Søg
Close this search box.

Andel hylder de unge, der skal bygge den grønne omstilling

Pressemeddelelse -
04-11-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Danmark har sat et ambitiøst mål for reduktion af CO2-udledningen. I 2030 skal udledningen være reduceret med 70% i forhold til niveauet i 1990. Men meget tyder på, at vi kommer til at mangle så mange faglærte, fx smede, VVS’ere og elektrikere til den grønne omstilling, at dette 2030 klimamål ikke kan indfries. Manglen på faglærte er en samfundsudfordring, som vi mangler løsninger på. Derfor lancerer energi- og fibernetkoncernen Andel nu 2030-legatet, der både skal motivere og hylde de unge, der fra januar starter på en af de relevante uddannelser på de fem erhvervsskoler i Region Sjælland.

De unge mennesker, der søger ind på erhvervsskolerne, og uddanner sig som elektrikere, smede, VVS’ere, industriteknikere og procesoperatører vil spille en afgørende rolle for vores fælles fremtid. Uden dem bliver det rigtig svært at få de nødvendige havvindmøller, energieffektiviseringer, robuste elnet, Power-To-X anlæg og den grønne biogas, der er afgørende for at omstille vores energiproduktion og energiforbrug i en mere vedvarede og klimavenlig retning.

Markant fald i antal ansøgere

Men antallet af ansøgere til erhvervsuddannelsernes grundforløb II falder. De seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser således, at der er startet cirka 7.500 færre elever fra januar til august 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. Og i Region Sjælland er situationen endnu mere akut, idet der her gennemsnitligt er færre, som gennemfører en ungdomsuddannelse end i resten af Danmark.

Denne tendens vil Andel skubbe til med et nyt 2030-legat, der skal motivere flere til at søge ind og gennemføre en af de uddannelser, der er så vigtige for den grønne omstilling. 2030 Legatet udgør 2030 kr om måneden, og man kan modtage det i op til 12 måneder (6 mdr. på grundforløb 2 samt de første 6 mdr. af hovedforløbet). Andel uddeler det til studerende, der er optaget fra den 1. januar 2023 og frem til januar 2025 på en uddannelse som enten elektriker, smed, VVS, industritekniker, procesoperatør eller inden for automatik og proces på én af Region Sjællands fem erhvervsskoler. Man skal være flyttet hjemmefra og have folkeregisteradresse i regionen for at være berettiget til 2030-legatet. 

Regionens grønne fremtid er afhængig af vækst og beskæftigelse

Om baggrunden for det nye legat siger Jens Stenbæk, bestyrelsesformand i Andel:

”Andel lancerer 2030-legatet for at motivere og fejre de unge, der tager en erhvervsuddannelse og vil være med til at ”bygge” den grønne omstilling. Det gør vi i forlængelse af vores arbejde med at omstille energisystemet i en mere grøn og vedvarende retning, og vi gør det som regionalt forankret andelsselskab, der også fokuserer på at skabe jobs og velstand i vores region. De unge er regionens fremtid, og de er afgørende for, at vi har lokal vækst og beskæftigelse”.

Kraftig stigning i efterspørgsel efter arbejdskraft

At der bliver brug for mange flere dygtige faglærte til at bygge den grønne omstilling, er blandt andet dokumenteret i en ny rapport fra tænketanken Concito. Efterspørgslen efter arbejdskraft vil således stige til samlet cirka 50.000 job årligt. Det er en stigning på 20.000 job per år sammenlignet med i dag.

For Jesper Hjulmand, Andels adm. direktør, er der derfor ingen tvivl om, at der skal akut fokus på udfordringen her og nu:

”Vi har for kort tid siden lanceret vores ambitiøse strategi med milliardinvesteringer i grøn omstilling af energisystemet og samfundet generelt. Andel er en aktiv medspiller i planerne om danske energiøer, vi engagerer os i nye havvindmølleprojekter, investerer i Power-to-X, moderniserer elnettet på Sjælland og udbygger ladeinfrastruktur til elbiler i hele Danmark. Men der mangler ’hænder’. Og det er en akut udfordring. Det ser vi allerede nu lysende klart, når vi søger faglærte. Så lad os fejre vores engagerede unge og hjælpe dem igennem en kompetencegivende uddannelse. Det er det, vi vil med vores 2030-legat”.

Brug for klimahelte

Direktør på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Steffen Lund siger:

”Det er en stor dag, og jeg er en meget glad mand, Det er afgørende for den grønne opstilling, at vi får flere faglærte med de særlige kompetencer som skal til. De mange midler til legaterne vil helt sikkert gøre, at flere vælger disse uddannelser. 2030-legatet er et eksempel på, at vi i den grønne omstilling ikke skal gøre det samme – Vi skal gøre det sammen.”

Ungeklimarådet har store forventninger til 2030-legatet, siger Nick Jørgensen:

“Vi i ungeklimarådet ser positivt på 2030 Legatet, helt bestemt. Vi tror på, at det kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, som kommer til at have en afgørende rolle i den grønne omstilling, for vi har bestemt brug for flere klimahelte ude på arbejdsmarkedet”.

Supplerende fakta:

Man skal gå på en af disse erhvervsskoler for at få 2030-legatet:

  • Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster
  • EUC Sjælland
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
  • Roskilde Tekniske Skole
  • Zealand Business College

Man ansøger og kan læse mere på andel.dk/legat

Andels kollektive samfundsbidrag

Midlerne til legatet stammer fra en pulje, der er etableret i 2020, hvor Andel øgede sit kollektive samfundsbidrag. Puljen er målrettet projekter og initiativer, der skaber værdi i region Sjælland ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem. Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.