Søg
Close this search box.

Andel i nyt partnerskab om udvikling af solcelleparker

Pressemeddelelse -
30-05-2024
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er der brug for flere vindmøller og solceller, som kan producere masser af vedvarende energi og gøre os uafhængige af fossile brændsler. Sådan lyder ambitionen hos energi- og fibernetkoncernen Andel, der indgår et nyt partnerskab om solcelleparker rundt om i landet. Den første solcellepark skal ligge ved Vordingborg, og etableringen starter i 2025.

Elbiler, varmepumper og fjernvarme – set i lyset af samfundets elektrificering stiger behovet for langt mere vedvarende energi.

Derfor har Andel planer om at udbygge sin produktion af vedvarende energi frem mod 2035, og til formålet er der afsat 45 mia. kr. til investeringer i blandt andet 2 GW solenergi. Den mængde energi vil kunne dække knap 500.000 husstandes årlige strømforbrug.

Sammen med Lige Energi

For at nå sit mål indgår Andel nu et partnerskab med udviklingsvirksomheden Lige Energi. Partnerskabet er det andet på få måneder, der skal hjælpe koncernen godt på vej med at skabe en grønnere fremtid:

”Klimakrisen er den største udfordring, verden står overfor, og den skal vi bekæmpe. Og hellere i går end i dag. Det gør vi ved at sætte fart på den grønne omstilling. Solenergi på land er en af de energiformer, der hurtigst og nemmest kan hjælpe den grønne omstilling på vej og sende grøn energi ud til danskerne. Derfor er det helt naturligt, at Andel indgår et partnerskab med Lige Energi”, fortæller Mogens Hagelskær, der er chef for Andels investeringer i vedvarende energi.

Lige Energi skal bistå Andel med projektudviklingen af solcelleparkerne, mens det vil være Andel, der ejer og drifter de solcelleparker, som selskaberne i fællesskab finder egnet. Dermed bliver Barmosen Vest den anden solcellepark, som Andel ejer 100 pct. Tryggevælde Solpark var den første solcellepark i Andels portefølje. Den ligger ved Faxe og producerer energi svarende til elforbruget i 15.000 husstande.

Sammen skal de to selskaber etablere solcellekapacitet svarende til ca. 1000 MWp (1 GWp) eller 320.000 husstandes årlige elforbrug, og ved udgangen af 2026 står de første 30 MWp klar, når der bliver sat strøm til solcelleparken Barmosen Vest ved Vordingborg:

”Vi glæder os meget over, at Vordingborg Kommune har gjort det muligt for os at opstille og drifte en solcellepark i kommunen, som jo er et område, hvor mange af vores andelshavere bor. Det er vigtigt for os at sikre lokal forankring og have en god dialog med de borgere, der i fremtiden kommer til at bo i nærheden af vores solcelleparker. Det har også høj prioritet for Lige Energi, som ved, hvad der rører sig ude i de lokale miljøer, og det er medvirkende til, at vi nu indgår et partnerskab”, fortæller Mogens Hagelskær.

Hos Lige Energi står Carsten G. Jensen, der har mange års erfaring fra den danske energibranche, i spidsen for udviklingen af solcelleprojekterne. Han ser frem til det nye samarbejde med en af de største virksomheder i den danske energisektor:

”Vi er glade for, at vi sammen med Andel kan være en del af deres vision om at opstille solcelleparker rundt om i landet til gavn for en grønnere fremtid. Vi oplever, at flere og flere kommuner gerne vil give plads til solceller og vindmøller, og det er rigtig positivt. Derfor giver det også god mening at samle kræfterne og finde projekter, der for alvor kan sætte fart på den grønne omstilling”, fortæller Carsten G. Jensen, der er direktør i Lige Energi.

Andel forventer at tage første spadestik til Barmosten Vest solcellepark i slutningen af 2025, og inden da vil selskabet række ud til borgere i området nær solcelleparken med henblik på at sikre involvering, dialog og samarbejde.