Søg
Close this search box.

Andel øger ejerskab i Energi Danmark

Pressemeddelelse -
29-10-2021
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

EU-Kommissionen har netop godkendt en konsolideret ejerkreds i energiselskabet Energi Danmark. Den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel bliver majoritetsejer med en ejerandel på 63,6 procent, og andelsejede NRGi ejer de resterende 36,4 procent.

Andel har taget et vigtigt skridt i koncernens strategi frem mod 2025. Her er en af ambitionerne at blive Danmarks største energileverandør til offentlige virksomheder og erhvervskunder, hvilket realiseres med det øgede ejerskab i Energi Danmark, der er Danmarks største aktør på markedet for handel af el til erhvervskunder.

Jesper Hjulmand, adm. direktør i Andel, ser et stort potentiale i det øgede ejerskab i Energi Danmark, også i relation til Andels visioner for den grønne omstilling af samfundet.

”Danmark og store dele af Europa er i gang med en gennemgribende omstilling og elektrificering som følge af en stadig større andel af vedvarende energi. Det er positivt for den grønne udvikling, men det kræver en fundamental ændring i den måde, vi bruger og tænker energi på. En af nøglerne til at nå i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030 er at intensivere arbejdet med at balancere produktion og forbrug”, siger han og uddyber:

“Energi Danmarks kundeportefølje udgør en markant del af Danmarks energiforbrug, og selskabet har en afgørende opgave i at udvikle løsninger, der populært sagt, flytter de store energikunders forbrug til de timer hvor den grønne strøm produceres, så vi udnytter den vedvarende energi bedst muligt.”

Styrket forretningsmodel

Andel er vokset markant de senere år – blandt andet i kraft af købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning i 2020– og selskabet har opnået en strategisk og finansiel styrke til at drive den videre konsolidering i energibranchen.

”Vi arbejder på at styrke vores tilstedeværelse og volumen i hele værdikæden i energibranchen – fra energiproduktion over infrastruktur til energisalg til slutkunder for at styrke koncernens stabile forretningsmodel. Det øgede ejerskab i Energi Danmark er med til at øge Andels konkurrencekraft og vores muligheder for at opnå synergihøst på tværs af Andel-koncernens selskaber ved at fokusere vores datterselskaber yderligere og samle kerneaktiviteter i relevante datterselskaber​”, siger Jesper Hjulmand.

Nye strategiske prioriteter blandt tidligere ejere  

Baggrunden for den nye ejerkreds skyldes en generel konsolidering og en øget fokusering af forretningsaktiviteter i energibranchen samt nye strategiske prioriteter blandt ejerselskaberne, hvilket har resulteret i ejerønsker om såvel frasalg som ønske om øget ejerandel.

Ud af ejerkredsen træder Energi Nord Holding (18,4 procent – ejet af Norlys og Nord Energi), EWII Energi (16,5 procent), SEF Energi (1,1 procent) og Fonden Langelands Elforsyning (0,4 procent).

Parterne er enige om ikke at offentliggøre betingelserne vedrørende transaktionen.

Med myndighedernes godkendelse gennemføres ejerskiftet 1. nov. 2021.   

Om Energi Danmark

Energi Danmark har ca. 225 medarbejdere og omsatte i 2020 for knap 45 milliarder kroner og er en af Danmarks førende energihandelskoncerner med aktiviteter inden for fysisk og finansiel elhandel, CO2-handel, handel med gas, vindenergi og porteføljeforvaltning. Energi Danmark er i dag Danmarks største aktør på markedet for handel med el til erhvervskunder og har datterselskaber i Sverige, Finland, Norge og Tyskland samt planer om yderligere ekspansion i såvel Norden som i resten af Europa. Virksomheden har med en stærk ejerkreds og deltager aktivt i sikringen og videreudviklingen af et velfungerende el- og energihandelsmarked i Nordeuropa.