, at mistanke om ulovlig eller uetisk adfærd bliver undersøgt grundigt. Vores whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser af EU-retten og øvrige alvorlige overtrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold, som er omfattet af Whistleblowerdirektivet. Whistleblowerordningen kan benyttes af medarbejdere, forretningspartnere, leverandører, kunder og andre med tilknytning til virksomheden.

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.