Mand Og Kvinde Arbejder Drivhus

Udviklingsprojekter

Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark

Projekter

Andel investerer i grønne projekter

Vi ved, at hvis vores moderne liv skal fastholdes og udvikles, så skal der tænkes nyt. Andel er en del af en ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i vindmøller og vedvarende energiløsninger. Andel kæmper for CO2-reduktion til gavn for de kommende generationer. Det gør vi både gennem aktiviteter i vores datterselskaber og via koncernprojekter.

Her på siden kan du læse mere om, hvilke koncernprojekter, Andel investerer i.

Har du spørgsmål eller et udviklingsprojekt, vi skal høre om?

Send en mail til os

Kvinder Sidder Paa Stranden Ved Baal
Energilager

Energilagring i sten

Energilagring i sten er en billig og effektiv måde at gemme energi fra dage med masser af sol og blæst til dage, hvor efterspørgslen er større end produktionen. Det er dokumenteret i to danske innovationsprojekter på DTU Risø af henholdsvis Andel og Stiesdal Storage Technologies. I begge projekter bliver elektricitet lagret som varme i sten. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, når der er behov.

Andel investerer nu 75 mio. kr. i et partnerskab med Stiesdal Storage Technologies, hvor parterne sammen skal markedsmodne og industrialisere et nyt lagringssystem; GridScale.

Læs mere om projektet
Grøn teknologi

Grøn teknologi i partnerskab med IBM

Et partnerskab mellem Andel og IBM Danmark vil bidrage til Danmarks grønne omstilling ved at optimere energisystemet og reducere den samlede CO2-udledning.

Partnerskabet mellem Andel og IBM har resulteret i Flex Platformen, der giver en række store energiforbrugere – stat, kommuner, regioner og virksomheder – adgang til løbende at justere deres el- og varmeforbrug. Flex Platform gør det i første omgang muligt for de store energiforbrugere at stille deres elforbrugende anlæg såsom ventilationssystemer, køle-og fryse-anlæg, pumper mv. til rådighed for energisystemet.

Den nye IT-løsning spås Danmark at kunne blive lokomotiv for udvikling og udbredelse af grønne teknologier med fokus på forbrugsfleksibilitet – et marked med internationalt potentiale.

Læs mere om projektet
Piger Gaar Ved Strandkant
Mand Og Kvinde Med Cykler I Kornmark Vindmoeller
Energiø

Vindø i Nordsøen

Andel er en del af et konsortium, der er klar til at finansiere og drive en kommende energiø – kaldet VindØ – i Nordsøen.

VindØ kan på sigt være base for op til 10 gigawatt havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle havmølleparker. Regeringens ambition om en energi-ø i Nordsøen vil således kunne finansieres helt uden statslige midler.
Andel er sammen med PensionDanmark og PFA klar til at finansiere VindØ i Nordsøen – i første omgang med op til 400 mio.kr. til at udvikle projektet. Partnerne tegner tilsammen et meget stærkt konsortium, der er kendt for langsigtet, bæredygtigt ejerskab med fokus på kunder, medlemmer og andelshavere.

Balance i elnettet

Grøn omstilling og lokale arbejdspladser på Lolland

Andel tager del i et samarbejde, der blandt andet har fokus på at skabe bedre balance mellem grøn energiproduktion og grønt energiforbrug.

Projektet hedder Ren Energi Lolland – REEL – og Andel deltager som partner sammen med Lolland Kommune, HOFOR og Københavns Kommune.

På Lolland bliver der i perioder produceret meget mere grøn strøm, end der kan bruges lokalt, og derfor er Lolland et velegnet sted at afprøve forskellige modeller, som kan skabe en bedre balance mellem udbud og forbrug.

Projektet går ud på at afprøve løsninger til at flytte noget af forbruget derhen, hvor vinden blæser eller at gemme overskudsenergien til senere brug i form af energilagring.

Det samlede projekt betyder ikke bare afprøvning af nogle af de metoder, der på længere sigt skal hjælpe den grønne omstilling, men også udvikling og arbejdspladser i nærområdet.

Kvinde Med Ipad Ved Planter