Søg
Close this search box.

Det er tid til at ændre billedet på dansk idyl, hvis vi gerne vil bevare den

Som Danmarks ledende energikoncern kæmper vi for en grønnere fremtid for alle. Et Danmark, hvor vindmøller og solceller udgør en del af vores smukke landskab, for at skaffe vedvarende energi til os alle.

Originalværk Landskab med stente af C.W. Eckersberg 1783-1853 bearbejdet for Andel i 2023

1 ud af 7

danskere er ikke villige til at acceptere, at opsætningen af vindmøller, kan påvirke udsigt og naturområder i deres kommune. Kilde: Norstat, analyse lavet for Andel september 2022.

2,2%

kræves af Danmarks samlede hav- og landbrugsareal. Det er alt, hvad Danmarks 2030-ambition for udbygning af vedvarende energi vil fylde. Kilde: Green Power Denmark

10

vindmøller skal sættes op hver måned de næste 6 år for at opnå Danmarks 2030-ambition for udbygning af vedvarende energi. Kilde Green Power Denmark

Se kampagnefilmen

De seneste år har vindmølleprojekter mødt massiv, lokal modstand, hvilket har medført, at flere er blevet stoppet.

Et af de dominerende argumenter, der ofte bruges mod vindmølleprojekter, er, at de ødelægger den danske idyl. Men fortsætter vi, som vi gør nu, trues vores smukke landskab af varmere somre, vildere vejr og voldsomme vandstigninger. Vi er derfor nået dertil, hvor vores billede af det danske landskab må og skal ændre sig, hvis vi gerne vil bevare den danske idyl, som vi kender og holder af.

Afspil video

Vi kæmper for en grønnere fremtid for alle

Vi sætter handling bag vores ambitioner. Som Danmarks ledende energikoncern, investerer vi frem til 2035 mere end 90 milliarder i en grønnere fremtid for alle.

Det gør vi gennem projekter, der fremmer udbygningen af vedvarende energi og dermed den grønne omstilling af vores samfund. Projekter indenfor vind- og solenergi, ladeinfrastruktur, power-to-X og mange andre spændende udviklingsprojekter.

Opdater det forældede billede på dansk idyl

Stadig nysgerrig?

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål

En grøn omstilling af vores energisystem er nødvendig for at bevare Danmark som vi kender det. Derfor er vi nødt til at se på verden omkring os med nye øjne. Vi skal give plads til blandt andet mange flere vindmøller og solceller. Det vil selvfølgelig ændre vores landskaber og kyststrækninger. Men det vil også betyde, at vi har en dansk idyl i fremtiden. For os er dansk idyl et Danmark på grøn energi.

Der er for nuværende ikke konkrete planer fra vores side om opførelse af vindmøller på nogen af lokationerne. Placeringen af vindmøllerne og solcellerne på malerierne skal alene sætte fokus på, at vi skal ændre synet på dansk idyl, så vi kan give plads til at udbygge vedvarende energi i Danmark.

Ja, vi har ret til at redigere og indsætte vindmøller og solceller på de smukke malerier. Det er lovligt at bearbejde malerier, hvis kunstneren er gået bort for mere end 70 år siden. Og vi har naturligvis ikke ændret på de originale malerier.

Vi har baseret vores oplysninger om klimaforandringer på baggrund af den seneste rapport udarbejdet af IPCC for FN og data fra DMI’s Klimaatlas, som er udarbejdes af Nationalt Center for Klimaforskning. Du kan selv gå på opdagelse i Klimaatlasset og blive klogere på netop dit område her:

Introduktion til Klimaatlas (dmi.dk)

Vi vil investere milliarder i omstillingen til vedvarende energi og nye teknologier, der kan reducere CO2-udledningen. Frem mod 2035 har vi allokeret 90 mia. kr., der blandt andet skal bidrage til den grønne omstilling af vores energi og energisystem. Du kan læse mere om, hvad vi gør for en grønnere fremtid på andel.dk/groennerefremtid

En befolkningsundersøgelse vi fik lavet af Norstat i 2022 viser, at 81% af danskerne er enige i, at vindmøller er vigtige i kampen for den grønne omstilling. Desværre er hele 15% af alle danskere ikke villige til at acceptere, at opsætningen af vindmøller kan påvirke udsigt og naturområder i deres kommune.

Men vi kan ikke erstatte fossil energi og frigøre os fra russisk gas uden meget mere vedvarende energi. Derfor vil der komme mange flere produktionsanlæg i landskabet og på havene omkring os.

For Andel er det ikke enten-eller. Vi er både engageret i store, statslige udbud som f.eks. Energiøen i Nordsøen og i havvindmølleparker, der opføres tættere på land. De kystnære parker kan opføres hurtigere end de statslige udbud langt fra kysten. Og det haster, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling af vores energi. På andel.dk/groennerefremtid kan du se vores explainer, der forklarer, hvorfor alle vindmøller ikke bare kan komme langt ud på havet.

Der er flere grunde til at Andel ikke satser på atomkraft. Du kan læse nogle af årsagerne nedenfor:

  • Atomkraft blev skrevet ud af den danske energiforsyning tilbage i 1985
  • A-kraft producerer højradioaktivt affald, som skal opbevares på et sikkert sted i tusinder af år, før det er ufarligt.
  • Modsat den populære opfattelse, så er A-kraft en markant dyrere energikilde end eksempelvis vind- og solenergi.
  • Det tager meget lang tid at bygge et atomkraftværk i de lande, som vi normalt sammenligner os med.
  • Det en udgift for samfundet at etablere atomkraft, mens vedvarende energi kan opføres uden støtte.
  • Atomkraft vil ikke bidrage til at mindske vores afhængighed af Rusland. 20% af den uran, der anvendes i den europæiske atomindustri, kommer fra Rusland. Yderligere 23% kommer fra russisk-ejede firmaer i Kazakhstan.

Nye, mere sikre og billigere former for atomkraft kan komme på markedet engang i fremtiden. Men det er desværre fortsat en teknologi, som er på udviklingsstadiet. Det er ikke et produkt, som kan købes på de globale markeder og installeres i morgen – ligesom vindmøller og solceller er det.

Hvad er billedet på dansk idyl?

“Det kunne sågar tænkes, at Krøyer selv havde malet vindmøllerne”.
Sådan lød det bl.a. fra Adrian Hughes til vores debataften på Den Hirschsprungske Samling, hvor vi udstillede vores opdaterede billeder på dansk idyl.
I en paneldebat drøftede journalist, Adrian Hughes, ethnolog og adfærdsekspert, Julia Lahme og kommunikationsdirektør hos Andel, Rikke Trikker, hvad billedet på dansk idyl har været, og hvordan det er i dag.

Se her, hvorfor det måske er tid til at stoppe med at tro, at alting var bedre i gamle dage.

Jeg bekræfter at være minimum 18 år, og jeg indestår for, at der ikke er personer på billedet og jeg alene besidder alle rettighederne til det sendte billede, samt rettighederne til at offentliggøre billedet på alle måder.

Andel har ret til at anvende det tilsendte billede i et år fra dags dato, på alle måder og på alle platforme, herunder, men ikke begrænset til andel.dk, Facebook, Instagram, YouTube, andre sociale medier og kampagner. Det er alene Andel der afgør om det tilsendte materiale anvendes eller ej.