Se, hvor Andels overskud kommer fra - og hvordan det gavner os alle

Se videoen herunder

Andel giver 1 mia. tilbage til andelshaverne
850 mio. i udbytte

Andels repræsentantskab og bestyrelse har besluttet at udbetale udbytte til alle andelshavere på tilsammen 850 mio. kr. Andel har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan puljen på 850 mio. kr. føres tilbage til andelshaverne. Det er bl.a. skattetekniske spørgsmål, der skal afklares, og vi forventer, at modellen for udbetaling vil være på plads inden udgangen af året, og du vil få direkte besked.  

Ud over udbytte, giver Andel 150 mio. kr. til grøn udvikling og indsatser i vores andelshaverområde de kommende år. I alt gives 1 mia. kr. tilbage til andelshaverne. 

Andel investerer 90 milliarder i en grønnere fremtid

Frem mod 2035 har vi i Andel øremærket 90 mia. kr. til investeringer i en grønnere fremtid med øget produktion af vedvarende energi og indsatser, der skal gøre os uafhængige af fossile brændsler. 

Lokale fællesskaber

Andel støtter vækst og udvikling i regionen til gavn for vores andelshavere

Andel støtter velfærd og vækst i vores region og samfund ved at levere vital infrastruktur og vedvarende energi fra vores havvindmøller. Men også ved at investere i stærke fællesskaber. 

Vi vil gøre det nemt, behageligt og trygt at leve livet – både som borger, virksomhed og myndighed ved at investere i nye og bedre muligheder for de kommende generationer. Andel er energi i fællesskab.

Vi kæmper for en grønnere fremtid for alle

Andels årsrapport 2022

Dyk ned i Andels regnskab

2022 har på mange måder været et udfordrende år med historisk høje energipriser for danskerne – for vores andelshavere og vores kunder. Det er et stærkt ønske i Andels bestyrelse og repræsentantskab, at vi leverer et markant samfundsbidrag og skaber værdi for andelshavere, kunder og samfund. Det giver årsresultatet for 2022 os en stærk platform for. 

I årsrapporten vil du bl.a. kunne se, at Andel ikke har tjent penge på at sælge energi til danske kunder. Både vores energiselskab, Andel Energi og vores ladeoperatør, Clever har i 2022 haft underskud på salg af energi til kunderne.

Energi Danmark

Hvor kommer Andels overskud fra?

Andel tjente i 2022 især penge på, at vores energihandelsselskab, Energi Danmark, fik overskud på handler med energi udenfor Norden. Måske har du set medieomtale af en ugyldig bonusaftale for tre medarbejdere i Energi Danmark? Du kan læse mere om sagen i vores pressemeddelelser. 

Andelshaver i Andel

Ved du, hvorfor du er andelshaver?

Du er andelshaver, fordi din elmåler i din bolig eller sommerhus er tilkoblet
netselskabet Cerius’ elnet. Det gør dig til andelshaver i Andel sammen med cirka 400.000 andre andelshavere i Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Det er de orange områder på kortet. 

Vil du have indflydelse?

Vær med til at skabe en grønnere fremtid

Andels repræsentantskab består af 154 repræsentanter, der vælges hvert fjerde år ved en demokratisk afstemning blandt andelshaverne i 15 valgområder. Du er andelshaver, hvis du har sommerhus eller hus i Cerius’ forsyningsområde. 

Som andelshaver kan du stemme og stille op til valg i repræsentantskabet. Og i 2024 er der valg i Faxe, Køge, Ringsted og Vordingborg kommuner. 

Spørgsmål & svar

 • I 2022 havde Andel et overskud på 4 mia. kr. efter skat. Men det er ikke penge, Andel har tjent på at sælge energi til danske kunder.
 • Andels kommercielle selskaber, Andel Energi og Clever har begge underskud og har derfor ikke tjent penge på danske kunder. 
 • Andel tjente i det forgangne år især penge på, at vores energihandelsselskab, Energi Danmark, fik overskud på handler med energi udenfor Norden.
 • De høje priser afspejler ikke, at Andel har tjent penge på salg af energi til danske kunder. Faktisk har både energiselskabet, Andel Energi, og ladeoperatøren, Clever, underskud på salg af energi til kunderne.
 • Når Andel har overskud, skyldes det primært aktiviteter i vores energihandelsselskab, Energi Danmark. Energi Danmark fik overskud på handel med energi udenfor Danmark og Norden. Selskabet køber kapacitet i energisystemet, så el og gas kan flyttes på tværs af landegrænser til de områder, der mangler energi. Det var en god forretning i 2022.
 • Det er en kortsigtet løsning på en problemstilling, der rækker meget længere ud i fremtiden. Skal vi have priserne ned for vores kunder og andelshavere, så kræver det, at vi får sat turbo på mere produktion af vedvarende energi. Det vil styrke vores forsyningssikkerhed og kan frigøre os fra fossile brændsler.
 • Frem mod 2035 har Andel derfor øremærket 90 mia. kr. til investeringer i en grønnere fremtid med øget produktion af vedvarende energi. Og så investerer vi massivt i at skabe udvikling i regionen og konkrete fordele for vores andelshavere.
 • De voldsomt høje energipriser i 2022 skyldes en række usædvanlige forhold – som følge af energikrise efter Ruslands invasion af Ukraine og en meget varm sommer med tørke og lidt vind. Klimaet påvirkede produktionen fra vindmøller i hele Europa og vandkraften i Sverige og Norge. Samtidig var en række atomkraftværker under vedligehold og reparation. De usædvanlige markedsforhold betyder, at alle har oplevet højere priser – forbrugere, virksomheder og det offentlige.
 • I kraft af, at vi er et andelsselskab, kommer vores overskud os alle til gode. Andel investerer bl.a. 90 mia. kr. frem mod 2035 i grøn omstilling af vores energi og i øget forsyningssikkerhed, så Danmark kan gøre sig uafhængig af fossile brændsler.
 • Andels andelshavere får desuden del i overskuddet. 1 mia. kr. bliver tilbagebetalt allerede i år som udbytte og via en pulje for samfundsbidrag, der bl.a. går til grøn udvikling og indsatser i vores andelshaverområde de kommende år. 
 • Du er andelshaver, når din elmåler i din bolig, dit sommerhus eller din private eller offentlige virksomhed er tilkoblet netselskabet Cerius’ elnet. Cerius’ forsyningsområde dækker Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne
 • Man kan sige, at det er strømkablerne, der binder os sammen som andelsselskab. Det stammer helt tilbage fra starten af 1900-tallet, hvor andelsselskabet sikrede strøm til alle andelshaverne. I dag er formålet at gå forrest i den grønne omstilling til gavn for andelshavere og samfund.
 • Andel er et andelsselskab. Det er en demokratisk selskabsform, hvor vores andelshavere har indflydelse på vores fælles virksomhed.
 • Som andelshaver har du mulighed for at få indflydelse ved at stille op til valg – og stemme – til Andels repræsentantskabsvalg, der foregår hvert 4. år i hvert af vores 15 valgområder. 
 • Repræsentantskabet i Andel har bl.a. udarbejdet en værdiskabelsespolitik, der definerer, hvordan Andel skal skabe værdi for sine andelshaver og samfundet. 
 • Andels repræsentantskabs vigtigste opgave er at repræsentere vores 400.000 andelshavere, når vi udvikler vores fælles virksomhed. Repræsentanterne følger og drøfter løbende udviklingen i virksomheden, energisystemet og den grønne omstilling af vores samfund. Det er desuden repræsentanterne, der vælger Andels bestyrelse. Hvis du er blevet valgt som repræsentant, har du mulighed for at stille op til valg i Andels bestyrelse. Det er f.eks. også repræsentantskabet, der, sammen med bestyrelsen, har besluttet, at en del af overskuddet fra 2022 skal udbetales som udbytte til andelshaverne.
 • Repræsentantskabet består af medlemmer, der er valgt af andelshaverne og kommunalt udpegede medlemmer samt forbrugerrepræsentanter fra Radius.
Følg andel: