Søg
Close this search box.

Andel investerer 10 millioner i regional og grøn udvikling

Pressemeddelelse -
18-01-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Energi- og fibernetkoncernen Andel øger selskabets økonomiske bidrag til region Sjælland og den grønne omstilling. Virksomheden Fermhub Zealand modtager 10 millioner kroner til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Faciliteterne samles i og ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev.

Andel skruer yderligere op for selskabets økonomiske bidrag til region Sjælland og den grønne omstilling. Senest har Andel i 2021 givet en ekstraordinær rabat på 400 mio. til alle andelshavere, og mange lokale ildsjæle og fællesskaber i Region Sjælland har gennem årene modtaget en donation.

Vækstmiljø for startups

Med en økonomisk håndsrækning på 10 millioner kroner skaber Fermhub Zealand et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Industriel biofermentering benyttes blandt andet til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer via fermentering med mikroorganismer som fx alger, gær, svampe og bakterier i lukkede sterile systemer.

”FermHub Zealand har gang i nogle spændende tanker og initiativer – herunder nye og mere bæredygtige metoder at producere fødevarer og fødevareingredienser på. De har oplagt muligheder for at styrke regionens position inden for biosolutions og industriel biofermentering. Regionen har pladsen og den viden, der skal til for at etablere et attraktivt vækstmiljø på området – og det vil vi gerne støtte op om”, siger bestyrelsesformand Jens Stenbæk.

Fra politisk side er der også fokus på biosolutions, biofermentering og det regionale potentiale. Regeringens vækstteam for Sjælland og øerne har blandt andet anbefalet, at regionen udnytter muligheden for at blive verdensførende på området.

Effektiv og langt mere bæredygtig

Faciliteterne til arbejdet med biofermentering samles ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, der således bliver en vestsjællandsk platform for et lovende vækstmiljø. På anlægget kan opstartsvirksomheder udvikle og opskalere biofermenterede produkter, som senere bliver til f.eks. proteiner og sunde Omega-3 fedtstoffer. Produkter, der i dag fremstilles på denne måde er fermentering af korn til øl, fermentering af druer til vin og fermentering af mælk til yoghurt og ost.

“I dag risikerer vi, at de innovative virksomheder kigger ud over landets grænser for at få efterprøvet deres teknologier og få en egentlig produktion i gang, da der her i Danmark indtil nu ikke har været nogen steder, hvor man kan afprøve, udvikle og opskalere sine teknologier i et rigtig professionelt og kommercielt fermenteringsmiljø. Det er ærgerligt, og derfor er det et selvstændigt mål at holde på de talenter og løsninger, vi har potentiale for at udvikle her i regionen. Vi er meget glade for det økonomiske bidrag og samarbejdet med Andel, som har givet os mulighed for at realisere dette mål”, siger Lulu Harms Larsen, co-founder og CEO for FermHub Zealand.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Andel og FermHub Zealand i tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland.

“Målet er at skabe et spirende vækstmiljø med en underskov af opstartsvirksomheder inden for industriel bioproduktion, hvor FermHub Zealand støtter og udvikler iværksætterne, så de bliver levedygtige. Andel gør med deres bidrag en kæmpe indsats for Danmark, for Sjælland og for den lokale erhvervsindsats,” siger Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Andel har flere samfundsbidrag til regionen i støbeskeen

Det er formand Jens Stenbæks forventning, at Andel vil realisere flere investeringer i regionale og grønne initiativer i det kommende år.

”Med vores andelshavere i regionen er det en vigtig rolle for Andel som andelsselskab at skabe værdi til vores ejere, andelshaverne. Det gør vi på flere forskellige måder. En af dem er ved at investere i grønne initiativer til gavn for regionen, den grønne omstilling og vores kommende generationer. Der er faktisk store potentialer for vækst i regionen, og det vil Andel gerne hjælpe på vej”, siger Jens Stenbæk.

Fakta om Andels bevilling til Fermhub

Det er Andels bestyrelse, der har bevilliget de 10 millioner kroner til projektet som en del af Andels kollektive samfundsbidrag.

Andel øgede sit økonomiske samfundsbidrag i 2020 og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i regionen ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem. Samtidig skal projekterne afspejle Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.

Fakta om FermHub Zealand

FermHub Zealand er en internationalt orienteret industriel biofermenterings-platform, som vil skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder indenfor bæredygtig og innovativ teknologi baseret på industriel biofermentering, mikrobiel fremstilling af bl.a. nye sunde fødevarer baseret på en bæredygtig og klimavenlig produktion. Fermhub Zealand vil gøre Danmark til en af de førende inden for feltet. FermHub Zealand er etableret af to startup virksomheder, der selv arbejder med biofermentering og forskning. Aftalen om at starte et samarbejde mellem Andel og FermHub Zealand er faciliteret af Erhvervshus Sjælland og trådte i kraft den 19. august 2021.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions benyttes som betegnelse udtryk for anvendelse af bioteknologiske muligligheder til at løse en række udfordringer indenfor industri og samfund. Der er tale om bioteknologiske løsninger, som fremmer mere klimavenlige produktionsformer, bedre ressourceudnyttelse, bedre vandmiljø, omstilling fra sort til grøn energi, sikring af cirkulær økonomi og øget biodiversitet. Et konkret eksempel er anvendelse af fx restbiomasser fra landbrug og fødevareindustri til udvikling af sundere fødevarer m.v.

Helt konkret vil nye cirkulære biosolutionsløsninger indenfor fødevareteknologi kombineret med traditionel plantebaseret landbrugsproduktion muliggøre en bæredygtig og storskala fødevareproduktion med langt højere udbytte per areal enhed end muligt i dag, til gavn for natur, miljø samt biodiversitet.