Søg
Close this search box.

Alt det, der giver energi i hverdagen

Trivsel og tryghed er vigtig for at kunne fungere godt i hverdagen. Det har vi sørget for med en lang række personaleforhold til gavn for dig og din balance i hverdagen.
Her kan du se hvilke personaleforhold vi tilbyder alle vores medarbejdere.

Sund mad

Du vil automatisk være tilmeldt vores kantineordning. Vi har kantiner på alle vores lokationer. Her tilbyder vi hver dag sunde måltider i forbindelse med morgenmad og frokost. Kaffe, the og frugt er gratis på lokationerne.

Fællesskab

Vi kan generelt godt lide at være sammen og at lære hinanden at kende på tværs af koncernen. Det benytter vi os af ved forskellige lejligheder. Bl.a. holder vi hvert år en stor medarbejderfest. I hverdagen kan du deltage i forskellige sociale initiativer som fx morgensang og ”Gå-hjem-møder” med forskellige oplægsholdere.

Medarbejderaftaler

Alle fastansatte får tilbudt arbejdsgiverbetalt internetforbindelse derhjemme og fri telefoni.

Fleksibel arbejdsplads

Du kan selv i videst mulige omfang tilrettelægge arbejdstiden. Og efter aftale med nærmeste leder er det muligt at arbejde hjemmefra under hensyntagen til afdelings drift. Medarbejdere, der ønsker at benytte sig af dette, har mulighed for at få etableret en hjemmearbejdsplads, der lever op til arbejdsmiljølovens retningslinjer.

Ferie og fridage

Alle medarbejdere har ret til fem ugers ferie og får et ferietillæg på to procent af den ferieberettigede løn. Derudover er der fem feriefridage. Og så holder vi lukket Grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Lillejuleaften, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag (med mindre man er del af en vagtordning).

Barnets sygedage

Ved barn syg har du ret til to dage med sit syge barn.

Personaleforeninger

Vi støtter gerne op om medarbejderinitiativer og har derfor også en del aktive personaleforeninger: Sportsforening, Kunstforening og Personaleforening med masser af kulturelle og aktive arrangementer.

Fitness og træning

Der er motionscentre på lokationerne i Ballerup, Svinninge, Haslev og Virum. På det årlige DHL har du også mulighed for at møde alle dine kolleger fra andre lokationer og være fælles om en dag med god mad og hygge i de hvide telte.

Tillidsbaseret arbejdstid

Vi har tillidsbaseret arbejdstid. Det betyder, at vi har tillid til, at du løser dine opgaver efter aftale med dit team og din leder. Derfor giver vi mulighed for, at du kan planlægge dit arbejde fleksibelt. Det hedder hos os tillidsbaseret arbejdstid, og betyder at du selv i videst mulige omfang kan tilrettelægge arbejdstiden, naturligvis efter aftale med din leder og under hensyntagen til afdelingens, kollegernes og kundernes behov.

Pension og forsikring

Vi ved at det betyder noget at være tryg i hverdagen, så vi har sikret at din hverdag er i gode hænder. Du ansættes og får løn efter gældende overenskomster og /eller aftalte vilkår i Andel. Vi har lønregulering pr. 1. maj hvert år, medmindre andet aftales. Alle ansatte er desuden omfattet af en pensionsordning og en forsikringspakke. (Gruppelivsforsikring, helbredssikring, heltids ulykkesforsikring og en forsikring mod kritisk sygdom).

Ligestilling ved barsel

Alle medarbejdere har ret til op til 24 ugers betalt orlov efter fødsel og adoption, uanset om du er far, mor eller medforælder.