Søg
Close this search box.

Andel som arbejdsplads

Vil du kombinere fællesskab, fremsyn og fremdrift? Så er Andel en arbejdsplads for dig. Vi arbejder hver dag på at skabe en grønnere fremtid for alle, om det er vores andelshavere, kunder, kollegaer eller samfundet generelt.

Er du klar til at kombinere formål, faglighed og fællesskab?

Så er Andel en arbejdsplads for dig. I Andel arbejder vi på at skabe værdi i hverdagen for vores andelshavere, kunder, kolleger og for samfundet generelt. Det gør vi ved at bringe os selv og vores faglighed i spil.
Vi har sat os ambitiøse mål indenfor den grønne omstilling og tager ansvar for det samfund, vi er en del af. Som medarbejder i Andel er du med til at realisere og bringe os tættere på det mål hver dag.

Vi er en relativ ung organisation, som du kan være med til at præge. Samtidig står vi som andelsselskab på et solidt fundament. Det giver os ballast til at tænke langsigtet og gå nye grønne veje i en branche, der er i rivende udvikling.

Det er den historie, du bliver en del af hos os.

Alt det, der giver energi i hverdagen

Trivsel og tryghed er vigtig for at kunne fungere godt i hverdagen. Det har vi sørget for med en lang række personaleforhold til gavn for dig og din balance i hverdagen.
Her kan du se hvilke personaleforhold vi tilbyder alle vores medarbejdere.

Ansøgningsforløbet i Andel

Vi har tilrettelagt en ansøgningsproces, som skal sikre, at vi lærer hinanden godt at kende, og at du ved, hvad du kan forvente, fra du har sendt din ansøgning og frem til en eventuel ansættelse.

Kulturen i Andel

Du vil møde en kultur som bygger på formål, samfundsmæssig forpligtelse og fællesskab.

Og tillidsfulde relationer er vores superkraft. Det betyder, at du møder en kultur med kolleger og ledere, der tror på dig og det, du bringer med ind i fællesskabet – som menneske og medarbejder.  
Vi ved nemlig, at tillid og plads til forskellighed sammen bidrager til en bedre og mere innovativ arbejdsplads.

Og så kan vi godt lide at være sammen og mærke fællesskabet. Vi holder altid et hit af en personalefest, et årligt DHL med hygge og mad i de hvide telte og dit team samles løbende på teamdage med din leder.

I hverdagen kan du frivilligt være med til forskellige fælles aktiviteter, som fx morgensang eller gå-hjem-møder med forskellige oplægsholdere.

Vores kultur i Andel er kendetegnet ved, at vi i udgangspunktet møder hinanden med en høj grad af tillid og det er noget, vi gerne vil styrke. De tillidsfulde relationer mellem os som kolleger er afgørende – både for vores trivsel og for, at vi sammen lykkes med vores formål om at gøre en forskel i den grønne omstilling.” fortæller Kirstine Bergenholtz, direktør for Kultur & Arbejdsglæde.

Onboarding

Andel investerer i dig som medarbejder fra første dag. For os er det vigtigt, at du får en god modtagelse og kan se dig selv i forløbet. Din nærmeste leder byder dig varmt velkommen i teamet og har planlagt et opstartsforløb for dig. Og med en buddy-aftale kommer du ikke til at gå alene til frokost.

I vores onboarding-forløb, inviteres du i starten til en dag med oplægsholdere med input og viden fra hele organisationen. Her får du mulighed for at dykke endnu dybere ned i vores kultur og møde en masse kolleger på tværs af koncernen.  

Udvikling og karriere

Andel ønsker at være din bedste forbindelse til et godt og givende arbejdsliv. Vi tror på, at løbende udvikling med spændende opgaver og læring i jobbet skaber trivsel og arbejdsglæde hos dig som medarbejder.

Du kommer ikke til at stå stille hos os, for vi udvikler os hele tiden. Som vores nye kollega er du med til at løse nogle af tidens største samfundsudfordringer. Og vi har brug for dig, når vi skal indfri vores ambition om at spille en central rolle for Danmarks grønne fremtid.

Sammen med din nærmeste leder afholder du løbende 1:1 samtaler og hvert år er der MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler). Her er fokus rettet på din faglige og personlige udvikling. Samtalen foregår afslappet og uforstyrret og giver mulighed for en tæt og dybdegående dialog mellem dig og din leder.  

Et større formål

Du kommer til at arbejde i et andelsselskab, hvor vi arbejder dedikeret med samfundsansvar og ESG. Vi har det ”lange lys på”, når vi investerer. Både når det handler om lokal vækst og bæredygtige projekter til gavn for samfundet. Eller når vi i større skala investerer i energiproduktion fra vedvarende energikilder og udvikler på energilagring.
På arbejdspladsen arbejder vi på minimering af vores aftryk ved blandt andet at mindske affald og madspild, konvertere vores bilflåde til elbiler og at udfase FSC-gasser i transformerstationerne.
Så drømmer du om din arbejdsdag, hvor du bidrager til et højere formål, er du kommet til det rette sted.

God energi – i god balance

I Andel mener vi, at det hele menneske er vigtigt. Det er vigtigt for os, at du som medarbejder oplever, at der er balance imellem arbejdstid og fritid. Derfor giver vi mulighed for, at du kan planlægge dit arbejde fleksibelt. Det hedder hos os tillidsbaseret arbejdstid og betyder, at du selv i videst mulige omfang kan tilrettelægge arbejdstiden, naturligvis efter aftale med din leder og under hensyntagen til afdelingens, kollegernes og kundernes behov.
Ordningen bygger på tillid og filosofien er, at vi i Andel ikke har fokus på tid, men på de udførte opgaver.

Ledelse i Andel

Fundamentet for al ledelse i Andel er tillidsfulde relationer. At vi er ligeværdige og har tillid til hinanden og hinandens forskelligheder.

Som leder har du stor indflydelse på omstændighederne for vores kolleger og på at høre, mærke og forstå vores medarbejdere. Derfor er din empati og dit nærvær en vigtig brik for den gode ledelse i Andel.

Som ny leder vil du komme med på vores interne ledelsesudviklingsprogram, der er bygget på vores menneskesyn:
Vi er ligeværdige og ser hinanden – som hele mennesker
Vi anerkender, at alle søger mening – i livet og på arbejde
Vi har tillid til, at alle gør deres bedste – i den situation de er i

Her vil du opleve at både dit personlige lederskab og den fælles holdånd i koncernen bliver forstærket, og du får mulighed for at tage dit lederskab til næste niveau. Til gavn for dig selv, dine medarbejdere, organisationen og omverdenen.