Vital infrastruktur og digital lighed

Gennem pålidelig elforsyning sikrer vi et velfungerende samfund samt integrering af den grønne omstilling i forsyningsnettet. Vi kæmper for digital lighed og spiller en væsentlig rolle i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur for at sikre lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft.

Forsyningssikkerhed

En driftssikker og stabil elforsyning er en forudsætning for et velfungerende samfund. I vores del af verden ses energiforsyning som en menneskeret og vi er alle dybt afhængige af at der strøm i stikkontakten. Derfor er forsyningssikkerheden et centralt fokusområde for Andel, og sammen tager vi ansvaret for denne kritiske del af infrastrukturen meget alvorligt.

Oppetid i elnettet på 99,99%

I samarbejde mellem Andels to elnetselskaber, Cerius A/S og Radius Elnet A/S, og Andels servicevirksomhed, Nexel, driver vedligeholder og udvikler Andel-koncernen elnettene i Østdanmark. I 2022 havde Cerius A/S såvel som Radius Elnet A/S en oppetid i elnettet på 99,99%. For at kunne opretholde samme forsyningssikkerhed i fremtiden, hvor øget elektrificering vil presse elnettet endnu hårdere, vil Andel-koncernen i de kommende år investerer flere mia. kr. på at udbygge elnettet.

Vil du vide mere?

cerius.dk  

radiuselnet.dk

nexel.dk

Fiberinfrastruktur

Region Sjælland har historisk været et af de områder, hvor færrest har haft adgang til højhastighedsinternet, og her har vi i Andel gennem medejerskab af Fibia P/S påtaget os et medansvar for at ændre på dette. I Andel ser vi det som en naturlig del af vores samfundsopgave at være med til at kæmpe for digital lighed.

1 Gbit/s fibernet til alle andelshavere

Det ligger Andel stærkt på sinde at sikre alle andelshavere lige gode muligheder for at deltage i det digitale samfund, hvor en fremtidssikker og hurtig internetforbindelse er en forudsætning for lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft. Derfor har Andel sammen med Fibia sat et mål om, at alle andelshavere skal tilbydes adgang til 1 Gbit/s internet inden udgangen af 2023.

Læs mere om Fibia

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Følg andel: