Energipartner for Roskilde Festival

Samarbejde

5-årigt energipartnerskab med Roskilde Festival

Kan man gøre Danmarks fjerdestørste by, der opstår hvert år på en bar mark syd for Roskilde, mere klimavenlig?

JA! Det kan vi. Og det gør vi.

Så fra i år kører blandt andet scenerne på grøn strøm  (Hvad betyder dette?) via vores datterselskab Andel Energi som en del af et 5-årigt partnerskab.

Som energipartner vil vi hjælpe Roskilde Festival med en udfasning af fossile brændsler og sammen med Roskilde Festival vil vi løbende udvikle nye tiltag og inspirere festivalgæsterne til grøn omstilling.

Roskilde Festival skal bruge cirka 1.200.000 kWh om året til både sommerens festivalbegivenhed samt til årlig drift af depoter og kontoret. 1.200.000 er også det antal kWh som Andel fra i år kommer til at levere til festivalen, årligt. Det gør vi gennem vores datterselskab Andel Energi, der dækker Roskilde Festivalens årlige energiforbrug med grøn strøm, og dermed er startskuddet lydt, til en katalysering af den grønne omstilling af festivalen de næste fem år. I år kan vi sikre sikre at du kan danse til tonerne af grøn strøm – men hvad bliver det næste?

Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal hjælpe de danske forbrugere til at gennemskue, hvilke elprodukter der er grønne.

Du skal bare se efter de grønne blade på produkterne. Det er kun grøn strøm, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade.

Er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende
energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.
Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen
af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi,
du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Andel på Roskilde Festival 2022

I det første år af energipartnerskabet har vi valgt at sætte fokus på energiforbrug – fysisk energiforbrug iblandt festivalsdeltagerne. Derfor har vi opsat 2 aktiviteter: en på selve festivalspladsen og en på campingpladsen.

På festivalspladsen har vi opsat en dansescene, hvor du har mulighed for at dyste mod dine venner på kinetiske fliser. Ved at danse genererer du energi og kan se hvor mange joule du og dine venner kan danse jer til på 30 sekunder. Vil det være nok til at kunne oplade en mobil eller hvor langt vil en elbil kunne køre på den energi? Hvis du genererer mest energi kan du være så heldig at vinde 2 billetter til Roskilde Festival 2023 – Der er to billetter på højkant om dagen.

På Campingpladsen har vi opstillet en Andel Lounge hvor du i skønne grønne omgivelser kan oplade dine batterier igen – både fysisk men også mobiltelefonen på fast chargers til både iPhone og Android. Så kig forbi og bliv ladt op til resten af festivalen.

Begge steder vil du også kunne få en snak om vores samarbejde med Roskilde Festival og hvorfor vi har indgået dette femårige partnerskab.

2028

Målet er 100% strøm fra vedvarende energikilder senest i 2028. Det sker ved at udfase diesel og flaskegas, der anvendes primært til opvarmning og madlavning. 

72.000

liter diesel kan Roskilde Festival spare allerede i 2022 ved at stoppe al brug af dieselgeneratorer.

130.000

festivaldeltagere hvert år. Det gør Roskilde Festival til Danmarks fjerdestørste by.

Fællesskab

Når mennesker mødes

Andel og Roskilde Festival deler en fælles vision og ambition om at bidrage til omstillingen fra sort til vedvarende energi. Udover at begge parter også er forankret i det sjællandske, deler vi en vigtig værdi, der handler om fællesskab.  

Der er brug for stærke fællesskaber, der går foran i kampen for at stoppe klimaforandringerne og ønsker at skabe en grøn fremtid til alle. Roskilde Festival arbejder målrettet med klimavenlig udvikling – og er samtidig er et af de største og stærkeste fællesskaber i Danmark. Når mennesker mødes i fællesskaber, så opstår der ofte en helt særlig energi – en energi til at tænke anderledes, drømme større og skabe nyt. Det er også tilfældet for Roskilde Festivalen og Andels energipartnerskab. 

Vores holdning

Grøn fremtid til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi og med lige muligheder for alle. Derfor sætter vi ladestandere op i hele landet gennem vores datterselskab Clever og kæmper for, at der skal være mere grøn energi til alle.

Allerede nu leverer vores havvindmøller strøm svarende 200.000 husstandes årlige forbrug – og det vil vi gerne kunne levere endnu mere af. Og når vinden ikke blæser, arbejder vi faktisk også på at have grøn energi på lager, så Danmark kan køre på vedvarende energi altid – hele tiden.

Det er det, vi mener, når vi siger grøn fremtid til alle.

Energi er livsnerven i vores samfund, og derfor har vi altid haft fokus på produktion og distribution af energi. Det betyder også, at vi udbygger elnettet, så det kan håndtere meget mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens øgede elforbrug.

”Det er Andels ambition, at vi i de kommende år vil indtage en central rolle i forhold til den grønne omstilling og være med til at skabe bedre betingelser for de kommende generationer.”
Jesper Hjulmand, CEO, Andel

Roskilde Festival

Se, hvordan Roskilde Festival bygges op hvert år

Nysgerrig?

Vil du vide mere om vores energipartnerskab med Roskilde Festival er du velkommen til at skrive til os på kommunikation@andel.dk

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Der er ingen elhandelsselskaber, der kan give dig 100 % grøn strøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al grøn strøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker. 

Hvad gør Andel Energi? 

Til gengæld dækker Andel Energi dit årlige elforbrug med grøn strøm fra danske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater, hvis du har valgt et bladmærket elprodukt. 

Når der produceres vindstrøm fra vindmøller eller energi fra solcelleanlæg, modtager elproducenten et grønt certifikat. Et certifikat kan kun bruges én gang. Det dokumenterer, at der bliver leveret sol- eller vindenergi til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen. 

Andel Energi køber så grønne certifikater, så de kan garantere, at dit årlige elforbrug er dækket af  strøm fra vedvarende energikilder såsom danske havvindmøller og solcelleanlæg, hvis du har en elaftale med ét blad i mærkningsordningen for grøn strøm. 

Uanset, hvilket elprodukt du køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen i elnettet. Men hvis du vælger et bladmærket elprodukt, er du med til at sende et signal om, at du støtter udviklingen af grøn energi. 

Følg andel: