Fremtidssikrede kundeløsninger

Andel har en målsætning om at være kundens førstevalg inden for integrerede, digitale og fremtidssikrede kundeløsninger. Det søger vi at opnå ved bl.a. at yde energirådgivning samt give vores kunder mulighed for at træffe mere bæredygtige valg inden for de områder, hvor vi opererer.

Læs mere om hvert enkelt område nedenfor.

E-mobilitet

Clever A/S er en førende aktør på det danske marked inden for ladeløsninger til elbiler. Andel ejer 94,9% af Clever A/S og ønsker gennem ejerskabet at accelerere fremtidens bæredygtige personbilstransport. Clever besluttede mod slutningen af 2021 at fordoble sine ambitiøse investeringsplaner, således at man inden udgangen af 2025 vil opsætte 20.000 offentlige ladepunkter fordelt over hele landet.

Læs mere om Clever her

Med intelligent opladning kan Clever tilbyde sine kunder et automatisk styringsniveau, hvor elbil, ladeboks og elnet konstant taler sammen. Med få sekunders interval justeres opladningen, så der tages højde for både elpris, belastning på elnettet og mængden af grøn strøm i forsyningen. Funktionen reducerer både spidsbelastninger, ved at sprede strømforbruget ud over alle døgnets timer, og giver samtidig elbilsejeren en økonomisk fordel.

Læs mere om intelligent opladning

Elbiler er ikke mere miljøvenlige, end den strøm, de kører på. Derfor indgik Clever A/S i efteråret 2021 en tiårig elkøbsaftale med European Energy, som baserer sig på strøm fra en solcellepark i Tryggevælde syd for Køge. Parken blev idriftsat foråret 2022 og vil have en årlig produktion på ca. 60 GWh, hvilket svarer til ca. 300.000.000 km i en elbil. Med elkøbsaftalen aftager Clever 70% af den årlige produktion og bidrager dermed til den grønne omstilling ved at udbygge mængden af vedvarende energi i det danske elnet 

Læs pressemeddelelse om Clevers elkøbsaftale 

Intelligent gadebelysning

Andel Lumen A/S har i en årrække arbejdet med innovation af gadelysløsninger som udnytter digitaliseringens muligheder og inddrager platforme som CityLinx, som kan styre gadelys fra forskellige lysstyringsleverandører samtidig. Digital teknologi gør det i dag muligt at nedregulere gadelyset i trafiksvage perioder, overvåge P-områder for ladestandere med henblik på effektiv udnyttelse, registrere luftforurening og overvåge fyldningsgraden af affaldsbeholdere. Dette er blot nogle af de mange muligheder, som Andel Lumen A/S kan tilbyde kunderne gennem sine intelligente digitale løsninger.

Læs mere om Andel Lumen her

I sensommeren 2021 vandt Andel Lumen A/S tre kontrakter af det store statslige udbud fra Vejdirektoratet om vedligeholdelse af de 3.800 kilometer statslige veje, som binder det danske samfund sammen. Aftalerne gælder fra 2022 og fire år frem og dækker både Sjælland, Fyn og Jylland. Som noget nyt lagde Vejdirektoratet i udbuddet vægt på muligheder for at øge biodiversiteten langs vejene og fremme CO2-reducerende tiltag. 

EU har i sin biodiversitetsstrategi for 2030 kaldt tabet af biodiversitet for én af de største trusler mod menneskeheden. Vi ser i disse år en øget bevidsthed i Danmark på området, og Andel Lumen A/S har for Gladsaxe Kommune i 2021 etableret gadelys ved Frederiksborgvej med rødt lys i forbindelse med renovering af eksisterende lysanlæg. Det er sket af hensyn til en flagermuskoloni i Skovbrynet i nærheden. Løsningen går ikke på kompromis med trafiksikkerheden, og man har fortsat valgt hvid belysning ved vejkryds og lignende trafikknudepunkter. Andel Lumen A/S ser projektet som et godt eksempel på balanceringen af kravet om trafiksikkerhed og fremkommelighed og hensynet til biodiversiteten og dyrenes trivsel.

Læs mere om projektet her

Flex Platform

Det er Andel-koncernens ønske at spille en central rolle i den grønne omstilling og herunder udvikle innovative løsninger, som væsentligt bidrager til overgangen til et lavemissionssamfund. Andel Energi A/S lancerede derfor tilbage i oktober 2020, i partnerskab med IBM Flex Platformen, en teknologisk avanceret løsning, som gør fleksibelt elforbrug attraktivt for store elkunder og giver dem en mulighed for at deltage aktivt i den grønne omstilling på en ny måde. 

Ved hjælp af AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) og blockchain gør Flex Platformen det i første omgang muligt for store bygningsejere som kommuner, virksomheder, ejendomsselskaber, storcentre, supermarkeder m.fl. at stille deres elforbrugende anlæg såsom ventilationssystemer, køle-og fryse-anlæg, pumper mv. til rådighed for energisystemet. Udover at reducere den samlede CO2e-udledning, kan udbredelsen af Flex Platformen være med til at reducere behovet for udvidelse af kapaciteten i elnettet.

Ved at koble sig på Flex Platformen kan elkunderne både reducere deres omkostninger til strøm og varme og samtidig udlede mindre CO2e.

Derudover kan behovet for fremtidige investeringer i batteriparker og forstærkninger af elnettet blive mindre, idet den eksisterende bygningsmasse og dens elektriske anlæg kan udnyttes bedre end i dag.

Store elforbrugere som Salling Group, Coop, Københavns Kommune og ATP har allerede valgt at koble sig på Flex Platformen. Aktørerne opstiller selv regler for, hvilke anlæg, der kan levere fleksibilitet og hvornår – uden at det påvirker deres sikkerhed og komfort.

Læs mere om Flex Platformen

Energiassistenten Watts

Watts er en digital platform der gennem teknologiske løsninger og algoritmer giver kunden et overblik over el-, vand- og varmeforbruget i hjemmet. Missionen for Watts A/S er at tilvejebringe datagrundlag, der kan hjælpe brugere af app’en med personlig grøn omstilling, så den enkelte selv kan bidrage aktivt i klimakampen gennem mere bæredygtige valg. 

Læs mere om Watts her

Watts A/S søger med sine forskellige funktioner at øge bevidstheden blandt brugerne om deres forbrug. Dette sker bl.a. gennem intelligent styring, hvor strømforbruget forskydes til de timer i døgnet, hvor en kWh udleder mindst CO2. Udover det klimamæssige perspektiv giver Watts app’en også indblik i de
kommende timers elpriser, hvilket kan give brugeren mulighed for at udskyde elforbruget til et senere tidspunkt og derved intensivere økonomiske fordele. 

I 2022 lancerede Watts et modul kaldet Watts Live, der giver et klart billede af, hvordan ens strømforbrug ser ud i realtid. Modulet skal tilsluttes elmåleren og sender data til Watts Energiassistent appen over strømforbruget hvert 5. sekund.

Dermed kan man som forbruger hurtigt finde ud af, hvilke enheder i hjemmet der bruger meget strøm.

Læs mere om Watts Live

Watts Homegrid optimerer og forvalter hele dit hjems energiforbrug med hjælp fra kunstig intelligens. Gennem en patenteret algoritme sikrer Watts Homegrid husstande deres eget automatiserede energisystem. Her vil et samspil mellem solceller, hjemmebatteri og køb/salg til det offentlige elnet sikre endnu bedre udnyttelse af vedvarende energi og samtidig aflaste elnettet, særligt i spidsbelastningstimerne.

Skoven har fået status af fredskov. Det betyder i al sin enkelthed, at arealet altid skal huse træer og at intet træ må fældes, før det er hugstmodent. Og skulle det ske, foreskriver loven, at der altid skal plantes et nyt træ efterfølgende. Watts nyplantede træer er derfor fremtidssikret i generationer og får således lov til at absorbere CO2 i fred, alt imens biodiversiteten vokser i lokalområdet.

Watts – Effektiv Homegrid Energi Løsning

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Kundetype*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.