Lad ikke fordomme om vindmøller sætte en stopper for en grønnere fremtid

Som Danmarks ledende energikoncern, hører vi hos Andel mange fordomme om vindmøller. Fordomme, der landet over sætter en stopper for vindmølleprojekter og store dele af den grønne omstilling. Derfor har vi tilbudt Windy Retreats, så man selv har kunnet opleve, hvordan det er at være nabo til en grønnere fremtid. 

85%

af dem der er imod vindmøller i deres nærområde mener, at de kan give støjgener.

43%

af dem der er imod vindmøller i deres nærområde mener, at de kan give søvnforstyrrelser.

37%

af dem der er imod vindmøller i deres nærområde mener, at de vil ødelægge udsigten.

93%

der bor nær vindmøller, oplever ingen eller få gener ved dem.

Afspil video

Hør gæsternes oplevelse af livet som vindmøllenabo

I uge 42 inviterede vi til gratis ophold i huse nær vindmøller, så man selv havde mulighed for at opleve, hvordan livet som vindmøllenabo er. Over 1200 danskere viste interesse og anmodede om et ophold, hvoraf 16 familier blev udtrukket og kom afsted på et Windy Retreat.

Her er kan du høre om nogle af de oplevelser, gæsterne havde som vindmøllenabo.

Er det så slemt at være nabo til vindmøller, som du tror?

I fremtiden kommer flere af os til at være nabo til vindmøller. 

Desværre er der mange fordomme om, hvordan det er at bo tæt på dem, og ofte er disse fordomme med til at få stoppet opførelsen af nye vindmøller og store dele af den grønne omstilling. Men faktisk oplever 93% af dem, der bor nær vindmøller, ingen eller få gener*. Du behøver dog ikke tage vores ord for gode varer. Vi har nemlig spurgt danskere, der allerede er vindmøllenaboer om, hvordan det er at være nabo til en grønnere fremtid. Du kan se hvad de synes i filmen her.

Afspil video

Lej en bolig med udsigt til vindmøller

Her på kortet har vi samlet udlejningsboliger fra hele landet, så du kan afprøve livet som vindmøllenabo, hvor og hvornår det passer dig. Når du har fundet en bolig med den helt rette placering og afstand til vindmøller, kan du klikke videre til den tilknyttede udlejningsportal.

Fordomme eller fakta?

Støjer vindmøller så meget, som du tror? Forstyrrer de nattesøvnen, og kaster de store skygger på din grund? Det er bare nogle af bekymringerne der er om, hvordan det er at bo nær vindmøller. Men hvad er fordomme, og hvad er fakta? Vi har samlet svarene på de seks mest almindelige bekymringer om livet som vindmøllenabo.
Teksterne og kilderne er senest opdateret d. 01.03.2024

Fordom eller fakta 1: Vindmøller giver støjgener

Vindmøller udsender lyd som mange andre ting omkring os. Men regeringen stiller høje krav til, hvor meget støj vindmøller må udgive. Helt konkret er den maksimale støjgrænse på 42 dB når det blæser 6 m/s og 44 dB når det blæser 8 m/s. Til sammenligning larmer en laptop computer ca. 30 dB, og en vaskemaskine, der er i gang, omkring 50 dB. Lyden fra vindmøller ligger altså i den lave ende af støjbarometeret.

Nye vindmøller støjer mindre. Lydisoleringen er bedre, og vindmøllens komponenter, generator, gear og maskinhus forbedres regelmæssigt, så de udsender så lidt støj som muligt. Faktisk er det sjældent, at vindmøllernes lavfrekvente støj kan høres på grund af andre, mere dominerende støjkilder.

Fordom eller fakta 2: Vindmøller har helbredsmæssige konsekvenser

Der er for nuværende ingen videnskabelig dokumentation for, at støj fra vindmøller har en negativ konsekvens for menneskers helbred. Det konkluderer en række undersøgelser lavet de senere år, senest en stor undersøgelse om vindmøllestøj foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2019*.

Siden 1970’erne er der opstillet flere tusinde vindmøller i Danmark, og der er hidtil ikke fundet nogen dokumenterede tilfælde af, at mennesker er blevet syge af at bo i nærheden af vindmøllerne**.

Fordom eller fakta 3: Vindmøller ødelægger udsigten

En af de største bekymringer omkring opsætningen af nye vindmøller er, at det kommer til at påvirke udsigten i det omkringliggende landskab. Derfor skal der naturligvis tages hensyn til omgivelserne, når der planlægges nye vindmølleprojekter.  

I dag fastslår lovgivningen, at vindmøller skal opstilles med en minimumsafstand på fire gange møllens totale højde fra det nærmeste nabohus*. Dette betyder, at selvom vindmøllerne kan virke tæt på, så vil de aldrig være placeret direkte i folks baghaver.

Andelen af energiforsyning fra vindmøller forventes at stige i de kommende år, men faktisk vil der være færre vindmøller i det åbne landskab. Dette skyldes, at de nye vindmøller har en langt større produktionskapacitet sammenlignet med de ældre modeller, de erstatter. Der er truffet en politisk beslutning om, at der højst må være 1.850 landvindmøller i 2040**. Samtidig er de nyere vindmøllers rotorblade større og drejer langsommere, hvilket resulterer i et mere visuelt beroligende udtryk.

Fordom eller fakta 4: Vindmøller giver skyggekast

Når solen skinner, er det helt naturligt, at vindmøller kaster skygger i deres omgivelser. Disse skyggekast opstår, når møllernes rotorblade passerer foran solen under deres rotation, og dette skaber kortvarige øjeblikke med skygger, der fremstår som blink.

Som nabo til vindmøller er det muligt at opleve disse skyggekast i to perioder om året, der strækker sig over fire til seks uger – typisk omkring solhverv, når solens vinkel i forhold til vindmøllerne er særlig. Miljøministeriet har lavet en særlig vejledning, der anbefaler at naboejendomme på årsbasis maksimalt må udsættes for op til 10 timers skyggekast fra vindmøller. Nyere vindmøller er programmeret således, at vingerne stopper med at rotere, når der er risiko for skyggekast og derved sikrer, at Miljøministeriets vejledning overholdes*.

Fordom eller fakta 5: Vindmøller forstyrrer natur- og dyrelivet

Det er uundgåeligt, at større installationer som vindmøller har en vis påvirkning på dyreliv i nærheden. Dog sker denne påvirkning kun i meget begrænset omfang, og hovedsageligt i forbindelse med opførslen af vindmøllerne.

Ifølge nyere forskning sker fugledødsfald meget sjældent grundet kollision med vindmøller*. Oftest dør fugle af naturlige årsager, og dernæst er forgiftning, skydning og trafikdrab de største menneskeskabte dødsårsager**

Desuden viser en undersøgelse at fugleaktivitet ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland heldigvis, at fugle er langt bedre til at undgå vindmøllernes vinger, end man tidligere har antaget***

Fordom eller fakta 6: Vindmøller forringer værdien af min bolig

I nogle tilfælde kan der være et værditab på boliger ved opførelse af vindmøller. Det eventuelle værditab bliver vurderet af den uvildige Taksationsmyndighed og kompenseret 1:1 af opstilleren af VE-anlægget. For at få kompensation skal værditabet af ens bolig overstige 1 procent af den samlede ejendomsværdi.

Som nabo kan man desuden søge om at få en årlig skattefri udbetaling svarende til vindmøllens kapacitet i hele dens levetid gennem VE-bonusordningen. Det kræver, at boligen ligger tæt på vindmøllen, og har en maksimal afstand på otte gange vindmøllehøjden.

Læs mere om Værditabsordningen her:
Værditabsordningen (nye regler) | Energistyrelsen (ens.dk)
Taber nabohuse til vindmøller i ejendomsværdi? – Viden om vind

Læs mere om VE-bonusordningen og reglerne for at søge her:
VE-bonusordningen | Energistyrelsen (ens.dk)

Vi kæmper for en grønnere fremtid for alle

Vi sætter handling bag vores ambitioner. Som Danmarks ledende energikoncern, investerer vi frem til 2035 mere end 90 milliarder i en grønnere fremtid for alle.

Det gør vi gennem projekter, der fremmer udbygningen af vedvarende energi og dermed den grønne omstilling af vores samfund. Projekter indenfor vind- og solenergi, ladeinfrastruktur, power-to-X og mange andre spændende udviklingsprojekter.

Stadig nysgerrig?

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål

I Andel kæmper vi for at gøre op med NIMBY-tankegangen (Not In My Backyard), fordi det er afgørende for den grønne omstilling, at vi øger produktionen af vedvarende energi de kommende år.  

Heldigvis mener langt størstedelen af danskerne, at vi skal have flere vindmøller i Danmark, men når det kommer til at bo i nærheden af dem, så svarer kun 35% at de er positivt eller meget positivt stemt*.  

Det skyldes, at der er mange fordomme om, hvordan det er at bo tæt på vindmøller. 

Men holder de fordomme egentlig stik, når vi så taler med dem, der bor i nærheden af vindmøllerne? Det har vi forsøgt at finde svar på i vores kampagne, og samtidig inviterer vi danskerne til selv at få syn for sagen ved at få mulighed for at overnatte i nogle af de danske hjem, der er placeret tæt på vindmøller. 

*Norstat analyse foretaget for Andel, juli 2023. 

De støjer for meget, de giver skyggekast, og de forstyrrer udsigten. Der findes mange fordomme og bekymringer om, hvordan det er at bo tæt på vindmøller. Desværre bidrager alle fordommene til, at flere vindmølleprojekter er blevet bremset, og det samme er store dele af den grønne omstilling af energien. Derfor giver vi i uge 42 (2023) danskerne mulighed for selv at opleve, hvordan det er at være nabo til en grønnere fremtid ved at invitere dem ind i nogle af de hjem, der ligger tæt på den. Vi er nemlig overbeviste om, at mange af de fordomme kan punkteres, når man selv får syn for sagen. 

Skal vi nå i mål med den grønne omstilling og frigøre os fra fossile brændsler, kræver det mere vedvarende energi. Derfor vil vindmøller og solcelleanlæg også blive mere synlige og optage mere plads i Danmark i fremtiden. Folketinget har besluttet, at Danmark i 2030 skal have firedoblet elproduktionen fra sol og vind på land. Det kræver, at der opsættes næsten 16 nye vindmøller om måneden. Og selvom det lyder meget pladskrævende, så svarer arealpladsen til vindmøller faktisk kun til arealet på øen Mors. Du kan blive klogere på hvor meget af vores areal det kræver at Danmark bliver fri for fossile brændsler ved at se vores explainerGrønnere fremtid | Andel 

Der er flere årsager til, at vi har valgt at fokusere på vindmøller: 

 • Vindmøller er et af de mest kendte symboler på vedvarende energi. 
 • Danmark har meget vind, og vindkraft muliggør derfor selvforsyning og uafhængighed af fossile brændsler. 
 • Vindkraft er indtil videre det økonomisk og miljømæssigt bedste alternativ til strøm, der er produceret med fossile brændsler.  
 • Udnyttelse af vindens energi forurener ikke, hindrer udledning af CO2 og nedbryder dermed ikke jordens ressourcer. 
 • En vindmølle leverer i sin levetid 40-80 gange så meget energi, som der bruges til dens fremstilling. 

Der er flere gode grunde til, at vi ikke bare kan opføre alle vindmøller langt ude på havet. Blandt andet udnytter vi vindens ressourcer bedst muligt ved både at have møller på havet og på land. Nogle gange blæser det så kraftigt på havet, at man er nødt til at lukke ned for vindmøllernes produktion for at beskytte vingerne. Her kan landvindmøllerne tage over og kompensere for den produktion af strøm, der går tabt ved at slukke for vindmøllerne på havet. Vi har lavet en explainer der forklarer, hvorfor vi ikke bare kan opføre alle vindmøller på havet, som du kan finde her: Grønnere fremtid | Andel 

Skal vi gennemføre en ambitiøs grøn omstilling og frigøre os fra fossile brændsler, kræver det mere vedvarende energi. Derfor skal der opføres flere solceller og vindmøller på land og til havs. Men Danmark er et lille land, og derfor er det svært at finde områder til vindmøller, hvor der slet ikke er bebyggelse. Dog stiller myndighederne en række krav til planlægning for vindmøller på land, heriblandt hensyn til naboer og hensyn til natur- og landskabsinteresser. Loven stiller blandt andet krav om, at vindmøller skal stå minimum fire gange møllens totalhøjde fra nærmeste nabohus. 

Vi kan ikke erstatte fossil energi uden meget mere vedvarende energi. Derfor skal der opføres mere vedvarende energi i landskabet og på havene omkring os. Det er derfor vigtigt, at vi tager dialogen og debatten om, hvordan vi skal få plads til mere vedvarende energi i Danmark, og den dialog ønsker vi at åbne op for med vores seneste kampagner, Giv Plads, Dansk Idyl og nu Windy Retreats. 

I vores seneste befolkningsundersøgelse fra juli 2023 svarer langt størstedelen af respondenterne, at de generelt har en positiv holdning over for vindmøller i Danmark. Desværre er en stor del af danskerne skeptiske, når det kommer til at få opsat en vindmølle tæt på egen bolig. Kun 35% siger, at de er enten positive eller meget positive overfor vindmøller nær egen bolig*. Derfor er det vigtigt at vi åbner op for dialogen om, hvordan vi får plads til mere vedvarende energi, for at vi sammen kan skabe en grønnere fremtid for alle. 

*Norstat analyse foretaget for Andel, juli 2023. 

Der er flere grunde til at Andel ikke satser på atomkraft. Du kan læse om nogle af årsagerne nedenfor: 

 • Atomkraft blev skrevet ud af den danske energiforsyning tilbage i 1985. 
 • A-kraft producerer højradioaktivt affald, som skal opbevares på et sikkert sted i mange år, før det er ufarligt. 
 • A-kraft er en markant dyrere energikilde end eksempelvis vind- og solenergi. 
 • Det tager meget lang tid at bygge et atomkraftværk i de lande, som vi normalt sammenligner os med. 
 • Det er en udgift for samfundet at etablere atomkraft, mens vedvarende energi kan opføres uden offentlig støtte. 
 • Atomkraft vil ikke bidrage til at mindske vores afhængighed af Rusland. 20% af den uran, der anvendes i den europæiske atomindustri, kommer fra Rusland.  

Nye, mere sikre og billigere former for atomkraft vil sandsynligvis kunne realiseres i fremtiden. Teknologien er desværre fortsat i dag på udviklingsstadiet. Det er ikke et produkt, som kan købes på de globale markeder og installeres i den nære fremtid – sådan som vindmøller og solceller kan. 

Vi vil investere milliarder i omstillingen til vedvarende energi og nye teknologier, der kan reducere CO2-udledningen. Frem mod 2035 har vi allokeret 90 mia. kr., der blandt andet skal bidrage til den grønne omstilling af vores energi og energisystem. Du kan læse mere om, hvad vi gør for en grønnere fremtid påandel.dk/groennerefremtid 

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Betingelser

Deltagere/lejere

Det er muligt for alle, der er fyldt 18 år, og som er bosiddende i Danmark, at booke en bolig gennem Andel i kampagneperioden.

Man må kun skrive sig op til en bolig med én mail pr. person.

Ved at acceptere betingelserne bekræfter du, at du er bekendt med og enig i betingelserne for at deltage i den specificerede tidsperiode.

Bemærk, at ethvert samtykke, du afgiver vedrørende accept af vilkårene, til enhver tid kan trækkes tilbage.

Kampagneperiode og betingelser

Du kan anmode om et Windy Retreat gennem Andel i perioden 18. september 2023 til 6. oktober 2023. Du anmoder om et ophold på andel.dk/WindyRetreats

Det er kun muligt at booke et ophold mellem 14. oktober 2023 og 22. oktober 2023, uge 42.

Du kan maksimalt booke to overnatninger. Datoerne for booking er forudbestemt af Andel.

For at anmode om en bolig skal du oplyse navn, e-mail og telefonnummer.

Hvis der er flere personer, der anmoder om at booke en bolig på samme dato, findes den heldige lejer ved løbende lodtrækning og senest ved udgangen af uge 40.

Ved at anmode om et ophold accepterer du, at vi behandler oplysninger om dig.

Oplysningerne bruges kun som del af kampagnen og deles ikke med tredjepart.

Idet din deltagelse er frivillig, behandler vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Vi opbevarer dine oplysninger i højest 1 år.  

Læs mere om, hvordan vi passer på din personoplysninger i vores privatlivspolitik.