Søg
Close this search box.

2030-legatet til dig

Nu kan du som ung på 16-25 år få et legat, hvis du bor i Region Sjælland og er i gang med bestemte erhvervsuddannelser på udvalgte erhvervsskoler.

Du kan få 2.030 kr. om måneden i op til 12 måneder

Hvis du er 16-25 år, er udeboende i Region Sjælland og går på en af de tekniske uddannelser, der er listet herunder, så kan du få Andels legat. Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder (6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet).

Du kan søge legatet direkte her på siden. Du skal blot udfylde formularen, så vender vi tilbage til dig. Hvis du opfylder betingelserne for at få legatet, så får du et brev, når din ansøgning er blevet godkendt. Du vil derefter begynde at modtage legatet. Hvis du ikke opfylder betingelserne, får du også et brev fra os om det. Læs gerne spørgsmål og svar herunder, inden du udfylder formularen.

Du er også velkommen til at kontakte en af erhvervsskolerne. De kan svare på dine spørgsmål.

Formålet med legatet er at højne uddannelsesniveau og styrke forudsætninger for vækst og beskæftigelse i Region Sjælland for dem, som vi mener kan gøre en forskel i den grønne omstilling.

Afspil video

Spørgsmål & svar

Du skal gå på en af disse erhvervsskoler:

Se de andre krav, som du skal opfylde lige nedenfor. Du kan også læse mere om, hvornår og hvor længe legatet bliver udbetalt.

Du skal være optaget på grundforløb 2 eller hovedforløbet på en af disse uddannelser for at blive godkendt til at modtage legatet:

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Elektriker
 • Industritekniker
 • Procesoperatør
 • Forsyningsoperatør
 • Smed
 • VVS-energiuddannelsen.

Du skal desuden opfylde disse krav: Du skal

 • være 16-25 år,
 • bo i region Sjælland, og
 • være udeboende (du må ikke bo sammen med en forælder) eller bo på skolehjem (du må gerne have folkeregisteradresse hos en forælder)
 • være startet på GF 2 den 1. januar 2023 eller senere. 

Andels legat kan udbetales fra januar 2023 til og med december 2025. Hver ansøger kan få legatet udbetalt i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder på hovedforløbet.

Hvis du ønsker at få udbetalt legatet for begge forløb, så må der maks. gå 1 år, fra du har afsluttet grundforløb 2, til du starter på dit hovedforløb. Læs mere om selve udbetalingen nedenfor. Det er en betingelse for at få udbetalt legatet under hovedforløbet, at du har en læreplads.

Hvis du opfylder kravene, vil din ansøgning om legatet blive godkendt. Den forventede behandlingstid er ca. 10 dage, og du vil modtage et brev med svar på din ansøgning. I ferieperioder, og når der er optag på erhvervsskolerne, hvor vi får mange ansøgninger, kan vi have længere behandlingstid. Det er dit ansøgningstidspunkt, som har betydning for, hvornår du får legatet fra, hvis du er berettiget til det.  

Legatet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder at

 • du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere.
 • du ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Efter 1. januar 2023:

Bliver din ansøgning godkendt, får du udbetalt legatet fra det tidspunkt, hvor du begynder på det legatberettigende forløb. Det betyder, at du første gang vil få udbetalt legatet i den måned, hvor forløbet starter. Hvis du allerede er begyndt på grundforløb 2 eller læreplads på hovedforløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Legatet er 2.030 kr. om måneden før skat og bliver udbetalt til din NemKonto. Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet. Du skal selv huske at opgive legatet som B-indkomst hos SKAT.

Udbetalingen af legatet vil blive sat i bero, hvis du ikke er studieaktiv. Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. Fx skal du deltage i undervisning og prøver samt aflevere opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Hvis legatet sættes i bero, vil udbetalingerne først blive genoptaget, når du igen er studieaktiv.

Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, når din ansøgning bliver godkendt, og du har kortere tid end 6 måneder tilbage af forløbet, så vil du kun få udbetalt legatet i den tid, der er tilbage. Selvom du evt. ikke får udbetalt legatet i alle 6 måneder af grundforløb 2, så kan du ikke overføre ’restperioden’ til hovedforløbet. Under hovedforløbet kan du få udbetalt legatet i 6 måneder, og det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du har en læreplads.

Hvis du ikke har en læreplads, når du begynder på hovedforløbet, eller hvis du mister din læreplads, så vil udbetalingen af legatet blive sat i bero, indtil du får en læreplads.

Hvis du fylder 26 år, så er den måned, hvor du har fødselsdag, den sidste måned, hvor du vil få udbetalt legatet, uanset hvor langt du er i uddannelsen.


Ja, du skal betale skat af 2030-legatet fra Andel. Legatet på 2.030 kr. beskattes som b-indkomst. Du skal selv tjekke, at beløbet fremgår korrekt af din selvangivelse. 

 • Hvis du ikke længere er udeboende, fordi du flytter hjem til en forælder, så mister du retten til at få udbetalt legatet. Du kan godt søge legatet, hvis du bor på skolehjem.
 • Skifter du i løbet af din uddannelse til en af de andre erhvervsskoler på listen ovenfor, så fortsætter legatet.

Du får udbetalt legatet fra det tidspunkt, hvor du begynder på det legatberettigende forløb, dog tidligst fra 1. januar 2023. Det betyder, at du første gang vil få udbetalt legatet i den måned, hvor forløbet starter. Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Vær opmærksom på, at legatet træder i kraft 1. januar 2023. Det betyder, at du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere. Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet.

Det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du på udbetalingstidspunktet fortsat opfylder kravene for at få legatet.

Hvis du ikke har modtaget en udbetaling af legatet, selvom du mener, at legatet burde være blevet udbetalt til dig, så kontakt gerne den erhvervsskole, du går på, eller skriv til legat@andel.dk.

Hvis du har ansøgt i en ferieperiode eller under de store optag på erhvervsskolerne, hvor vi får mange ansøgninger, så kan vi have længere behandlingstid. Det er dit ansøgningstidspunkt, som har betydning for, hvornår du får legatet fra, hvis du er berettiget til det. 

Legatet udbetales i op til 12 måneder – 6 måneder på grundforløb 2 og 6 måneder på hovedforløbet.

Det er en betingelse for at få udbetalt legatet, at du på udbetalingstidspunktet fortsat opfylder kravene for at få legatet. Det betyder, at udbetaling af legatet stopper, hvis du fx

 • har fået udbetalt legatet i den maksimale periode af dit forløb,
 • færdiggør eller afbryder det legatberettigende forløb,
 • starter på dit hovedforløb, men ikke har en læreplads,
 • er i gang med dit hovedforløb, men mister din læreplads,
 • skifter til en anden erhvervsuddannelse, som ikke berettiger til at modtage legatet,
 • ikke længere er udeboende, fordi du flytter hjem til en forælder,
 • ikke længere bor i Region Sjælland,
 • fylder 26 år.

Udbetalingen af legatet vil blive sat i bero, hvis du ikke er studieaktiv. Studieaktiv betyder, at du deltager i de aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse. Fx skal du deltage i undervisning og prøver samt aflevere opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Hvis legatet sættes i bero, vil udbetalingerne først blive genoptaget, når du igen er studieaktiv.

Hvis du opfylder kravene, vil din ansøgning om legatet blive godkendt. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. 10 arbejdsdage, og du vil modtage et brev med svar på din ansøgning. I ferieperioder kan der gå lidt længere tid. 

Vær opmærksom på, at legatet træder i kraft 1. januar 2023. Du kan søge legatet både før og efter 1. januar 2023, hvis du er optaget på grundforløb 2 med start i januar 2023 eller senere. Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Efter 1. januar 2023:
Hvis du allerede er begyndt på dit forløb, så vil du første gang få udbetalt legatet i måneden efter, at din ansøgning er blevet godkendt.

Hvis du har kortere tid end 6 måneder tilbage af forløbet, så vil du kun få udbetalt legatet i den tid, der er tilbage. Selvom du evt. ikke får udbetalt legatet i alle 6 måneder af grundforløb 2, så kan du ikke overføre ’restperioden’ til hovedforløbet. Under hovedforløbet kan du få udbetalt legatet i de første 6 måneder af din læreplads.

Er du i Ny-mesterlære eller følger praktikvejen, kan du få legatet i 12 sammenhængende måneder, fra oplæringen starter.

Du kan ikke kan søge legatet, hvis du er startet på grundforløb 2 eller hovedforløb inden 1. januar 2023.

Du kan kontakte din erhvervsskole, hvis du har fået nye kontaktoplysninger, og er også meget velkommen til at skrive til Andel på legat@andel.dk.

Søg legatet

Navn*
E-mail*
Adresse*
Fødselsdato
Dato for studiestart
Tro- og loveerklæring – Andels uddannelseslegat

Du erklærer hermed på tro og love over for Andels Uddannelseslegat, at du er udeboende/flyttet hjemmefra (dvs., at du ikke har folkeregisteradresse samme sted som én eller begge dine forældre) og har folkeregisteradresse i region Sjælland. Du er forpligtet til straks at orientere Andel ved at skrive til legat@andel.dk, såfremt du ikke længere er udeboende/flyttet hjemmefra og/eller har folkeregisteradresse i region Sjælland. Ved brud på ovenstående kan Andel uden nogen form for kompensation og/eller erstatning annullere dit legat og eventuelt kræve legatudbetalinger tilbagebetalt.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Privatlivspolitik for ansøgere til 2030-legatet

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Andel A.m.b.a. (“Andel”, ”vi” eller ”os”) behandler dine persondata i forbindelse med din ansøgning til 2030-legatet.

Når vi modtager persondata om dig, er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine persondata på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som forklarer dig om vores håndtering af dine persondata.

Andel behandler dine persondata fortroligt, og træffer alle relevante forholdsregler for at sikre, at de beskyttes i overensstemmelse med databeskyttelses­reglerne.

1. Dataansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

Andel A.m.b.a.

CVR-nr. 68 51 52 11

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

Vores kontaktoplysninger er:

Kontaktperson: Alexander Porsman, advokat, databeskyttelsesansvarlig

E-mail: APN@andel.dk  

Telefon: +45 59 21 46 20

2. Hvornår bliver dine informationer indsamlet?

Andel indsamler dine persondata i forbindelse med din ansøgning – via Andel.dk/legat – til 2030-legatet.

3. Beskrivelse af behandlingen
3.1 Ansøgning om 2030-legatet på Andel.dk/legat
3.2 Tildeling og administration af 2030-legatet
4. Behandling til andre formål

Personoplysningerne anvendes desuden i forbindelse med afrapportering, evaluering af indholdet og effekten af 2030-legatets indvirkning, effekt på optaget på de uddannelser, som er omfattet af 2030-legatet, samt om der er bedre fastholdelse af de elever, som får legatet (procentuelt) end de elever, der ikke modtager legatet. I disse tilfælde sker behandlingen af personoplysninger i anonymiseret form.

5. Behandling hos databehandlere

Andel overlader i visse tilfælde persondata til databehandlere, f.eks. ved brug af leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester, hosting, finansielle ydelser m.v.

Når vi overlader dine persondata til Andels databehandlere, er der indgået databehandleraftaler, der bliver indhentet årlige audits, og dine persondata bliver behandlet efter instruks fra Andel. Dine persondata bliver kun behandlet af databehandlere til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Databehandleraftalen indeholder forpligtende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren skal efterleve for at sikre overholdelse af Andels høje sikkerhedsniveau og persondataretlige krav.

6. Samtykke

Hvis vi behandler dine persondata i henhold til dit samtykke, behandler vi kun dine persondata til de(t) formål, der er angivet i samtykket. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du tilbagekalder et samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling, Andel har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, beder vi dig om et nyt samtykke, før vi påbegynder behandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

7. Sikkerhed

For at sikre dine persondata bedst muligt og undgå uautoriseret adgang, ændring, tab, forvanskning eller anden form for misbrug, anvender Andel en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskrevet i interne politikker og retningslinjer. Disse politikker omfatter bl.a. anvendelse af adgangskontrol, backup, kryptering, logning, antivirus, firewall, uddannelse m.v.

Andels medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de persondata, der bliver behandlet i Andel.

8. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Når Andel behandler dine persondata via en databehandler, kan dine persondata blive behandlet i lande uden for EU/EØS. Overførelsesgrundlaget er GDPR art. 46 om fornødne garantier herunder, EU Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en mail på APN@andel.dk eller ringe til os på +45 59 21 46 20.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

10. Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandling af persondata om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf. 33193200

Mail: dt@datatilsynet.dk

11. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked pr. e-mail, såfremt det er nødvendigt.

Sidst opdateret: 4. november 2022