Søg
Close this search box.

Vital infrastruktur og digital lighed

Gennem pålidelig elforsyning sikrer vi et velfungerende samfund samt integrering af den grønne omstilling i forsyningsnettet. Vi kæmper for digital lighed og spiller en væsentlig rolle i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur for at sikre lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft.

Forsyningssikkerhed

En driftssikker og stabil elforsyning er en forudsætning for et velfungerende samfund. I vores del af verden ses energiforsyning som en menneskeret og vi er alle dybt afhængige af at der strøm i stikkontakten. Derfor er forsyningssikkerheden et centralt fokusområde for Andel, og sammen tager vi ansvaret for denne kritiske del af infrastrukturen meget alvorligt.

Andels to elnetselskaber Cerius og Radius Elnet driver, vedligeholder og udvikler elnettene i Østdanmark. Her benyttes entreprenørvirksomheden Nexel til de daglige ydelser som overvågning, drift, udbygning og vedligeholdelse.

I 2023 havde Cerius og Radius Elnet en oppetid i elnettet på hhv. 99,994% og 99,993%.

Vil du vide mere?

cerius.dk  

radiuselnet.dk

nexel.dk

Gennem de seneste 20 år har Cerius og Radius Elnet investeret flere mia. kr. i kabellægningen af elnettet mhp. at styrke leveringssikkerheden. Efter at kablerne er blevet lagt i jorden, er kunderne ikke længere udsat for strømafbrud i forbindelse med langvarige storme affødt af klimaforandringer.

For at kunne opretholde samme forsyningssikkerhed i fremtiden, hvor øget elektrificering vil presse elnettet endnu hårdere, vil Andel-koncernen i de kommende år investerer flere mia. kr. på at udbygge elnettet.

Af de 45 mia. kr. vi har øremærket til eksisterende forretningsområder skal dele heraf investeres i elnettet.

Fiberinfrastruktur

Region Sjælland har historisk været et af de områder, hvor færrest har haft adgang til højhastighedsinternet, og her har vi i Andel gennem medejerskab af Fibia P/S påtaget os et medansvar for at ændre på dette. I Andel ser vi det som en naturlig del af vores samfundsopgave at være med til at kæmpe for digital lighed.

1 Gbit/s fibernet til alle andelshavere

Det ligger Andel stærkt på sinde at sikre alle andelshavere lige gode muligheder for at deltage i det digitale samfund, hvor en fremtidssikker og hurtig internetforbindelse er en forudsætning for lokal, regional og national udvikling og konkurrenceevne.

Fibia har investeret over 3 mia. kr. i fibernettet, og ved udgangen af 2023 kunne man tilbyde fibernet til mere end 99% af alle Andels 400.000 andelshavere. Vi anser hermed det strategiske mål og ejerløfte indfriet om, at alle Andels andelshavere skulle tilbydes adgang til 1 Gbit/s internet inden udgangen af 2023.

Læs mere om Fibia

Bæredygtighedsrapporten for 2023

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.