Samfundsbidrag og donationer

Når mennesker mødes i fællesskab, opstår en særlig energi – energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt.
Vores mission er at skabe energi til at leve livet – og gøre energi til mere end blot en leverance. Andel bidrager bl.a. til denne mission gennem samfundsbidrag og donationer.

Læs mere om hvordan nedenfor.

Kollektive samfundsbidrag

Andel har en målsætning om at styrke positionen som en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør gennem kollektive samfundsbidrag udmøntet sig inden for en række områder.

På baggrund af en beslutning i Andels repræsentantskab blev der i 2021 udbetalt en ekstraordinær rabat på i alt 400 mio. kr. til alle andelshavere. Rabatten er blevet givet ved, at netselskabet Cerius A/S, der ejer og driver elnettet hos andelshaverne, satte prisen for nettariffen til 0 kr. fra den 1. februar 2021 og året ud. Pengene er kommet familier, virksomheder og offentlige institutioner til gavn i en tid præget af høje energipriser.

I 2022 indgik Andel et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser. Fra sommeren 2022 skal busserne transportere andelshavere og turister til Møns Klint, Stevns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Andelsbusserne skal understøtte turisme og lokal udvikling samt afhjælpe presset på den trafikale infrastruktur. Forsøget sættes i værk i et partnerskab mellem Andel, Region Sjælland samt kommunerne Stevns og Vordingborg.

Læs pressemeddelelse om Andels elektriske busser

Gennem en bevilling på 10 mio. kr. til FermHub Zealand, bidrager Andel til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Industriel biofermentering anvendes blandt andet til at producere nye fødevarer via fermentering med mikroorganismer. Bevillingen er med til at støtte dansk forskning og udvikling af nye teknologier.

Læs pressemeddelelse om Andels investering i biofermentering

Udvikling af Andels Skoletjeneste, som er målrettet skoleelever i 5.-6. klasse. Skoletjenesten består bl.a. af et digitalt undervisningsforløb i “Bliv Energirytter for en grøn fremtid”, der handler om energi, og giver eleverne en grundlæggende viden om energi og fokus på de vedvarende energiformer. Forløbet er skabt i samarbejde med Alinea og Lakserytteren (dansk youtuber og influencer), og undervisningsmaterialet kan tilgås gratis af lærere og elever på forstå.dk.

Læs mere om skoletjenesten

Andel har sammen med Sparekassen Sjælland-Fyn har stiftet investeringsselskabet Impagt Sjælland A/S. Formålet er at hjælpe virksomheder og iværksættere i Østdanmark med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Der er især fokus på investeringsemner på områder for bæredygtige løsninger inden for industri, miljø, energi og fødevarer.

Læs mere om Impagt Invest Sjælland

Donationer

I Andel stræber vi efter at skabe værdi for vores andelshavere. Det søger vi at gøre på forskellige måder, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem vores donationsprogram og vores ildsjælepris.

To gange om årligt uddeler Andel-koncernen 10 x 10.000 kr. til foreninger og aktiviteter, som er med til at styrke det lokale fællesskab og udviklingen i vores region via støtte til foreninger og initiativer, der er i overensstemmelse med vores værdier og ståsted som andelsejet virksomhed.

Ud over donationsprogrammet uddeler Andel årligt en ildsjælepris på 25.000 kr. Med ildsjæleprisen ønsker vi at anerkende den store indsats, som lokale ildsjæle lægger for dagen i deres forening, aktivitet eller anden indsats for at styrke det lokale fællesskab i regionen. Det er regionens borgere, der indstiller kandidater til ildsjæleprisen.

Kender du en ildsjæl, der fortjener 25.000 kr.? Indstil vedkommende her

2030-legatet

I 2030 skal Danmarks CO2e-udledning være reduceret med 70% ift. niveauet i 1990. For at dette mål skal mulig at indfri, skal der skub på den grønne omstilling, hvilket kræver flere faglærte. Antallet af ansøgere til landets erhvervsuddannelser er dog faldende. Den tendens ønsker Andel at vende.

Mangel på faglærte er en samfundsudfordring, der bl.a. kan påvirke udrulningshastigheden af den grønne omstilling. Andel ønsker med 2030-legatet at motivere og hylde de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, der er relevant for den grønne omstilling. På den måde imødekommer Andel samfundsudfordringen om manglende faglærte, samtidig med at vi skaber værdi i Region Sjælland, ved at bidrage til vækst og beskæftigelse.

Læs nyheden Andel hylder de unge, der skal bygge den grønne omstilling

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Følg andel: