Søg
Close this search box.

Elektriske Andelsbusser til Møn og Stevns

Pressemeddelelse -
07-01-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Det bliver nemmere og grønnere at komme rundt til turistattraktionerne på Møn og Stevns. Energi- og fibernetkoncernen Andel har afsat 17 millioner kroner til et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser.

Forventningen er, at de nye elektriske busser allerede til sommer kan transportere op mod 50.000 passagerer – i form af borgere fra Region Sjælland og turister til Møns Klint, Stevns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Det vil understøtte turisme og lokal udvikling, afhjælpe presset på den trafikale infrastruktur og opbygge erfaringer med elektrisk bustransport.

Forsøget med grønne andelsbusser sættes i værk i et partnerskab mellem Andel, Region Sjælland, Sjællands Udviklingsalliance samt samt Stevns og Vordingborg kommuner.

Jens Stenbæk, Andels bestyrelsesformand, begrunder bevillingen:

“Som andelsselskab ligger det os på sinde at bidrage til vækst og udvikling lokalt og regionalt samt fremme fremtidens grønne energiløsninger. Vi håber, at vi med lanceringen af Andelsbusserne kan understøtte den lokale turisme og udvikling samt arbejde med at accelerere omstillingen af vores transport til el”, siger han og tilføjer:

“Den grønne omstilling af persontrafikken går stærkt i øjeblikket, men der er endnu ikke mange erfaringer med den tungere transport som buskørsel uden for de større byer. Projektet bidrager derfor også med vigtige erfaringer for den grønne omstilling i og uden for regionen.”

Bevillingen er på 17 millioner kroner, og den er målrettet en treårig forsøgsperiode.

Lokal sammenhængskraft

De fire partnere skal nu i fællesskab afdække mulighederne og udvikle en model for busdrift og køreplaner.

Ambitionen er, at bussen skal køre i pendul- eller rutefart hele sommerperioden og herudover fredag til søndag resten af året.

Borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam fortæller:

“Stevns Kommune er inde i en rivende udvikling, og oplever en stødt stigende interesse fra endags- og flerdagesturister, som især søger mod verdensarvsdestinationen ved Stevns Klint. Med et stort anlagt besøgscenter på vej og ikke mindst vores fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling, ser jeg det både som et meget spændende men også nytænkende tiltag med stort potentiale”, siger han.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed glæder sig over muligheden for at få en elektrisk Andelsbus til Møn:

“Vi er utroligt glade for at være en del af forsøget med Andelsbusserne. Projektet falder rigtig godt i tråd med, at vi lige nu arbejder på at finde nye løsninger på de trafikale udfordringer, der er opstået i takt med den stigende turisme på Møn de seneste år. Forsøget med grønne Andelsbusser understøtter også vores ambition om at videreudvikle den bæredygtige turisme på Møn og den grønne omstilling i Vordingborg Kommune generelt. Vi ser også gode muligheder i at projektet kan spille sammen med de private initiativer, som de sidste par år har drevet en gratis turistbus på Møn. Der er mange spændende perspektiver i det her nye samarbejde” siger borgmester Mikael Smed.

Hvis projektet bliver en succes, ønsker begge kommuner at videreføre bussen helt eller delvist.

En af de første opgaver for partnerkredsen er at finde en lokal organisation, der kan stå for den praktiske udmøntning af projektet herunder at lave aftaler med vognmænd og sikre den løbende drift.

Partnerskab for Regional udvikling

Ideen om Andelsbusserne blev lanceret og udviklet i et samspil mellem Sjællands Udviklingsalliance og Andel. Formand for Sjællands Udviklingsalliance og regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen siger:

“Andelsbusserne er et nytænkende koncept, der sikrer grøn omstilling og samtidig får endnu flere ud for at opleve de unikke naturområder, vi har i Region Sjælland. Vi skal tænke nyt – og grønt – når vi udvikler vores fantastiske landsdel. Og det er Andelsbusserne på Møn og Stevns eksempler på. Tak til Andel og til Vordingborg og Stevns Kommune for samarbejdet. Jeg håber, det kan inspirere andre til at udvikle og implementere nye tilbud, som gør vores region til et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge.”

Fakta om Andels finansiering af Andelsbusserne

De 17 millioner kroner til projektet er en del af del af andelsselskabets strategi for kollektive samfundsbidrag.

Andel øgede sit økonomiske samfundsbidrag i 2020 og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i regionen ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem.

Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.

Kontaktoplysninger for pressen

Region Sjælland: pressevagten på telefon 57 87 50 52

Vordingborg Kommune: Borgmester Mikael Smed, mobil 22 78 34 55

Stevns Kommune: Borgmester Henning Urban Dam, mobil 20 36 43 60

Andel: pressevagten på telefon 21 70 31 01