Vedvarende energiproduktion

Andel ønsker at spille en central rolle i den grønne omstilling og bidrager ved at investere i energiproduktion fra vedvarende energikilder samt udvikling og markedsmodning af energilagerløsninger.

Læs mere om hvordan nedenfor.

Vedvarende energiproduktion

Fremstilling af energi er en af Andels kerneydelser, hvor vi fokuserer på energiproduktion fra vedvarende energikilder. Foruden eksisterende produktion, har vi frem mod 2035 øremærket 90 mia. kr., hvoraf halvdelen skal gå til investeringer i nye vedvarende energiprojekter og energiøer.

Vindenergi

Andel-koncernen ejer 80% af havvindmølleparken Rødsand 2, der er placeret ni kilometer ud fra kysten ved Rødby. Parken består af i alt 90 vindmøller og producerer samlet vedvarende energi svarende til op mod 200.000 husstandes årlige forbrug, hvilket er med til at nedbringe udledningen af CO2e. Havvindmølleparken havde i 2022 en oppetid på 98,8%.

Læs mere om Rødsand 2 havvindmøllepark

Solenergi

Ved udgangen af 2022 købte Andel Tryggevælde Solpark. Solcelleparken har en energikapacitet på 55 MW og producerer ca. 60 GWh årligt, hvoraf Clever har indgået en købsaftale om at aftage 70% heraf. Parkens samlede produktion svarer til 15.000 husstandes årlige forbrug.

Læs pressemeddelelse om Andels køb af Tryggevælde Solpark

Power-to-X

Andel-koncernen har sammen med Nature Energy opført et Power-to-X-anlæg. Baseret på strøm fra vindmøller skal anlægget producere brint, der sidenhen skal bruges i produktionen af biogas. Derved bidrager Andel til omstillingen væk fra fossil naturgas.

Læs pressemeddelelse om Andels investering i Power-to-X-projektet

Energilagring

Udover at investere i vedvarende energiproduktion, er Andel også engageret i et udviklingsprojekt, der i fremtiden skal sikre, at vi også har strøm fra vedvarende energikilder i stikkontakten, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser.

Lagring af store mængder energi har længe været en udfordring, hvilket er et problem i et land som Danmark, da vi i høj grad er afhængig af fluktuerende energikilder som f.eks. sol og vind, og samtidig gerne vil gøre os uafhængige af fossile brændsler. Udfordringen består i at sikre stabilitet i elforsyningen samt opretholde den nuværende forsyningssikkerhed. For at imødekomme den problemstilling, har Andel sammen med Stiesdal Storage Technologies investeret i et projekt, der kan lagre energi i sten.

Potentialet for energilagring i sten er dokumenteret gennem to innovationsprojekter, der har bekræftet at det er muligt at lagre energien i sten, når der produceres mere energi end vi forbruger, og at det samtidigt er muligt at overføre energien til elnettet, når behovet for energi er større end produktionen. Projekterne har ligeledes bekræftet, at sten kan holde til gentagne opvarmninger, hvilket er en afgørende faktor for om stegnlageret fungerer over længere tid.

Du kan læse mere om energilagring her

Bæredygtighedsrapporten for 2022

Denne Bæredygtighedsrapport beskriver vores tilgang til bæredygtighed og samfundsansvar og handler om vores væsentligste aktiviteter inden for sociale, klima- og miljømæssige såvel som etiske spørgsmål for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.  

Følg andel: