Samfundsbidrag og donationer

Når mennesker mødes i fællesskab, opstår en særlig energi – energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt.
Vores mission er at skabe energi til at leve livet – og gøre energi til mere end blot en leverance. Andel bidrager bl.a. til denne mission gennem samfundsbidrag og donationer.

Læs mere om hvordan nedenfor.

Kollektive samfundsbidrag

​Som andelsejet virksomhed ligger det os stærkt på sinde at skabe værdi for vores ejere og være en betydningsfuld samfundsaktør. Det gør vi bl.a. gennem kollektive samfundsbidrag og donationer.

Ved offentliggørelsen af Andels årsregnskab for 2022 blev det meldt ud, at Andel helt ekstraordinært planlagde at udbetale 850 millioner i udbytte til selskabets andelshavere.

På et repræsentantskabsmøde i februar 2024 blev det vedtaget at hver enkelt andelshaver har mulighed for at få udbetalt 2.500 kr. før skat.

Udover udbytte er det besluttet at Andel giver 150 mio. kr. til grøn udvikling og indsatser i andelshavernes region de kommende år. Hermed gives der i alt 1 mia. kr. tilbage til andelshaverne.

Du kan læse mere her

I samarbejde med Region Sjælland, Stevns og Vordingborg kommuner samt lokale erhvervsorganisationer indgik Andel i 2021 et treårigt forsøg med eldrevne busser, der fra sommeren 2022 blev sat i drift for at transportere turister og andelshavere gratis til lokale turistattraktioner på Møn og Stevns og skolebørn til skoletjenester.

I 2023 transporterede elbusserne mere end 3.100 skolebørn og knap 15.800 turister rundt på Møn og Stevns.

Læs pressemeddelelse om Andels elektriske busser

Gennem en bevilling til FermHub Zealand bidrager Andel til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder og SMV’er inden for industriel biofermentering. FermHub Zealand tilbyder laboratorie- og produktionsfaciliteter til afprøvning og opstart af produktion inden for biosolutions og industriel biofermentering. FermHub Zealands mål er at blive førende inden for omstillingen til grøn bioraffinering, hvor mikrobiel biofermentering er redskabet til nogle af fremtidens fødevarer baseret på en bæredygtig og klimavenlig produktionsform.

FermHub Zealand blev indviet i oktober 2023.

Andel tilbyder gratis klima-skoletjeneste for skoleelever i 5.-6. klasse. Skoletjenesten består bl.a. af et fysisk besøg i Maskinhallen i Svinninge, hvor eleverne lærer om klima, energisystemer og fremtidens grønne teknologier. Målet er at inspirere skolebørn til at engagere sig i den grønne omstilling.

Skoletjenesten er målrettet alle skoleklasser på 5. og 6. klassetrin i Region Sjælland, og med i pakken er et tilbud om at blive hentet og bragt kvit og frit til Svinninge i Andels elbus.

Læs mere om skoletjenesten

Sammen med Sparekassen Sjælland-Fyn stiftede Andel investeringsselskabet Impagt Invest Sjælland i 2020. Selskabet investerer i teknologibaserede opstartsvirksomheder med fokus inden for industri, miljø, energi og fødevarer. Med investeringerne bidrager Andel til udviklingen af virksomheder, arbejdspladser og lokalsamfund. Den samlede arbejdskapital udgør 100 mio. kr., hvoraf 53,59 mio. kr. er investeret i ni virksomheder ved udgangen af 2023.

Læs mere om Impagt Invest Sjælland

Donationer

I Andel stræber vi efter at skabe værdi for vores andelshavere. Det søger vi at gøre på forskellige måder, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem vores donationsprogram, vores Ildsjælepris og vores pris som Årets forkæmper.

To gange om årligt uddeler Andel-koncernen 10 x 10.000 kr. til foreninger og aktiviteter, som er med til at styrke det lokale fællesskab og udviklingen i vores region via støtte til foreninger og initiativer, der er i overensstemmelse med vores værdier og ståsted som andelsejet virksomhed.

Læs mere om de 20 donationsmodtagere fra 2023:
Forår | Efterår​

Ud over donationsprogrammet uddeler Andel årligt en ildsjælepris på 25.000 kr. Med ildsjæleprisen ønsker vi at anerkende den store indsats, som lokale ildsjæle lægger for dagen i deres forening, aktivitet eller anden indsats for at styrke det lokale fællesskab i regionen. Det er regionens borgere, der indstiller kandidater til ildsjæleprisen.

Læs om modtagerne af Andels Ildsjælepris 2023 her

Kender du en ildsjæl, der fortjener 25.000 kr.? Indstil vedkommende her

Som noget nyt vil Andel fra 2024 hylde dem, der landet over gør en forskel for den grønne omstilling. Årets Forkæmper kan være enkeltpersoner eller foreninger, der gennem deres initiativer gør en væsentlig forskel for miljø, klima eller natur.

Vi uddeler 25.000 kr. til de tre bedste initiativer, så de kan fortsætte det gode arbejde.

Måske kender du en, der gør noget særligt for biodiversiteten? Eller kender du til et spirende initiativ, der bringer naturen tættere på byen?

Læs mere om Årets Forkæmper nedenfor.
Årets Forkæmper | Andel

2030-legatet

Danmark står i disse år over for en samfunds-udfordring i form af mangel på faglærte, som f.eks. elektrikere, industriteknikere og proces-operatører, der skal være med til at virkeliggøre den grønne omstilling.

Med 2030-legatet ønsker Andel at motivere flere i Region Sjælland til at tage en erhvervsuddannelse. Legatet tildeles udeboende unge på 16-25 år, der starter på uddannelse i perioden januar 2023 til januar 2025 på en af regionens fem erhvervsskoler. Legatet udgør 2.030 kr. om måneden i op til 12 måneder pr. studerende. 

​I 2023 uddelte Andel legater til 192 studerende.

Læs nyheden Andel hylder de unge, der skal bygge den grønne omstilling

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.