Energipartner for Roskilde Festival

5-årigt energipartnerskab med Roskilde Festival

Partnerskabet med Andel handler om at benytte mere vedvarende energi og inspirere deltagerne til at tage del i den grønne omstilling. Allerede sidste år startede vi energipartnerskabet med at få musikscenerne til at køre på grøn strøm  (Hvad betyder dette?) og vi erstattede 72.000 liter diesel i generatorerne og 12.500 liter flaskegas med energi fra primært vedvarende kilder. Roskilde Festival skal bruge cirka 1.400.000 kWh om året til både sommerens festivalbegivenhed samt til årlig drift af depoter og kontoret. Og i år har vi indgået en aftale om certifikater fra Andels egen solcellepark på Sydsjælland, så Roskilde Festival kommer til at bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Energipartnerskabet med Roskilde Festival strækker sig til 2026. Og sammen har vi masser af forandringer på vej.

2028

Målet er 100% strøm fra vedvarende energikilder senest i 2028. 

3,7 ton CO2

kan vi spare ved at udfase gasblus og fossile brændstoffer på FoodCourt.

70.000 km

- svarende til halvdelen af alle kørte km på festivalen - bliver som noget nyt kørt i elbiler, hvilket sparer 5500 liter diesel og benzin.

Vedvarende energi fra solceller

Solenergi er en vedvarende energikilde. Fra i år – og frem til og med 2026 – køber Roskilde Festival certifikater fra Andels egen solcellepark, der ligger i nærheden af Faxe knap 50 kilometer fra festivalpladsen.

Vi har indgået en aftale om energi fra den sydsjællandske solcellepark. Aftalen sikrer, at festivalen via certifikater fra parken bidrager endnu mere til den grønne omstilling.

I 2023 forventer Roskilde Festival at bruge 1.400.000 kWh i hele Roskilde Festival-gruppen, hvilket dækker over alle depoter og kontorer året rundt og ikke kun festivaldagene.

Flere elbiler

Efter at Roskilde Festival sidste år blev tilsluttet til elnettet, opsætter Andel i år gennem vores datterselskab Clever masser af ladestandere til festivalens elbiler. Det er noget, der vil batte i CO2-regnskabet. For når festivalen opbygger ’Danmarks fjerdestørste by’, bruger de biler til at transportere en masse varer og udstyr.

I 2022 kørte festivalens biler i alt 145.000 kilometer. Blot 12.000 af de kørte kilometer – svarende til otte procent – foregik med en elbil.

Med 60 nye ladestandere kan festivalen øge andelen af eldrevne køretøjer markant, så alle de frivillige i langt højere grad har mulighed for at sætte sig bag rattet i en eldrevet bil.

Vi forventer, at elbilerne i år kører i alt 70.000 kilometer. Det svarer til 50 procent af de samlede kørte kilometer. I runde tal forventer vi at mindske diesel- og benzinforbruget med 5500 liter i forhold til 2022.

Batteridrevet Food Court

Food Court er det sted, hvor mindre og upcoming restauratører frister festivaldeltagerne med et bugnende og ofte eksperimenterende udvalg af lækre måltider.

Men når der fuld blus på gryderne i Food Court i myldretiden, kan selv elnettet ikke følge med energibehovet fra tusinder af sultne gæster. I 2022 brændte gasblussene i Food Court mere end 1200 kilo propangas af.

I år ruller Andel to store mobile batterier ind bag madhallen, som netop kan levere den nødvendige ekstra strømkapacitet. Vi oplader batterierne om natten, og næste dag står de klar til at trodse de travle dagtimer med spidsbelastning.

Det betyder, at vi også her sige farvel til gasblus og fossile brændsler. Den batteridrevne Food Court betyder 3,7 ton mindre CO2 udledt i forhold til 2022.

Mød Andel på Roskilde Festival

Igen i år kan du møde os på Roskilde Festival. 

Omdrejningspunkterne er fællesskab og god energi, når vi inviterer festivaldeltagerne til blandt andet vindmølle-meditation, yoga, debatter om grøn omstilling og energi-quiz i vores hyggelige Andel Agora.

Agoraen ligger mellem de fællesskabsorienterede bydele Common Ground og Clean Out Loud på Camping East.

Her kan alle klimanysgerrige gæster hænge ud i loungen under agoraens teltdug gennem hele ugen og få opladet mobilen, mens de programsatte aktiviteter finder sted mandag 26. juni og tirsdag 27. juni.

Du finder dagsprogrammerne nær agoraen under festivalen.

Når mennesker mødes

Andel og Roskilde Festival deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi. Udover at begge parter også er forankret i det sjællandske, deler vi en vigtig værdi, der handler om fællesskab.  

Der er brug for stærke fællesskaber, der går foran i kampen for at stoppe klimaforandringerne og ønsker at skabe en grønnere fremtid for alle. Roskilde Festival arbejder målrettet med klimavenlig udvikling – og er samtidig er et af de største og stærkeste fællesskaber i Danmark. Når mennesker mødes i fællesskaber, så opstår der ofte en helt særlig energi – en energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt. Det er også tilfældet for Roskilde Festivalen og Andels energipartnerskab. 

Se stemningsvideo fra sidste år

Afspil video

Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal hjælpe de danske forbrugere til at gennemskue, hvilke elprodukter der er grønne.

Du skal bare se efter de grønne blade på produkterne. Det er kun grøn strøm, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade.

Er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende
energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.
Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen
af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi,
du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Nysgerrig?

Vil du vide mere om vores energipartnerskab med Roskilde Festival er du velkommen til at skrive til os på kommunikation@andel.dk

Vi kæmper for en grønnere fremtid for alle

Vi sætter handling bag vores ambitioner. Som Danmarks ledende energikoncern står vi frem til 2035 klar til at investere over 90 milliarder i en grønnere fremtid for alle. 

Det gør vi gennem projekter, der kan fremme vedvarende energi og den grønne omstilling af vores samfund. Projekter inden for vind- og solenergi, ladeinfrastruktur, power-to-X og mange andre spændende udviklingsprojekter.

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Der er ingen elhandelsselskaber, der kan give dig 100 % grøn strøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al grøn strøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker. 

Hvad gør Andel Energi? 

Til gengæld dækker Andel Energi dit årlige elforbrug med grøn strøm fra danske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater, hvis du har valgt et bladmærket elprodukt. 

Når der produceres vindstrøm fra vindmøller eller energi fra solcelleanlæg, modtager elproducenten et grønt certifikat. Et certifikat kan kun bruges én gang. Det dokumenterer, at der bliver leveret sol- eller vindenergi til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen. 

Andel Energi køber så grønne certifikater, så de kan garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af  strøm fra vedvarende energikilder såsom danske havvindmøller og solcelleanlæg, hvis du har en elaftale med ét blad i mærkningsordningen for grøn strøm. 

Uanset, hvilket elprodukt du køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen i elnettet. Men hvis du vælger et bladmærket elprodukt, er du med til at sende et signal om, at du støtter udviklingen af grøn energi. 

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.