Søg
Close this search box.

Menneskerettigheder

Som dansk energi- og fibernetkoncern opererer Andel inden for rammerne af en række nationale love og regler, der bl.a. omhandler overholdelse af international erklærede menneskerettigheder. Dermed er der en reduceret risiko for, at vi med vores virksomhedsdrift medvirker til krænkelse af menneskerettigheder.

Diversitet, lighed og inklusion

Andel arbejder aktivt på at sikre en divers og inkluderende arbejdspladskultur, som spejler det samfund, vi er en del af. Samtidig har vi fokus på at tiltrække og forfremme de mest kompetente personer – uanset baggrund. Vi anser en god balance mellem kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer og i arbejdsstyrken som værende en vigtig forudsætning for diversificeret nytænkning, udvikling og realisering af det fulde potentiale i og af vores virksomhed.

At sikre en divers arbejdsstyrke kan ikke stå alene. Lige så vigtigt er det kontinuerligt at arbejde med inklusion og lighed, så vi inddrager og skaber plads til at få forskellighederne i spil og frigøre den iboende værdi.

Elever, lærlinge og graduates

Som en stor regional virksomhed ser vi det som en naturlig del af vores samfundsansvar at være med til at løfte opgaven med at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Vi ønsker at uddanne fremtidens arbejdskraft

Det er vigtigt for Andel at bidrage til at give unge mennesker en god uddannelse og dermed medvirke til, at erhvervslivet har adgang til kvalificerede og kompetente medarbejdere. Gennem vores elev- og lærlingeprogram samt vores graduate-program, bidrager vi til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Det er ikke kun til gavn for Andel-koncernen, men også udviklingen i vores region og for det danske arbejdsmarked.

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.