Søg
Close this search box.

Køge

8 medlemmer, 11 kan vælges.
Christian Holm
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
God og reel rådgivning, hvor kunden er i højsædet. Ladeløsninger i etageejendomme skal være nemmere, flere forskellige varmepumpeløsninger skal udbredes og bredere viden om klimaskærm.
Jobtitel
Maintenance mechanic
Kontakt
Strandpassagen 4K 3.6
4600 Køge
Tlf.: 20660239
Erik Rishøj Jensen
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Cand. polit. med mangeårig interesse for energi, ressourcer og regulering. Ansat i Region Sjælland. Jeg arbejder for: At omstille energiproduktionen til en mere bæredygtig energi med afsæt i bl.a. sol og vind. At Andel skal være i front i denne omstilling. Både strategisk og på det praktiske plan. Kommunikation og service overfor andelshaverne er et fokuspunkt. Kunderne skal have høj tillid til Andels forsyning af energi. Andelstanken er en styrke som ejerform.
Jobtitel
Chefkonsulent
Kontakt
Maglekærvej 19
4600 Køge
Tlf.: 24794064
Erik Henning Swiatek
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Det er vigtigt, at Andel står for en stor forsyningssikkerhed. Tidssvarende distributionsnet, der lever op til nu- og fremtidens krav således, at kunderne ikke oplever strømafbrydelser på grund af overbelastning. Arbejder for nytænkning af energikrævende mobile batteriløsninger til festivaler og havne. Andel går sammen med andre el-producenter i indsatsen for at fremme grønne og miljørigtige energiløsninger.
Jobtitel
Kommunalpolitiker og aktiv pensionist
Kontakt
Klempegaardsvej 96
4140 Borup
Tlf.: 21531776
Frederik Sandby
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Den vigtigste opgave, vi har, er at sikre, at den energi, vi bruger i dag, ikke skader vores børn og efterkommere. Det kræver en fossil- og (næsten) biofri energiforsyning. I stedet skal der elektrificeres, og strømmen skal komme fra grønne energikilder.
Jobtitel
Sekretariatschef
Kontakt
Stenbukvej 46
4623 Lille Skensved
Tlf.: 22954047
Gert Jacobsen
Medlem af repræsentantskabet siden 2020
Motivation og mærkesager
Som økonom forsøger jeg at følge med i, om fællesskabets penge bliver brugt fornuftigt, og påvirke, hvis jeg ikke er enig. Den grønne omstilling er kommet for at blive, og jeg forsøger at bidrage til, at der er balance imellem forsyningssikkerhed, pris og miljø.
Jobtitel
Direktør
Kontakt
Nøkkerosevej 27
4600 Køge
Tlf.: 29 83 61 08
Jonas Bjørn Whitehorn
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Jeg brænder for vores klima og natur, og jeg ønsker, at den enkelte andelshaver har gode og fleksible muligheder i den grønne omstilling. Jeg er byrådsmedlem, har flere bestyrelsesposter og er medlem af advisory board.
Jobtitel
Projektleder og byrådsmedlem
Kontakt
Højbovænge 1
4600 Køge
Tlf.: 61303111
Kjetil Kræmer
Medlem af repræsentantskabet siden 2016
Motivation og mærkesager
Arbejdet med værdiskabelse for den enkelte kunde er vigtigt. Mine kompetencer er bl.a. generel virksomhedsledelse, strategi samt brugen af teknologi og digitalisering til innovation og skabelse af positive brugeroplevelser. Jeg er vedholdende, grundig og tager helst faktabaserede beslutninger.
Jobtitel
Management konsulent - CTO
Kontakt
Søbækvej 27
4600 Køge
Tlf.: 60 58 44 58
Kristine Kirkensgaard
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Som bestyrelseskonsulent og tidligere underviser i cirkulær økonomi er min tilgang til repræsentantskabet at holde fokus på cirkulære løsningsmodeller i den grønne omstilling. Jeg vil arbejde for, at der bliver truffet gennemtænkte beslutninger, der sikrer en stabil energiforsyning, som opfylder nuværende generationers behov, men uden at bringe fremtidige generationers i fare.
Jobtitel
Bestyrelseskonsulent
Kontakt
- -
- -
Tlf.: -
Lykke Outzen Mørk
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Det er gået op for mange, at Andel er et selskab, som ikke skal danne overskud til store investorer, men til os forbrugere som andelshavere. Jeg er drevet af fællesskaber og demokratiske valg og vil bidrage med mine erfaringer fra bl.a. bestyrelser i GF Forsikring og repræsentantskabet i Realdania.
Jobtitel
Juridisk konsulent
Kontakt
Steinmannsvej 20
4600 Køge
Tlf.: 23635173
Martin Hoffmann
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Jeg vil sikre andelshaverne stabil infrastruktur samt arbejde for en fornuftig grøn energikilde både nu og i fremtiden. Det skal ske med omtanke og give mening iht. strategisk planlægning og rettidig omhu. Jeg vil præge udviklingen i energibranchen og øge kendskabet til koncernen. Jeg brænder for forsyningsområdet og har fuldt udviklingen inden for Power-to-X. Vi skal træffe beslutninger på korrekt oplyst grundlag og skabe værdi for både andelshavere og koncern.
Jobtitel
Major account manager
Kontakt
Klavervej 3
4600 Køge
Tlf.: 20205005
Poul Erik Jensen
Medlem af repræsentantskabet siden 2013
Motivation og mærkesager
Jeg er allround interesseret i alle aspekter i forbindelse med mit virke i Andel, men det er primært interessen for andelsbevægelsen, der har fået mig til at stille op.
Jobtitel
Landinspektør
Kontakt
Gammel Slimmingevej 8 B
4100 Ringsted
Tlf.: 24 49 98 35