Andel investerer overskud i det danske samfund

Årsrapport, Pressemeddelelse -
27-04-2023
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Andel kom ud af 2022 med en omsætning på 369,1 milliarder kroner og et resultat efter skat på 4 milliarder kroner. Overskuddet er primært tjent uden for Danmark og skal investeres i den danske forsyningssikkerhed og grønne omstilling. Andels andelshavere kan se frem til 850 millioner kroner i udbytte og yderligere 150 millioner kroner investeres gennem Andels kollektive samfundsbidrag i region Sjælland.

Den andelsejede energi- og fibernetkoncernen Andel har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2022.

Andel har som andre energiselskaber i Danmark og Europa været ramt af den voldsomme turbulens på energimarkederne i 2022, som har skabt høje energipriser med økonomiske udfordringer til følge for andelshavere, kunder og virksomheder.

Turbulensen på energimarkederne sætter også tydelige spor i Andels årsregnskab for 2022, hvor koncernen har oplevet et stort negativt resultat på de kunderettede aktiviteter på det danske privatmarked i datterselskaberne Andel Energi og Clever på godt 900 millioner kroner. Andels positive resultat er drevet af energihandelsselskabet Energi Danmarks handel med energi over landegrænser. Et resultat, der primært er skabt uden for Danmark på det europæiske energimarked. Energi Danmark bidrager til resultatet med 8,8 milliarder efter skat.

Andels positive resultat bidrager markant til det danske samfund med en selskabsskat på 2,3 mia. kr.

Overskud til andelshaverne

Andels bestyrelse og repræsentantskab har et stærkt ønske om, at Andel skaber konkret økonomisk værdi for andelshaverne og foretager langsigtede investeringer i den grønne og digitale omstilling af Danmark.

”Andel har en stærk demokratisk ejerform med aktive ejere. Vi har ingen aktionærer eller kapitalfonde med kortsigtet investeringshorisont. Vi investerer Andels overskud med det klare formål at skabe værdi for vores andelshavere og samfundet. Det er en kæmpe styrke. Især i en tid med energikrise”, siger Andels bestyrelsesformand, Jens Stenbæk, og fortsætter: 

”Vores andelshavere skal have del i Andels overskud. Vi planlægger ekstraordinært at tilbagebetale en milliard kroner allerede i år. Vores ambition er at udbetale 850 millioner i udbytte til vores andelshavere, hvilket vi lige nu arbejder på en model for, og så afsætter vi 150 millioner, der skal gå til vækst og udvikling i region Sjælland”.   

Vores andelshavere skal have del i Andels overskud. Vi planlægger ekstraordinært at tilbagebetale en milliard kroner allerede i år. Vores ambition er at udbetale 850 millioner i udbytte til vores andelshavere, hvilket vi lige nu arbejder på en model for, og så afsætter vi 150 millioner, der skal gå til vækst og udvikling i region Sjælland.

Grøn investeringsplan på 90 milliarder kroner

Den aktuelle energikrise understreger, at omstillingen af det danske energisystem til mere vedvarende energi er nøglen til at gøre Danmark uafhængig af russiske gas og etablere et stabilt energimarked.

”Andels overskud er ikke tjent på at sælge energi til vores danske kunder i 2022. Når vores kunder har oplevet skyhøje regninger for el og gas i 2022, så afspejler det, at indkøbsprisen på markedet har været ekstrem bl.a. som følge af energikrisen. Derfor har Andel fuld fokus på den grønne omstilling af vores energi og energisystem. Det er nøglen til lavere priser til vores kunder i fremtiden. Vi skal og må gøre os fri for fossile brændsler”, siger Andels adm. direktør, Jesper Hjulmand.

Andel offentliggjorde i september 2022 en ny investerings- og finansieringsplan frem mod 2035, der målretter investeringer i den grønne omstilling og øget forsyningssikkerhed i Danmark på mere end 90 mia. kr. 

”Vi står som samfund overfor en fuldstændig afgørende opgave med at reducere de menneskeskabte klimaforandringer og sikre et stabilt energisystem. Det kræver store investeringer, og her er Andels solide årsresultat afgørende for, at vi kan eksekvere på vores strategiske ambitioner om massive investeringer i den grønne omstilling. En indsats, der først og fremmest bæres af dedikerede kolleger i Andel-koncernen,” siger Andels adm. direktør, Jesper Hjulmand.

Vi står som samfund overfor en fuldstændig afgørende opgave med at reducere de menneskeskabte klimaforandringer og sikre et stabilt energisystem. Det kræver store investeringer, og her er Andels solide årsresultat afgørende for, at vi kan eksekvere på vores strategiske ambitioner om massive investeringer i den grønne omstilling. En indsats, der først og fremmest bæres af dedikerede kolleger i Andel-koncernen.

Omkring halvdelen af de planlagte investeringer skal bruges på at styrke basisforretningen, der bl.a. dækker over ladeinfrastruktur til elbiler, fibernet og det store elnet, som Andel ejer i Østdanmark. Den anden halvdel af de 90 mia. kr. er målrettet nye strategiske grønne investeringer inden for vedvarende energiproduktion, herunder vind og sol, men også nye teknologier som grøn brint og Power-to-X.

Som pejlemærke for Andels investeringsniveau er der opstillet et produktionsmål på 10 TWh grøn strøm i 2035 svarende til alle Andels privatkunders energiforbrug.

”Det er slut med at snakke. Nu skal vi handle og få tempo på den grønne omstilling. Vi har i 2022 rullet ladeinfrastruktur massivt ud i hele Danmark gennem vores datterselskab Clever, vi har budt ind på havvindmølleprojekter gennem Åben dør-ordningen, og i et nyt partnerskab med Nature Energy investerer vi i produktion af brint, der står til at få en nøglerolle i forhold til bæredygtige brændstoffer til energisektoren, skibe, fly og anden tung transport, siger Andels adm. direktør Jesper Hjulmand.

Udvalgte nøgletal

Nettoomsætning

369,1 mia. kr.

Egenkapital

41,5 mia.kr.

Driftsresultat

13,3 mia.kr.

Årets resultat efter skat

4 mia.kr.

Herunder disponeres udbytte til andelshavere og pulje for samfundsbidrag

1 mia. kr.

Antal medarbejdere

2.371

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.