Søg
Close this search box.

Fremtidssikrede kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Det søger vi at opnå ved bl.a. at yde energirådgivning samt give vores kunder mulighed for at træffe mere bæredygtige valg inden for de områder, hvor vi opererer.

Læs mere om hvert enkelt område nedenfor.

E-mobilitet

Clever A/S er en førende aktør på det danske marked inden for ladeløsninger til elbiler. Andel ejer 94,9% af Clever A/S og ønsker gennem ejerskabet at accelerere fremtidens bæredygtige personbilstransport. Clever besluttede mod slutningen af 2021 at fordoble sine ambitiøse investeringsplaner, således at man inden udgangen af 2025 vil opsætte 20.000 offentlige ladepunkter fordelt over hele landet.

Læs mere om Clever her

​I 2023 satte Clever strøm til 11 nye lynladestationer med i alt 118 lynladepunkter fordelt over landet. Det udvidede netværk af lynladepunkter tæller nu mere end 600. Samlet har Clever opført knap 30.000 offentlige og semi-offentlige ladepunkter ved udgangen af 2023. Ladepunkterne er fordelt rundt omkring i byen, på landet, på arbejdspladsen, ved supermarkedet og langs motorvejene, hvilket er med til at gøre hverdagen nemmere for elbilister.

Med intelligent opladning kan Clever tilbyde sine kunder et automatisk styringsniveau, hvor elbil, ladeboks og elnet konstant taler sammen. Med få sekunders interval justeres opladningen, så der tages højde for både elpris, belastning på elnettet og mængden af grøn strøm i forsyningen. Funktionen reducerer både spidsbelastninger, ved at sprede strømforbruget ud over alle døgnets timer, og giver samtidig elbilsejeren en økonomisk fordel.

Læs mere om intelligent opladning

Elbiler er ikke mere klimavenlige, end den strøm, de kører på. Derfor indgik Clever A/S i efteråret 2021 en tiårig elkøbsaftale med European Energy, som baserer sig på strøm fra Tryggevælde Solar Park, beliggende syd for Køge. Clever bidrager dermed til den grønne omstilling ved at udbygge mængden af vedvarende energi i det danske elnet. I 2023 aftog Clever mere end 46 GWh.

Læs pressemeddelelse om Clevers elkøbsaftale 

Intelligent gadebelysning

​Andel Lumen har specialiseret sig i belysningsløsninger til trafik-, park-, parkerings- og sportsanlæg samt måling af vej- og vejrdata. Andel Lumen vil med deres belysningsløsninger skabe tryghed i det offentlige rum ved at sikre, at gadelygterne tænder, når mærket falder på.

Læs mere om Andel Lumen her

Andel Lumen står for drift og vedligeholdelse af mere end 300.000 gadelyspunkter, primært beliggende på Sjælland. Omkring 65% af gadelamperne i Andel Lumen var udskiftet til mere energieffektive og klimavenlige LED-armaturer ved udgangen af 2023. Arbejdet med udskiftningen fortsætter ind i 2024 og frem.

I sensommeren 2021 vandt Andel Lumen A/S tre kontrakter af det store statslige udbud fra Vejdirektoratet om vedligeholdelse af de 3.800 kilometer statslige veje, som binder det danske samfund sammen. Aftalerne gælder fra 2022 og fire år frem og dækker både Sjælland, Fyn og Jylland. Som noget nyt lagde Vejdirektoratet i udbuddet vægt på muligheder for at øge biodiversiteten langs vejene og fremme CO2-reducerende tiltag. 

Læs mere her

Flex Platform

Flex Platformen er skabt i et partnerskab mellem IBM Danmark og Andel Energi i 2020, og er en innovativ, teknologisk avanceret løsning, der bidrager til den grønne omstilling ved at tilpasse det samlede elforbrug til den svingende produktion fra vedvarende energikilder. Det sker gennem udnyttelse af mulighederne for lagring af energi i større anlæg.

Ved hjælp af AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) og blockchain giver Flex Platformen bygnings- og anlægsejere muligheden for at stille deres elforbrugende eller elproducerende anlæg til rådighed for energisystemet, med henblik på at tilpasse det samlede elforbrug til den svingende produktion fra vedvarende energikilder.

Andel-koncernens solcellepark, Tryggevælde Solar Park, blev i 2023 den første solcellepark i Danmark, som er godkendt til at levere frekvensreserver og kan dermed stille kapacitet til rådighed for fremadrettet balancering af elsystemet ved brug af Flex Platformens teknologi.

Ved at koble sig på Flex Platformen kan elkunderne både reducere deres omkostninger til strøm og varme og samtidig udlede mindre CO2e.

Derudover kan behovet for fremtidige investeringer i batteriparker og forstærkninger af elnettet blive mindre, idet den eksisterende bygningsmasse og dens elektriske anlæg kan udnyttes bedre end i dag.

Store elforbrugere som Salling Group, Coop, Københavns Kommune og ATP har allerede valgt at koble sig på Flex Platformen. Aktørerne opstiller selv regler for, hvilke anlæg, der kan levere fleksibilitet og hvornår – uden at det påvirker deres sikkerhed og komfort.

Læs mere om Flex Platformen

Energiassistenten Watts

Watts er en digital platform der gennem teknologiske løsninger og algoritmer giver kunden et overblik over el-, vand- og varmeforbruget i hjemmet. Missionen for Watts A/S er at tilvejebringe datagrundlag, der kan hjælpe brugere af app’en med personlig grøn omstilling, så den enkelte selv kan bidrage aktivt i klimakampen gennem mere bæredygtige valg. 

Læs mere om Watts her

Watts A/S søger med sine forskellige funktioner at øge bevidstheden blandt brugerne om deres forbrug. Dette sker bl.a. gennem intelligent styring, hvor strømforbruget forskydes til de timer i døgnet, hvor en kWh udleder mindst CO2. Udover det klimamæssige perspektiv giver Watts app’en også indblik i de
kommende timers elpriser, hvilket kan give brugeren mulighed for at udskyde elforbruget til et senere tidspunkt og derved intensivere økonomiske fordele. 

I 2022 lancerede Watts et modul kaldet Watts Live, der giver et klart billede af, hvordan ens strømforbrug ser ud i realtid. Modulet skal tilsluttes elmåleren og sender data til Watts Energiassistent appen over strømforbruget hvert 5. sekund.

Dermed kan man som forbruger hurtigt finde ud af, hvilke enheder i hjemmet der bruger meget strøm.

Læs mere om Watts Live

Watts Homegrid optimerer og forvalter hele dit hjems energiforbrug med hjælp fra kunstig intelligens. Gennem en patenteret algoritme sikrer Watts Homegrid husstande deres eget automatiserede energisystem. Her vil et samspil mellem solceller, hjemmebatteri og køb/salg til det offentlige elnet sikre endnu bedre udnyttelse af vedvarende energi og samtidig aflaste elnettet, særligt i spidsbelastningstimerne.

Skoven har fået status af fredskov. Det betyder i al sin enkelthed, at arealet altid skal huse træer og at intet træ må fældes, før det er hugstmodent. Og skulle det ske, foreskriver loven, at der altid skal plantes et nyt træ efterfølgende. Watts nyplantede træer er derfor fremtidssikret i generationer og får således lov til at absorbere CO2 i fred, alt imens biodiversiteten vokser i lokalområdet.

Watts – Effektiv Homegrid Energi Løsning

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.