Menneskerettigheder

Som dansk energi- og fibernetkoncern opererer Andel inden for rammerne af en række nationale love og regler, der bl.a. omhandler overholdelse af international erklærede menneskerettigheder. Dermed er der en reduceret risiko for, at vi med vores virksomhedsdrift medvirker til krænkelse af menneskerettigheder.

Kønsmæssig sammensætning

At anerkende, værdsætte og udnytte forskellene i vores perspektiver som kvinder og mænd sikrer en kreativ dynamik, som skaber bedre og mere balancerede beslutninger og styrket innovationskraft.

Ligelig kønsfordeling

Vi ønsker at skabe en inkluderende arbejdspladskultur, som spejler det samfund, vi er en del af, og hvor den aktive anvendelse af hinandens forskelligheder og potentiale fører til udvikling af de bedste løsninger og frigør innovative kræfter. I Andel stræber vi efter en ligelig kønsfordeling, og ser os først tilfredse, når dette er opnået.

Lærlinge, elever og graduates

Som en stor regional virksomhed ser vi det som en naturlig del af vores samfundsansvar at være med til at løfte opgaven med at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Vi ønsker at uddanne fremtidens arbejdskraft

Det er vigtigt for Andel at bidrage til at give unge mennesker en god uddannelse og dermed medvirke til, at erhvervslivet har adgang til kvalificerede og kompetente medarbejdere. Gennem vores elev- og lærlingeprogram samt vores graduate-program, bidrager vi til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Det er ikke kun til gavn for Andel-koncernen, men også udviklingen i vores region og for det danske arbejdsmarked.

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.