Samfundsbidrag og donationer

Når mennesker mødes i fællesskab, opstår en særlig energi – energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt.
Vores mission er at skabe energi til at leve livet – og gøre energi til mere end blot en leverance. Andel bidrager bl.a. til denne mission gennem samfundsbidrag og donationer.

Læs mere om hvordan nedenfor.

Kollektive samfundsbidrag

Andel har en målsætning om at styrke positionen som en ansvarlig og betydningsfuld samfundsaktør gennem kollektive samfundsbidrag udmøntet sig inden for en række områder.

Andels repræsentantskab og bestyrelse besluttede i 2023 at udbetale udbytte til alle andelshavere på tilsammen 850 mio. kr.
 

Ud over udbytte, giver Andel 150 mio. kr. til grøn udvikling og indsatser i vores andelshaverområde de kommende år. I alt gives 1 mia. kr. tilbage til andelshaverne. 

I 2022 indgik Andel et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser. Fra sommeren 2022 skal busserne transportere andelshavere og turister til Møns Klint, Stevns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Andelsbusserne skal understøtte turisme og lokal udvikling samt afhjælpe presset på den trafikale infrastruktur. Forsøget sættes i værk i et partnerskab mellem Andel, Region Sjælland samt kommunerne Stevns og Vordingborg.

Læs pressemeddelelse om Andels elektriske busser

Gennem en bevilling på 10 mio. kr. til FermHub Zealand, bidrager Andel til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Industriel biofermentering anvendes blandt andet til at producere nye fødevarer via fermentering med mikroorganismer. Bevillingen er med til at støtte dansk forskning og udvikling af nye teknologier.

Læs pressemeddelelse om Andels investering i biofermentering

Udvikling af Andels Skoletjeneste, som er målrettet skoleelever i 5.-6. klasse. Skoletjenesten består bl.a. af et digitalt undervisningsforløb i “Bliv Energirytter for en grøn fremtid”, der handler om energi, og giver eleverne en grundlæggende viden om energi og fokus på de vedvarende energiformer. Forløbet er skabt i samarbejde med Alinea og Lakserytteren (dansk youtuber og influencer), og undervisningsmaterialet kan tilgås gratis af lærere og elever på forstå.dk.

Læs mere om skoletjenesten

Andel har sammen med Sparekassen Sjælland-Fyn har stiftet investeringsselskabet Impagt Sjælland A/S. Formålet er at hjælpe virksomheder og iværksættere i Østdanmark med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Der er især fokus på investeringsemner på områder for bæredygtige løsninger inden for industri, miljø, energi og fødevarer.

Læs mere om Impagt Invest Sjælland

Donationer

I Andel stræber vi efter at skabe værdi for vores andelshavere. Det søger vi at gøre på forskellige måder, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem vores donationsprogram og vores ildsjælepris.

To gange om årligt uddeler Andel-koncernen 10 x 10.000 kr. til foreninger og aktiviteter, som er med til at styrke det lokale fællesskab og udviklingen i vores region via støtte til foreninger og initiativer, der er i overensstemmelse med vores værdier og ståsted som andelsejet virksomhed.

Læs mere om de 10 donationsmodtagere fra forårets 2023 her
Fællesskaber får skulderklap fra Andel | Andel

Ud over donationsprogrammet uddeler Andel årligt en ildsjælepris på 25.000 kr. Med ildsjæleprisen ønsker vi at anerkende den store indsats, som lokale ildsjæle lægger for dagen i deres forening, aktivitet eller anden indsats for at styrke det lokale fællesskab i regionen. Det er regionens borgere, der indstiller kandidater til ildsjæleprisen.

Kender du en ildsjæl, der fortjener 25.000 kr.? Indstil vedkommende her

2030-legatet

Danmark står i disse år over for en samfunds-udfordring i form af mangel på faglærte, som f.eks. elektrikere, industriteknikere og proces-operatører, der skal være med til at virkeliggøre den grønne omstilling.

Med 2030-legatet ønsker Andel at motivere flere i Region Sjælland til at tage en erhvervsuddannelse. Legatet tildeles udeboende unge på 16-25 år, der starter på uddannelse i perioden januar 2023 til januar 2025 på en af regionens fem erhvervsskoler. Legatet udgør 2.030 kr. om måneden i op til 12 måneder pr. studerende. 

I 2023 forventer Andel at uddele op mod 180 legater.

Læs nyheden Andel hylder de unge, der skal bygge den grønne omstilling

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Følg andel: