2030-legatet

Fra 1. januar 2023 kan unge på 16-25 år i Region Sjælland, som er i gang med bestemte erhvervsuddannelser på udvalgte erhvervsskoler, få et legat fra Andel.

Du kan få 2.030 kr. om måneden i op til 12 måneder

Hvis du er 16-25 år, er udeboende i Region Sjælland, og går på en af de tekniske uddannelser, der er oplistede neden for, så kan du få Andels legat. Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder (6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet).

Du kan søge legatet direkte her på siden. Du skal blot udfylde formularen, så vender vi tilbage til dig. Hvis du opfylder betingelserne for at få legatet, så får du et brev, når din ansøgning er blevet godkendt. Du vil derefter begynde at modtage legatet. Læs gerne spørgsmål og svar herunder, inden du udfylder formularen.

Du er også velkommen til at kontakte en af erhvervsskolerne. De kan svare på dine spørgsmål.

Formålet med legatet er at højne uddannelsesniveau og styrke forudsætninger for vækst og beskæftigelse for dem i region Sjælland, som vi mener kan gøre en forskel i den grønne omstilling.

Afspil video

Spørgsmål & svar

Du skal gå på en af disse erhvervsskoler:

Se de andre krav, som du skal opfylde lige nedenfor. Du kan også læse mere om, hvornår og hvor længe legatet bliver udbetalt.

Du skal være optaget på grundforløb 2 eller hovedforløbet på en af disse uddannelser for at blive godkendt til at modtage legatet:

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektriker
 • Industritekniker
 • Procesoperatør
 • Smed
 • Vvs-energiuddannelsen.

Du skal desuden opfylde disse krav: Du skal

 • være 16-25 år,
 • bo i Region Sjælland, og
 • være udeboende (dvs., at du ikke må bo sammen med en forælder)
 • være startet på GF 2 den 1. januar 2023 eller senere. 

Andels legat kan udbetales fra januar 2023 til og med december 2025. Hver ansøger kan få legatet udbetalt i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder på hovedforløbet.

Hvis du ønsker at få udbetalt legatet for begge forløb, så må der maks. gå 1 år, fra du har afsluttet grundforløb 2, til du starter på dit hovedforløb. Læs mere om selve udbetalingen nedenfor. Det er en betingelse for at få udbetalt legatet under hovedforløbet, at du har en læreplads.

Hvis du opfylder kravene, vil din ansøgning om legatet blive godkendt. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. 10 dage, og du vil modtage et brev med svar på din ansøgning.

Legatet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder at

 • du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere.
 • du ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Efter 1. januar 2023:

Bliver din ansøgning godkendt, får du udbetalt legatet fra det tidspunkt, hvor du begynder på det legatberettigende forløb. Det betyder, at du første gang vil få udbetalt legatet i den måned, hvor forløbet starter. Hvis du allerede er begyndt på grundforløb 2 eller læreplads på hovedforløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Legatet er 2.030 kr. om måneden før skat og bliver udbetalt til din NemKonto. Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet. Du skal selv huske at opgive legatet som B-indkomst hos SKAT.

Udbetalingen af legatet vil blive sat i bero, hvis du ikke er studieaktiv. Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. Fx skal du deltage i undervisning og prøver samt aflevere opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Hvis legatet sættes i bero, vil udbetalingerne først blive genoptaget, når du igen er studieaktiv.

Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, når din ansøgning bliver godkendt, og du har kortere tid end 6 måneder tilbage af forløbet, så vil du kun få udbetalt legatet i den tid, der er tilbage. Selvom du evt. ikke får udbetalt legatet i alle 6 måneder af grundforløb 2, så kan du ikke overføre ’restperioden’ til hovedforløbet. Under hovedforløbet kan du få udbetalt legatet i 6 måneder, og det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du har en læreplads.

Hvis du ikke har en læreplads, når du begynder på hovedforløbet, eller hvis du mister din læreplads, så vil udbetalingen af legatet blive sat i bero, indtil du får en læreplads.

Hvis du fylder 26 år, så er den måned, hvor du har fødselsdag, den sidste måned, hvor du vil få udbetalt legatet, uanset hvor langt du er i uddannelsen.

 • Hvis du ikke længere er udeboende, fordi du flytter hjem til en forælder, så mister du retten til at få udbetalt legatet.
 • Skifter du i løbet af din uddannelse til en af de andre erhvervsskoler på listen ovenfor, så fortsætter legatet.

Du får udbetalt legatet fra det tidspunkt, hvor du begynder på det legatberettigende forløb, dog tidligst fra 1. januar 2023. Det betyder, at du første gang vil få udbetalt legatet i den måned, hvor forløbet starter.
Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Vær opmærksom på, at legatet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere. Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet.

Det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du på udbetalingstidspunktet fortsat opfylder kravene for at få legatet.

Hvis du ikke har modtaget en udbetaling af legatet, selvom du mener, at legatet burde være blevet udbetalt til dig, så kontakt gerne den erhvervsskole, du går på, eller skriv til legat@andel.dk.

Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder på hovedforløbet.

Det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du på udbetalingstidspunktet fortsat opfylder kravene for at få legatet. Det betyder, at udbetaling af legatet stopper, hvis du fx

 • har fået udbetalt legatet i den maksimale periode af dit forløb,
 • færdiggør eller afbryder det legatberettigende forløb,
 • starter på dit hovedforløb, men ikke har en læreplads,
 • er i gang med dit hovedforløb, men mister din læreplads,
 • skifter til en anden erhvervsuddannelse, som ikke berettiger til at modtage legatet,
 • ikke længere er udeboende, fordi du flytter hjem til en forælder,
 • ikke længere bor i Region Sjælland,
 • fylder 26 år.

Udbetalingen af legatet vil blive sat i bero, hvis du ikke er studieaktiv. Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. Fx skal du deltage i undervisning og prøver samt aflevere opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Hvis legatet sættes i bero, vil udbetalingerne først blive genoptaget, når du igen er studieaktiv.

Hvis du opfylder kravene, vil din ansøgning om legatet blive godkendt. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. 10 arbejdsdage, og du vil modtage et brev med svar på din ansøgning.

Vær opmærksom på, at legatet træder i kraft 1. januar 2023. Du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere. Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Efter 1. januar 2023:
Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Hvis du har kortere tid end 6 måneder tilbage af forløbet, så vil du kun få udbetalt legatet i den tid, der er tilbage. Selvom du evt. ikke får udbetalt legatet i alle 6 måneder af grundforløb 2, så kan du ikke overføre ’restperioden’ til hovedforløbet. Under hovedforløbet kan du få udbetalt legatet i de første 6 måneder af din læreplads.

Er du i Ny-mesterlære eller følger praktikvejen, kan du få legatet i 12 sammenhængende måneder, fra oplæringen starter.

Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Du kan kontakte din erhvervsskole, hvis du har fået nye kontaktoplysninger, og er også meget velkommen til at skrive til Andel på legat@andel.dk.

Søg legatet

Navn*
E-mail*
Adresse*
Fødselsdato
Dato for studiestart
Tro- og loveerklæring – Andels uddannelseslegat

Du erklærer hermed på tro og love over for Andels Uddannelseslegat, at du er udeboende/flyttet hjemmefra (dvs., at du ikke har folkeregisteradresse samme sted som én eller begge dine forældre) og har folkeregisteradresse i Region Sjælland. Du er forpligtet til straks at orientere Andel ved at skrive til legat@andel.dk, såfremt du ikke længere er udeboende/flyttet hjemmefra og/eller har folkeregisteradresse i Region Sjælland. Ved brud på ovenstående kan Andel uden nogen form for kompensation og/eller erstatning annullere dit legat og eventuelt kræve legatudbetalinger tilbagebetalt.

Reset signature Signature locked. Reset to sign again
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.