Kommunikationspolitik for andelshavere

Indholdsfortegnelse

I overensstemmelse med anbefalingerne for God selskabsledelse har Andel udarbejdet en kommunikationspolitik for selskabets andelshavere.

Kommunikationspolitikken opstiller målsætninger og principper for kommunikationsarbejdet i Andel, og sikrer, at selskabets andelshavere til enhver tid er medtænkt, når relevante budskaber skal formidles. Disse målsætninger og principper udmøntes i konkrete indsatser og strategier i det daglige kommunikationsarbejde.

Baggrunden for kommunikationspolitikken er et ønske om at skabe en stærk relation mellem andelshavere og Andel, herunder særligt at øge bevidstheden om andelsejerskabet, skabe et positivt syn på andelsselskabet samt styrke den oplevede tydelighed omkring værdiskabelse.

Målsætninger

Andels kommunikationspolitik sætter retning for selskabets kommunikation med andelshaverne. Med afsæt i Andels vision, mission og strategiske målsætninger er der opstillet tre primære formål for kommunikationen til andelshaverne:

 • Skabe kendskab til Andel som andelsselskab
 • Sikre at Andel har et godt omdømme blandt andelshaverne
 • Synliggøre værdiskabelsen blandt andelshaverne og i samfundet.
Principper for kommunikation

Andel ønsker et aktivt ejerskab og en dialogbaseret ejerform, hvor andelshaverne oplever, at andelsselskabet informerer, kommunikerer, relaterer og skaber værdi for dem. Dette søges opnået ved en åben, nærværende og dialogorienteret kommunikation.

Der er opstillet tre styrende principper for kommunikation til andelshaverne:

 • ÅBENHED
  Andel er et transparent og åbent selskab. Vi siger tingene, som de er – gode som dårlige – med respekt for hensynet til fortrolighed om forretningsmæssige forhold.
 • DIALOG
  En forudsætning for at bevare og udvikle vores aktive ejerform er at kommunikere og skabe dialog om andelsselskabet. Andel er imødekommende og opsøger dialogen med andelshaverne. Vi kommunikerer proaktivt og er på forkant.
 • NÆRVÆR
  Som andelsselskab stræber vi efter altid at være nærværende i vores tilstedeværelse og at være i øjenhøjde med andelshaverne, når vi kommunikerer. For at sikre en nærværende dialog kommunikerer vi i et klart og letforståeligt sprog.
Målsætningen

Andel kommunikerer og er til stede på relevante offline, online og sociale kommunikationsplatforme og i de sammenhænge og omgivelser, hvor andelshaverne er. Vi skaber derved forudsætningen for dialog og fælles udvikling:

Eksempler på kommunikationskanaler og platforme:

 • Websites
  Hjemmesiden andel.dk
 • Sociale medier
  Vi driver en række sociale medier, hvor vi dagligt er i tæt kontakt med andelshavere f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube.
 • Pressen
  Vi kommunikerer gennem den lokale og regionale presse.
 • Arrangementer
  Vi ønsker at skabe arrangementer, der inddrager og skaber oplevelser for og sammen med andelshaverne.
Roller og ansvar

Formanden for Andel tegner bestyrelsen og repræsentantskabet i relation til offentligheden. Den administrerende direktør tegner de overordnede strategiske linjer samt den overordnede drift og udvikling. Ledelsen og udvalgte specialister tegner mere specifikke forhold, forretningsområder og projekter i Andel-koncernen i relation til offentligheden. Alle ansatte i Andel har et personligt ansvar for aktivt at fungere som ambassadører for Andel overfor andelshaverne.

Målepunkter

Kommunikationspolitikkens målsætninger kan aflæses i følgende målepunkter:

 • Andels omdømme blandt andelshaverne
 • Kendskab til ejerformen blandt andelshaverne

Politikken revideres og godkendes årligt af Andels bestyrelse.

Godkendt på Andel A.m.b.a’s bestyrelsesmøde 03.02.2021.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.