Søg
Close this search box.

Vordingborg

11 medlemmer, 11 kan vælges.
Ditte Haugaard Clausen
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Jeg er motiveret af at accelerere den grønne omstilling og forankre en bæredygtig tankegang både lokalt og nationalt. Hyperkompleksiteten i energisektoren i Danmark er svært gennemskuelig for energikunder - og det spænder ben for udviklingen. Jeg vil gerne bidrage til at forklare sammenhængen og øge involveringen af slutbrugerne.
Jobtitel
Head of communication & sustainability
Kontakt
Kastebjergvej 34
2750 Ballerup
Tlf.: 20851956
Dorthe Dahlin Irvold
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Jeg ønsker at bevare og styrke den demokratiske andelstanke og være lokalsamfundets stemme i arbejdet med den vigtige grønne omstilling. Stor omtanke og respekt for natur og naboer er afgørende for at skabe en grønnere verden for os selv og for fremtidige generationer.
Jobtitel
Selvstændig - IT og kommunikation
Kontakt
Dybsø Fjordbanke 21
4750 Lundby
Tlf.: 20429611
Jan Ivan Rasmussen
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
For mig er andelstanken, som kendetegner Andel, vigtig. Vil arbejde for bedst mulige vilkår for andelshaverne samt gøre, hvad jeg kan for at påvirke den grønne omstilling og et bedre miljø for alle, og ikke mindst for de kommende generationer. Udvikling af og investering i energiinitiativer samt optimering af pris- og afregningsmodeller ligger mig på sinde.
Jobtitel
Kreditkonsulent
Kontakt
Saksenborgvej 12
4780 Stege
Tlf.: 22922828
Jens-Peter Hansen
Medlem af repræsentantskabet siden 2002
Motivation og mærkesager
Jeg vil arbejde for, at den lille forbruger ikke bliver "tromlet" i så stor en organisation. Der skal være ordentlighed i forhold til dette. Fordeling af de faste omkostninger på el-regningen skal stå i relief til forbrug.
Jobtitel
Arbejdende bestyrelsesformand LSV Storstrømmen
Kontakt
Engvej 16
4760 Vordingborg
Tlf.: 41 24 70 00
Jesper Bergiel Nielsen
Medlem af repræsentantskabet siden 2011
Motivation og mærkesager
Gennemsigtighed af koncernens forretningsområder. Der skal være flere fordele ved at være kunde hos Andel end bare at købe el. Andel betyder medindflydelse og medejerskab. Det forpligter at varetage andelsejerskabet på alle andelejernes vegne. El til Andels kunder til absolut laveste markedspris.
Jobtitel
Major i Flyvevåbnet
Kontakt
Præstetoften 12
4735 Mern
Tlf.: 60101519
Kathrine Olldag
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Fremover får vi brug for langt mere billig og grøn strøm. Opgaven er stor, og vi skal lykkes i fællesskab. Derfor skal vi i Andel investere endnu mere visionært og langsigtet i havvind, solparker, ladestandere, digital infrastruktur og ikke mindst i elnettet. Specifikke mærkesager: Energifællesskaber. Borgernes opbakning til vind og sol på land. Smart udnyttelse af elnettet alle døgnets 24 timer. Ladestandere ved boligforeninger og på arbejdspladser.
Jobtitel
Politisk chef i Brancheforeningen Cirkulær
Kontakt
Orevej 75
4760 Vordingborg
Tlf.: 61742030
Kim Jensen
Medlem af repræsentantskabet siden 2020
Motivation og mærkesager
Det er vigtigt at skabe værdi og billig strøm for andelshaverne. Andel skal gå foran med den grønne omstilling, så vi kan lykkes med et CO2-neutralt samfund.
Jobtitel
Elektriker
Kontakt
Dyrehaven 26
4760 Vordingborg
Tlf.: 61 51 50 74
Lars Karlsson
Medlem af repræsentantskabet siden 2016
Motivation og mærkesager
Jeg repræsenterer de andelshavere, der lægger vægt på billig el. Jeg går ind for grøn omstilling, men den må ikke betyde dyrere el til vores kunder. Vi skal desuden sørge for at værne om vores naturværdier, når der planlægges nye sol- og vindprojekter. Jeg vil arbejde for at fremme interessen for atomenergi, der i dag er både sikker og klimaneutral og i fremtiden vil kunne give mere billig og stabil el til vores område.
Jobtitel
Chefkonsulent
Kontakt
Mertehøjvej 14
4750 Lundby
Tlf.: 22611963
Michael Behrens
Medlem af repræsentantskabet siden 2020
Motivation og mærkesager
Billigere strøm til den "lille" forbruger. Indførelse af en form for bonus/overskudsdeling. Udvidelse af elnettet, da forbruget vil stige kraftigt de kommende år, bl.a. til elbiler og opvarmning af boliger. Power-to-X og lagring af strøm.
Jobtitel
Truckfører
Kontakt
Ellerødvej 54
4760 Vordingborg
Tlf.: 40 89 13 40
Poul Larsen
Medlem af repræsentantskabet siden 1994
Motivation og mærkesager
Har siddet i Vordingborg Forsynings bestyrelse i flere år, har været udpeget af kommunen i flere år, men er nu valgt. Arbejder meget for den grønne omstilling.
Jobtitel
Pensionist
Kontakt
Solbakkevej 20
4760 Vordingborg
Tlf.: 21 76 14 36
Sara Gundelach Vergo
Medlem af repræsentantskabet siden 2024
Motivation og mærkesager
Det går for langsomt med at redde klimaet! Derfor vil jeg gerne være med til at præge de beslutninger, der kan fastholde og udvikle Andels position som afgørende grøn aktør. Til hverdag er jeg formand for fagforeningen Djøf og har derfor stor erfaring med strategiske drøftelser, kommunikation og medlemsdemokrati.
Jobtitel
Formand for Djøf
Kontakt
Langedvej 56
4760 Vordingborg
Tlf.: 31373920