Arbejdspladsen

Arbejdspladsen

Er du klar til at kombinere formål, faglighed og fællesskab?

Så er Andel en arbejdsplads for dig. I Andel arbejder vi hver dag på at skabe værdi i hverdagen for vores andelshavere, kunder, kolleger og samfundet generelt. Det gør vi ved at sætte os selv og vores faglighed i spil i fællesskab.

I Andel tror vi på, at løbende udvikling og læring skaber arbejdsglæde. Med glade og tilfredse medarbejdere skaber vi bedre resultater og en endnu bedre arbejdsplads. Det er til gavn for dig som medarbejder, Andel og alle dem, der regner med os.

For os er medarbejdernes trivsel af afgørende betydning. Derfor har vi en lang række tilbud og initiativer, som er med til at gøre Andel til en attraktiv arbejdsplads.

Nærværende lederskab

Du afholder medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med din nærmeste leder med fokus på din faglige og personlige udvikling. Dialog omkring efteruddannelse vil være en del af samtalen. Samtalen foregår afslappet og uforstyrret og giver mulighed for en tæt og dybdegående dialog mellem dig og din leder.

Læring i jobbet

Den væsentligste kompetenceudvikling finder sted i jobbet, når du som medarbejder bliver stillet over for og løser udfordrende opgaver. Vil du være blandt de bedste inden for dit område, kræver det initiativ og lyst til at tage fat dér, hvor tingene sker. Det er der god mulighed for med de mange spændende projekter, vi løser på tværs af organisationen og for vores kunder.

Dine muligheder

Din bedste forbindelse til udvikling

Andel ønsker at være din bedste forbindelse. Det kræver, at vi stiller det rigtige hold af medarbejdere og ledere. Medarbejderudvikling er derfor særligt i højsædet.

Vi sætter en ære i at kunne tilbyde en bred vifte af attraktive kurser og udviklingsforløb, så du som medarbejder kan styrke din profil i takt med forretningens udvikling. Vi tror på, at løbende udvikling og læring skaber arbejdsglæde. Har vi glade og tilfredse medarbejdere, skaber vi bedre resultater og en endnu bedre arbejdsplads.

Medarbejder

Onboarding

Andel investerer i dig som medarbejder fra første dag. Vi er i gang med at udvikle et nyt onboardingforløb i vores nye fælles virksomhed. Målet er at benytte blended learning ved tilføre onboardingen af nogle digitale moduler i form af webinarer udover moduler med fysisk tilstedeværelse. I afdelingen vil du selvfølgelig også opleve en stor del sidemandsoplæring.

For os er det vigtigt, at du får en god modtagelse og kan se dig selv i forløbet. Derfor vil opstarten altid være i tæt dialog med en eller to mentorer/buddies samt din nærmeste leder.

Videreuddannelse

Vi har et stort internt kursusudbud inden for fag-, it- og generelle kurser. Tilbuddene har et individuelt fokus, hvor vi bakker op om både personlig og faglig uddannelse. Dine individuelle behov for uddannelse aftales på den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Work-life-balance

Det er vigtigt for os, at du som medarbejder oplever, at der er balance imellem arbejdstid og fritid. Derfor giver vi mulighed for, at du kan planlægge dit arbejde fleksibelt – naturligvis i samarbejde med nærmeste leder.

Jobtid

I Andel har vi jobtid. Det grundlæggende ved jobtid er, at du selv i videst mulige omfang kan tilrettelægge arbejdstiden efter personlige ønsker – naturligvis under hensyntagen til afdelingens, kollegernes og kundernes behov.

Ordningen bygger på tillid. Den enkelte medarbejder holder selv styr på sin arbejdstid. Filosofien er, at Andel ikke betaler for medarbejderens tid, men for at få udført et stykke arbejde.

Jobtid gør det muligt for nogle medarbejdere at arbejde hjemme, når det er foreneligt med afdelingens opgaver og arbejdssituation.

Ledelse

Andel har sit ståsted i de værdibaserede ledelsesprincipper, og samtidig er ledelsesforløbene tæt knyttet til vores forretningsmæssige fokus og udvikling. Vi tager udgangspunkt i de krav, roller, ansvar og opgaver, som vores ledere har i dag og i fremtiden.

I Andel anvender vi blandt andet stifinderkonceptet som en del af lederudviklingen. Konceptet indeholder en række kernekompetencer, der tilsammen skaber et holistisk menneskesyn. Lederudviklingen er relevant, udfordrende og skaber resultater gennem ændret adfærd og retter sig mod såvel nye som erfarne ledere.

Til dig som medarbejder

Alt det, der giver energi i hverdagen

Ud over pensionsordninger og forsikringer, der giver tryghed i hverdagen, har vi i Andel en lang række tilbud til dig som medarbejder. Det er alt fra personale-, sports- og kunstforeninger, massage- og motionstilbud og en sund kantineordning, der giver energi og overskud til hverdagens opgaver. Derudover kan vi godt lide at være sammen om sociale arrangementer og fester, hvor vi lærer hinanden at kende på tværs af virksomheden.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Kundetype*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.